Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 44 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


Otwarte MISTRZOSTWA
Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego
W SZACHACH
Juniorów i Seniorów

Strzelce Kraj. 25 – 26.10.2014 r.


1.Cel zawodów:
 Wyłonienie najlepszych zawodników Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego w poszczególnych kat.
wiekowych.
 Podwyższanie umiejętności kwalifikacji szachowych.
 Popularyzacja sportu szachowego wśród mieszkańców Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego.
 Integracja środowiska szachowego.
 Umożliwienie zdobycia kategorii .

2. Organizatorzy:
 Strzelecki Ośrodek Kultury.
 Strzeleckie Towarzystwo Miłośników Gry Królewskiej.

3. Termin i miejsce:
 Zawody odbędą się w dniach 25 – 26.10. 2014 r.
 W Strzeleckim Spichlerzu ul. Wojska Polskiego 1.

4. Warunki uczestnictwa:
Do udziału w Mistrzostwach uprawnieni są juniorzy i seniorzy zamieszkali na terenie Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego (Gmina: Dobiegniew, Drezdenko, Stare Kurowo, Strzelce Kraj., Zwierzyn), oraz zawodnicy spoza Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego po wcześniejszym zgłoszeniu.

Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (legitymacji, dowodu osobistego).

5. System rozgrywek:
Mistrzostwa zostaną rozegrane systemem szwajcarskim lub kołowym, na dystansie max. 9 rund, tempem 30min. na partię dla zawodnika w następujących kategoriach wiekowych:

„ Open A ” Seniorzy
„ Open B ” Juniorzy

W razie małej ilości w któreś grupie zastrzega się możliwość połączenia grup.
W wyższej kategorii wiekowej mają prawo startować zawodnicy którzy uzyskają zgodę sędziego.
Decyzja odnośnie systemu rozgrywek zostanie podjęta na odprawie technicznej w zależności od ilości zgłoszeń.

6.Zgłoszenia:
Zapisy zawodników w dniu mistrzostw w godz. 9.30 – 10.00 lub E- mail: p.partyka@poczta.fm
www.chessarbiter.com
Sędzia zawodów Partyka Paweł tel. 604 679 704.

7. Nagrody:
Puchary, za miejsca 1 - 3 w poszczególnych kategoriach wiekowych osobno dla Dziewcząt i Chłopców.

Nagrody rzeczowe, za miejsca 1 – 4 w poszczególnych kategoriach wiekowych dla Dziewcząt i Chłopców.

Dyplomy.


8. Program zawodów:
Dn. 25.10.2014 (sobota)
 zapisy w godz. 9.30 – 10.00
 godz. 10.00 Otwarcie Mistrzostw
 godz. 10.15 I runda
 godz. 11.00 II runda
 godz. 12.00 III runda
 godz. 13.00 IV runda
 godz. 14.00 V runda

Dn. 26.10.2014 (niedziela)
 godz. 10.00 VI runda
 godz. 11.:00 VII runda
 godz. 12.00 VIII runda
 godz. 13.00 IX runda
 godz.14.00 Uroczyste zakończenie Mistrzostw

9. Uwagi organizacyjne

 Za zdolność zdrowotna dzieci do startu w turnieju odpowiedzialni są rodzice.
 Turniej sędziowany będzie zgodnie z obowiązującym kodeksem Szachowym.
 Strona organizatora szachy.strzelce.pl
 Ostateczna interpretacja treści komunikatu należy do Organizatora.
 Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym komunikacie.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2019