Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 98 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com


drukuj komunikat


OTWARTE MISTRZOSTWA GMINY BIERZWNIK
W SZACHACH SZYBKICH 2019 -
V TURNIEJ GRAND PRIX ZZSZACH

BIERZWNIK, 9 LUTY 2019 R.

REGULAMIN

1. Cele imprezy:
· Wyłonienie mistrza gminy Bierzwnik w szachach na rok 2019.
· Popularyzacja gry w szachy na terenie gminy Bierzwnik.

2. Organizatorzy:
· Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku,
· Uczniowski Klub Szachowy „SKOCZEK” Choszczno,
· Zachodniopomorski Związek Szachowy.

3. Termin i miejsce:
· Turniej rozegrany zostanie w dniu 9 luty 2019 r. (sobota)
· Miejsce gry: Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku, ul. Dworcowa 11 73-240 Bierzwnik.
· Początek gier - godz. 10.00.
· Potwierdzanie obecności w godzinach 9:00 – 9:45.

4. Zgłoszenia i uczestnictwo:
· Zgłoszenia przyjmowane będą :
a) przez internet na serwerze Chessarbiter Pro,
b) drogą elektroniczną na adres : roslonoskar@gmail.com
· Turniej ma charakter całkowicie otwarty. Uczestnikiem może być każda osoba bez względu na wiek, płeć, przynależność klubową itd.
· Liczba miejsc ograniczona do 75. Decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Wpisowe do turnieju:
· Obowiązuje wpisowe (zawiera opłatę K-R FIDE) :
Ø seniorzy (rocznik 2000 i starsi) : 20,00 zł ;
Ø juniorzy (rocznik 2001 i młodsi) oraz seniorzy pow. 65 lat ( rocznik 1954 i starsi ) :15,00 zł;

6. System rozgrywek:
· Szwajcarski na dystansie 9 rund , kojarzenie komputerowe ;
· Tempo gry- 10 minut + 5 sekund na partię dla zawodnika ;
· Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich.

7. O kolejności miejsc decyduje kolejno:
· liczba zdobytych punktów,
· Buchholz Cut-1
· pełny Buchholz,
· progres,
· liczba zwycięstw.

8. Nagrody:
· Puchary i nagrody finansowe dla trzech najlepszych zawodników. ( 100% puli wpisowego ).
· Dalsza liczba nagród zostanie podana w styczniu po zakończeniu zbierania deklaracji sponsorów;

Nagrody nie będą dublowane. Każdy z uprawnionych ma prawo do jednej wybranej przez siebie nagrody. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność osoby uprawnionej na sali podczas ceremonii wręczania nagród. W innym przypadku nagroda jest wręczana następnej osobie w danej klasyfikacji.

9. Sprawy sędziowskie:
· Podczas rozgrywek obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
· Wszelkie spory rozstrzyga Sędzia główny, którego decyzje są nieodwołalne.
· Dopuszcza się posiadanie przez zawodnika na sali gier wyłączonego urządzenia elektronicznego.
· Uczestnik będący w stanie po użyciu alkoholu, będzie natychmiast usunięty z turnieju przez Sędziego głównego, bez prawa do jakiejkolwiek rekompensaty poniesionych kosztów, związanych z udziałem w turnieju .
· Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 5 minut.

10. Uwagi końcowe:
· Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
· Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju.
· Niepełnoletni zawodnicy biorą udział w zawodach pod opieką rodziców lub opiekunów.
· Organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników.
· Zawodnicy przyjeżdżają i uczestniczą w turnieju na własny koszt oraz ubezpieczają się we własnym zakresie.
· Organizatorzy nie odpowiadają za żadne szkody związane z udziałem zawodników w turnieju.
· Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem. Kopiowanie komuniaktu bez zgody autora jest nielegalne i zabronione.

IA Rafał Siwik© 2004-2019