Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt

drukuj komunikat


REGULAMIN:
XI-go P-10'+2" , 6 rund i XII-go, P-3'+2", 10 rund turniejów
rozgrywanych s. FLAMPARK

1. ORGANIZATOR, SALA GRY I SPONSORZY
Wałbrzyski Ośrodek Kultury Wałbrzych, ul. Wysockiego 29 (Stara Kopalnia)
Forvia Pneumatic 58-306 Wałbrzych, ul. Jachimowicza 9, P. Krzysztof Malinowski
Bartmex sp. j FPHU Leszek i Iwona Bartnik, Lisów 4B 26-660 Lisów,
P. Mateusz Bartnik
MZ Consulting 58-160 Świebodzice, ul. Kwiatowa 1, P. Marek Zych

2. CEL ROZGRYWANIA TURNIEJÓW
Promocja s. FLAMPARK udoskalanego od imprezy "Szachy Pogranicza" 2012 r.
W wersji optymalnej dokładnie nadaje się do rozgrywania bez żadnych
ograniczeń turniejów dowolnej i najwyższej rangi. Nie ma wad systemów
stosowanych w IMP.

3. UCZESTNICTWO
Uczestnikiem może być każdy chętny do gry, który wpłaci łącznie na oba
turnieje 30 zł, kobiety i urodzeni w 2005 r. i później płacą 20 zł. GM, IM,
WGM i WIM bez wpisowego. Ilość miejsc ograniczona do 96.

4. DATA GRY
26 listopad 2023r.
P-10'+2", 6 rund, g.10:00, P-3'+2", 10 rund g.13:30.
Losowanie nagród rzeczowych w łącznej wysokości 1000zł i ogłoszenie
wyników ok. 15:30

5. ZGŁOSZENIA
E-mail: r@siwik.pl, oraz SMS 78 3333 900

6. SYSTEM GRY
Znajduje się na stronie internetowej www.flampark.aires.pl
Zastosowano kojarzenia optymalne s. FLAMPARK
7. NAGRODY
W obu turniejach będą przyznawane nagrody pieniężne za:
a) uzyskany ranking liczony znanym wzorem Rt= Rc+400(W-P):n.
1-400zł, 2-300, 3-200, 4-150, 5-120, 6-100, 7-80, 8-70, 9-60, 10-50,
11-40, 12-30, 13-30, 14-20, 15-20, 16-20zł

b) za zdobyte punkty
wygrana 1, remis 0,5, przegrana 0, niegrana 0,5 p
1- 300, 2-200, 3-150, 4-120, 5-100, 6-80, 7-70, 8-60, 9-50, 10-40,
11-30, 12-30, 13-20, 14-20, 15-20, 16-20zł
Łączna kwota nagród: 2*1690+2*1310=6000zł
Maksymalna wysokość nagród najlepszego zawodnika 2*400+2*300=1400zł +
ewent,nagr.rzecz.

8.SĘDZIA GŁÓWNY
IA Rafał Siwik

9. Uwagi:

a) Turnieje nie podlegają ocenie raningowej FIDE

b) obowiązują przepisy FIDE i kodeks PZSzach

c) kolejność na liście startowej wg rankingów FIDE, nie posiadających
ich przyjmuje się ranking wynikający z kategorii o stopień niższej.
Niemającym w/w rankingów przyjmuje się ranking deklarowany przez
zawodnika, lecz nie niższy niż 1200

d) przy tym samym wyniku sumy punktów, wyższą nagrodę otrzymuje zawodnik
z wyższym nr startowym. Jeżeli zawodnik pauzował z powodu walkowera
partnera, wówczas przy tej samie sumie punktów ma pierwszeństwo do
wyższej nagrody.

Z poważaniem, BIeliński Kazimierz.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem. Kopiowanie komuniaktu bez zgody autora jest nielegalne i zabronione.

IA Rafał Siwik© 2004-2024