Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


REGULAMIN
V GRAND PRIX STARACHOWIC W SZACHACH

1. Organizatorzy
Klub Szachowy GAMBIT
Szkoła Podstawowa nr 6

2. Cel rozgrywek
Popularyzacja szachów wśród młodzieży i dorosłych
Wyłonienie Mistrza Starachowic

3. Termin i miejsce
Grand Prix Starachowic to cykl dziewięciu turniejów przeprowadzonych od października 2011 r. do czerwca 2011 r.w godzinach 17.30 - 20.00 na terenie Szkoły Podstawowej nr 6.

I Turniej 05.10.2011 IV Turniej 04.01.2012 VII Turniej 04.04.2012
II Turniej 02.11.2011 V Turniej 01.02.2012 VIII Turniej 09.05.2012
III Turniej 07.12.2011 VI Turniej 07.03.2012 IX Turniej 06.06.2012

4. Warunki uczestnictwa
W zawodach mogą wziąć udział wszyscy szachiści, którzy zgłoszą swój udział w
dniu zawodów do godziny 17.15 i wpłacą wpisowe w wysokości 10 zł seniorzy i 5 zł juniorzy (od rocznika 1992)

5. System rozgrywek
Każdy turniej zostanie przeprowadzony systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Czas trwania jednej partii 10 minut dla zawodnika

6. Nagrody w turnieju
Klasyfikacja Generalna:
I miejsce - 60 zł, Puchar, dyplom
II miejsce - 30 zł, dyplom
III - 10 zł, dyplom
Wyróżnienia:
I miejsce w grupach: SP kl. 0-III, SP kl. IV-VI, Szkoły Ponadpodstawowe - statuetka, dyplom, upominek
II-III miejsce w grupach: SP kl. 0-III, SP kl. IV-VI, Szkoły Ponadpodstawowe - dyplom
Upominki:
- dla 5 juniorów, którzy nie zajęli I miejsc w grupach

7. Nagrody Grand Prix
Nagrody:
Super Puchar i dyplom dla zwycięzcy Turnieju Grand Prix
I-III miejsce w grupie: SP kl. 0-III, SP kl. IV-VI, Szkoły Ponadpodstawowe, Seniorzy - puchar, upominek, dyplom
Wyróżnienia:
Pamiątkowe statuetki dla każdego uczestnika, który brał udział we wszystkich dziewięciu turniejach.
Pamiątkowe medale dla każdego uczestnika, który brał udział w ośmiu turniejach.

8. Punktacja Grand Prix
Wyniki każdego turnieju przelicza się na punkty GP według następującego wzoru:
GP = OM + ZP + PR
OM - to miejsce liczone od dołu tabeli
ZP - to liczba zdobytych punktów razy 10
PR - to premia punktowa dla zawodników, którzy zajęli następujące miejsca:
I - 280, II - 250, III - 230, IV - 200, V - 180, VI - 160, VII - 140, VIII - 130, IX - 120, X - 110, XI - 100, XII - 90, XIII - 80, XIV - 70, XV - 60, XVI - 50, XVII - 40, XVIII - 30, XIX - 20, XX - 10.
Zawodnik wybiera 7 najlepszych wyników z pośród 9 uzyskanych rezultatów.

9. Klasyfikacja Grand Prix
O miejscu zawodnika w klasyfikacji generalnej decyduje w kolejności:
suma wszystkich wyników GP
suma trzech najlepszych wyników GP
większa liczba I, II i III miejsc

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021