Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 42 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com


drukuj komunikat


Szanowni Państwo!


 


Zapraszamy do wzięcia udziału w I Gryfickim Festiwalu Szachowym, podczas którego chcemy pokazać wartość gry w szachy jako narzędzia kształtującego myślenie i charakter.


Pragniemy przy tym połączyć doświadczenia ludzi różnych pokoleń. Stwarzamy też okazję do refleksji nad rolą strategicznego myślenia w naszym życiu.


 


1. Cele:


v  umożliwienie szachistom zdobycia wyższych kategorii szachowych


v  popularyzacja szachów


v  promocja gryfickiego szkolnictwa


v  promocja myślenia strategicznego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych


v  promocja miasta Gryfice i Ziemi Gryfickiej


v  integracja pokoleń


 


2. Organizator: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Gryficach.


 


3. Współorganizatorzy:


v  Uczniowski Klub Sportowy „Szach” w Gryficach


v  Portal eGryfice.pl


v  Centrum Edukacyjne Top Link Gryfice


v  Uczniowski Klub Sportowy Top Link Gryfice


 


4. Partnerzy i sponsorzy:


v  Burmistrz Gryfic


v  Starostwo Powiatowe w Gryficach


v  eGryfice.pl


v  Browar Folga w Gryficach


v  Centrum Rozrywki Rodzinnej Kapitol w Gryficach


v 


 


5. Patronat medialny: eGryfice.pl


www.egryfice.pl/gryficki-festiwal-szachowy


 


6. Termin: 8–15.09.2019 r.


 


7. Miejsce: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Gryficach,


72–300 Gryfice, ul. Piłsudskiego 34, sala 101.


 


8. Turnieje:


v  Preludium festiwalu: turniej błyskawiczny na gryfickim rynku,


tempo: 3'+2''


v  A1, A2: turnieje kołowe z normą kandydata na mistrza i I kategorię,


tempo: 90'/40 posunięć +30'+30'' na posunięcie


v  B: Turniej kołowy na II i III kategorię, tempo – 90'+30''


v  C: Turniej szwajcarski na IV kategorię


v  Epilog: turniej open szachów szybkich, tempo – 10'+5''.


 


Turnieje A i B oraz szachów szybkich są zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.


 


Uczestnicy turniejów A1 i A2 będą uszeregowani wg rankingu FIDE z dnia 1.08.2019 r. Osoby „nieparzyste” grają w turnieju A1, a osoby „parzyste” w turnieju A2.


 


Organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenia do każdego turnieju jednej oso­by nie spełniającej warunków uczestnictwa, jeżeli nie spowoduje to zna­czą­cego utrudnienia uzyskania kategorii szachowej.


 


Podczas partii kontakty dzieci z rodzicami, trenerami lub opiekunami dozwolo­ne są tylko w obecności sędziego.


 


9. Uczestnictwo:


W turniejach uczestniczyć mogą wszyscy chętni szachiści, bez względu na wiek, w ra­mach limitu miejsc na każdy turniej, po uzgodnieniu udziału z or­ga­ni­za­to­rem w terminie do 10 sierpnia. Wymóg zgłoszenia do 10 sier­pnia nie dotyczy turniejów: błyska­wicz­nego i szachów szybkich.


 


10. Dyrektor Festiwalu: prof. Grażyna Maniak – ZPSB.


 


11. Wicedyrektorzy Festiwalu:


v  Wojciech Kwocz, w.kwocz@gmail.com


v  Jan Przewoźnik, jp@janprzewoznik.pl


 


12. Sędzia główny: Kazimierz Łaszewski – National Arbiter.


 


13. Witryny internetowe:


v  www.gryfickifestiwalszachowy.vg1.pl


v  http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_3109/


v  http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_3110/


v  www.egryfice.pl/gryficki-festiwal-szachowy


 


14. Szczegółowy terminarz (turnieje: A1, A2, B):


v  Przyjazdy: od 7.09.2019 r.


v  Odprawa techniczna: 8.09.2019 r., godz. 20.00 na sali gry, nr 101.


 


DataWydarzenieNiedziela               8.09.Turniej błyskawiczny:               godz. 16.00


Plac Zwycięstwa w GryficachPoniedziałek          9.09.A1, A2, B: I runda                    godz.   9.00 /> A1, A2, B: II  runda                  godz. 16.00Wtorek                 10.09.A1, A2, B: III runda                  godz.   9.00 /> A1, A2, B: IV runda                  godz. 16.00Środa                    11.09.A1, A2, B: V runda                   godz.   9.00


 Czwartek              12.09.A1, A2, B: VI runda                  godz.   9.00 /> A1, A2, B: VII runda                 godz. 16.00Piątek                   13.09.A1, A2, B: VIII runda                godz.   9.00


Turniej C                                  godz. 14.00Sobota                  14.09.A1, A2, B: IX runda                  godz.   9.00


Turniej C                                  godz.   9.00


Ceremonia zamknięcia –             ok. godz. 14.00Niedziela               15.09.


