Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 67 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com


drukuj komunikat


Regulamin Międzynarodowego Otwartego Turnieju Szachowego Kudowa-Zdrój 2019 15.06.2019

Cele turnieju: Popularyzacja gry w szachy,
Podniesienie poziomu gry,
Rozwój intelektualny dzieci, młodzieży i dorosłych.
Ujawnianie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży. Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa poprzezpropagowanie zasad fair -play.
Promocja miasta Kudowa-Zdrój.

Organizator:Kudowskie Centrum Kultury i Sportu.
Partnerzy:GminaKudowa -Zdrój,
Patronat Honorowy:Burmistrz Miasta Kudowy–Zdroju Aneta Potoczna, Dolnośląski Związek Szachowy.

Czas i miejsce turnieju: Turniej odbędzie się 15.06.2019r. / sobota/od godz. 10.00 w Teatrze pod Blachą w Parku Zdrojowym w Kudowie -Zdroju.
Odprawa techniczna w dniu imprezy ogodz. 9:45.Uczestnicy:
Turniej otwarty indywidualny–ilość miejsc200 zawodników.
W turnieju planowany jest podział na kategorie wiekowe:
Kategoria Juniorzy –do 12 lat
Kategoria Juniorzy–od 13 do 18 roku
Kategoria Seniorzy -powyżej 18 roku

Zgłoszenia do Turnieju: Zgłoszenia do turnieju mogą odbywać się:telefonicznie pod nr +48 74866 32 26,
pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@kckis.pl, poprzez stronę szachową internetową: www.chessarbiter.com,do dnia 12.06.2019 r. /środa/.

W przypadku małej ilości zgłoszeń istnieje możliwość zapisów w dniach od 13 do 14 czerwca w godz. 8:30 –15:30 według powyższych zasad oraz w dniu turnieju w godz. 8:00 -9:30w miejscu turnieju.

Zasady gry:
Turniej rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, przy tempie 10 minut + 5 sekund na posunięcie.

Kolejność zawodników ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów.
W razie ich równości o zajętych miejscach decydują kolejno: Średni Buchholz, Buchholz, Ilość zwycięstw, Progres
Kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny Turnieju–Kazimierz Szydełko
W turnieju obowiązują aktualne przepisy kodeksu szachowego.Terminarz rozgrywek:Szczegółowy terminarz rozgrywek zostanie podany przed rozpoczęciem Turnieju.

Wpisowe: Organizator nie pobiera wpisowego.

Nagrody : Kategoria Seniorzy–nagrody pieniężne i statuetkio I miejsce –700,00zł II miejsce –500,00 zł III miejsce –300,00 zł

Kategoria Juniorzy–do 12 lat –nagrody pieniężnei statuetki•Kategoria Juniorzy–od 13 do 18 lat –nagrody pieniężne i statuetki Nagrody pieniężne w kategoriach Juniorzy:
I miejsce –200,00 zł II miejsce –150,00 zł III miejsce –100,00 zł
Dodatkowe nagrody w wysokości 100,00 zł oraz statuetka:Najstarszy Zawodnik Turnieju Najmłodszy Zawodnik Turnieju Najlepsza Kobieta –Senior Najlepsza Kobieta -Junior
Zawodnik ma prawo tylko do jednej nagrody pieniężnej.Postanowienia końcowe Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem. Kopiowanie komuniaktu bez zgody autora jest nielegalne i zabronione.

IA Rafał Siwik© 2004-2019