Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 67 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com


drukuj komunikat


MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA W SZACHACH BŁYSKAWICZNYCH

1. Cel imprezy:
Wyłonienie Mistrzów Dolnego Śląska w Szachach Błyskawicznych

2. Organizator:
Biały Król Wisznia Mała, Dolnośląski Związek Szachowy, Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej, Starostwo Powiatowe w Trzebnicy, Urząd Gminy w Wiszni Małej

3. Uprawnieni do gry:
Mieszkańcy Dolnego Śląska, członkowie dolnośląskich klubów szachowych zarejestrowanych w DZSzach, studenci dolnośląskich uczelni

4. Termin i miejsce:
16 czerwca 2019 r.
Szkoła Podstawowa w Psarach k.Wrocławia

5. System rozgrywek, tempo gry:
System szwajcarski 13 rund, tempo gry – 3 min + 2 sek/pos. dla zawodnika.
W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
Turniej zostanie zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.
O kolejności zajętych miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku równości punktacja pomocnicza w następującej kolejności: system Buchholtza uśredniony, system Buchholza pełny, progress, liczba zwycięstw, ranking uzyskany.

6. Zgłoszenia:
Na adres sędziego głównego michal.dzikowski@tlen.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie chessarbiter. Zapisy i opłata wpisowego w dniu imprezy od godz. 9.00 do 9.45.
I – runda rozpoczyna się o godz. 10:00. Zachęcamy również do udziału w memoriale Błaszczaka, niedzielna runda w grupie OPEN nie koliduje z MDŚ !

7. Wpisowe:
30 zł . Zawodnicy z tytułami GM, IM, WGM, WIM zwolnieni z wpisowego. W ramach wpisowego zapewniamy ciepłe i zimne napoje oraz słodki poczęstunek

8. Nagrody:
a) główne: nagrody gwarantowane
I m. – 700 zł+ puchar+ medal , II m. – 500 zł+ medal, III m. – 300 zł+ medal Pozostałe nagrody zostaną podane we wczesnej fazie turnieju, nagrodzonych 15% uczestników
b) kobiety: nagroda gwarantowana
I m. – 200 zł+ puchar+ medal II m. - 100 zł+ medal III m. - 50zł+ medal
c) najlepszy zawodnik niepełnosprawny
I m. - 100 zł + puchar II m. - 50zł
d) najlepszy senior (60+)
I m. - 100 zł + puchar II m. - 50zł
e) zawodnicy o rankingu do 2000 FIDE
I m. – 100 zł II m. - 50 zł
f) zawodnicy o rankingu do 1600 FIDE
I m. – 100 zł II m. - 50 zł
g) nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych juniorów i najlepszej juniorki do lat 18
Zawodnik ma prawo do jednej nagrody – wyższej, przy równych nagrodach zawodnik otrzymuje nagrodę z klasyfikacji dodatkowej (wg. powyższej kolejności).

9. Inne
Ostateczna interpretacja Komunikatu należy do organizatora.
Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny.
Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez Biały Król Wisznia Mała (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem. Kopiowanie komuniaktu bez zgody autora jest nielegalne i zabronione.

IA Rafał Siwik© 2004-2019