 Turniej szachów szybkich:        godz. 10.00Turniej C odbędzie się w Centrum Edukacji Top Link, Gryfice, ul. Kościuszki 19.


 


15. Grupy turniejowe i wpisowe (z opłatą rankingową PZSzach.):


 


v  Turnieje A: wpisowe 50 PLN.


v  Turniej B: wpisowe: 50 PLN.


v  Turniej C: wpisowe: 20 PLN. style="mso-special-character: line-break; page-break-before: always;" clear="all" />


16. Informacje dodatkowe:


 


We wszystkich turniejach obowiązywać będą aktualne przepisy FIDE. 


Zawodnik, który spóźni się na rundę więcej niż 30 minut przegrywa partię. 


Festiwal jest turniejem dbającym o podtrzymanie wizerunku szachów jako wzor­ca ucz­ciwej dyscypliny sportowej. Istotne naruszenia etyki lub zasad ry­wa­lizacji spor­towej nie będą tolerowane. W celu ochrony zawodników przed nie­uczciwą postawą innych uczestników turnieju, zgodnie z zaleceniami FIDE, Sę­dzia Główny powinien:


– uznać partię za obustronnie przegraną, jeśli jest przekonany, że wynik był uz­­god­niony przed rozpoczęciem gry; ocena tego, co jest dowodem pozostaje w ges­tii Sędziego Głównego;


– w porozumieniu z Dyrektorem Festiwalu zarządzić dokonanie przeszukania za­­­wod­­nika oraz rzeczy do niego należących, jeżeli istnieje uzasadnione podej­rze­nie, że zawodnik korzysta z pomocy elektronicznej lub osób trzecich.


 


17. Informacje o hotelach:


Dokonanie opłaty wpisowego i opłaty za noclegi w terminie do 15.08.2019 przelewem na konto ZPSB: 21 1240 3842 1111 0000 3081 9544,


z dopiskiem „Gryficki Festiwal Szachowy”.


 


Zapłacone wpisowe i opłata za noclegi nie podlegają zwrotowi.


 


Głównym miejscem noclegu organizatora jest Bursa ZPSB – Gryfice,


ul. Piłsudskiego 34; w tym samym budynku, gdzie mieści się też sala gry.


 


Cena zakwaterowania w pokoju jednoosobowym wynosi 60 PLN brutto od osoby dziennie. Cena zakwaterowania w pokoju dwuosobowym wynosi 35 PLN brutto od osoby dziennie. W pokoju znajdują się dwa oddzielne łóżka. Istnieje możliwość do­kwaterowania dodatkowej osoby (dwuosobowa wersal­ka) w cenie 20 zł.


 


Informujemy o możliwości zakwaterowania w gryfickich hotelach – bez dodat­ko­wych opłat na rzecz organizatora. Prosimy o powołanie się na I GFS.


v  Browar Folga, 72-300 Gryfice, Nowy Świat 8


www.browarfolga.pl, +48 531 790 144


 


v  Kapitol, 72-300 Gryfice, ul. Niepodległości 48


v  www.kapitol-gryfice.com/pokoje.html


 


18. Nagrody:


 


Grupa A1


 


I miejsce              – 600 PLN


II miejsce             – 300 PLN


III miejsce            – 200 PLN


IV miejsce            – 100 PLN


V miejsce              –   50 PLN


 


Grupa A2


 


I miejsce              – 600 PLN


II miejsce             – 300 PLN


III miejsce            – 200 PLN


IV miejsce            – 100 PLN


V miejsce              –   50 PLN


 


Grupa B


 


I miejsce              – 300 PLN


II miejsce             – 150 PLN


III miejsce            – 100 PLN


IV miejsce            –   50 PLN


 


Grupa C                – Nagrody rzeczowe


 


Trzy nagrody za trzy najpiękniejsze partie festiwalu – po 100 PLN każda. Zainteresowani zawodnicy przed­stawiają Sędziemu Głównemu zapis partii wraz z uzasadnieniem.


 


Uwagi


v  Upominki otrzymają wszystkie dzieci do 12 lat uczestniczące w I Gryfickim Festi­wa­lu Szachowym.


v  Wysokość nagród podana jest w kwotach brutto. Zgodnie z przepisami obo­wią­zu­jącymi w Polsce, nagrody do 760 PLN (równowartość ok. 170 euro) zwolnione są z podatku.


Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem. Kopiowanie komuniaktu bez zgody autora jest nielegalne i zabronione.

IA Rafał Siwik© 2004-2019