Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 28 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


XX Ogólnopolski Turniej Szachowy do lat 16 o Drużynowy Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Indywidualny Puchar Prezydenta Miasta Kalisza
21 kwietnia 2012 r.


l. ORGANIZATORZY:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
Urząd Miasta Kalisza,
Kaliskie Towarzystwo Szachowo - Warcabowe w Kaliszu,
Patronat honorowy:
Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
Janusz Pęcherz - Prezydent Miasta Kalisza ,

2. SPONSORZY:
Turniej organizowany przy udziale środków budżetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu i Urzędu Miasta Kalisza

3. CEL IMPREZY:
Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży, wyłonienie najlepszych szachistów w
poszczególnych grupach, promocja województwa wielkopolskiego i miasta Kalisza

4. TERMIN I MIEJSCE:
XX Ogólnopolski Turniej Szachowy dla Dzieci i Młodzieży do lat 16 o Drużynowy Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Indywidualny Puchar Prezydenta Miasta Kalisza zostanie rozegrany
w Szkole Podstawowej nr 16 w Kaliszu ul. Fabryczna 13-15 – w dniu 21 kwietnia 2012 r.

5. SYSTEM ROZGRYWEK:
XX Ogólnopolski Turniej Szachowy dla Dzieci i Młodzieży do lat 16 o Drużynowy Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Indywidualny Puchar Prezydenta Miasta Kalisza zostanie
rozegrany systemem szwajcarsko-kontrolowanym na dystansie 9 rund, tempem 15 minut na
zawodnika, w następujących kategoriach wiekowych:

grupa CD7 - dziewczęta i chłopcy ur. w roku 2005 i młodsi
grupa CD10 - dziewczęta i chłopcy ur. w latach 2002-2004
grupa CD13 - dziewczęta i chłopcy ur. w latach 1999-2001
grupa CD16 - dziewczęta i chłopcy ur. w latach 1996-1998

6. WARUNKI UCZESTNICTWA:
W turnieju, mają prawo brać udział wszyscy szachiści do lat 16,
Wpisowe do turnieju - 20zł, (zawodnicy KTS-W Kalisz/Szkoły szachowej SzachMistrz - 15zł)
Wpisowe płatne w dniu turnieju do godz. 9.30, na sali gry,
Organizator zapewnia sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników,

7. SĘDZIOWANIE:
Sędzia główny: Maciej Sroczyński (sędzia klasy państwowej numer licencji 15300018)
O kolejności miejsc decyduje:
suma punktów, średni Buchholz, Buchholz, progresja, liczba zwycięstw, losowanie.
W przypadku turnieju kołowego:
suma punktów, Berger, liczba zwycięstw, losowanie.
W przypadku małej ilości zgłoszonych, dopuszczalna jest możliwość łączenia grup!

8. NAGRODY:
Indywidualnie:
Puchary i medale Prezydenta Miasta Kalisza dla najlepszych trzech zawodników w poszczególnych grupach (dziewcząt i chłopców) oraz dyplomy i nagrody rzeczowe dla pierwszych sześciu zawodników w każdej grupie.

Drużynowo:
Puchary i medale Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla najlepszych trzech drużyn w poszczególnych grupach oraz dyplomy dla pierwszych sześciu drużyn:
generalnej: drużyna złożona z 4 zawodników, w tym minimum l dziewczyny;
młodzików: drużyna złożona z 4 zawodników z grupy "CD 7";
juniorów młodszych: drużyna złożona z 4 zawodników z grupy "CD 10";
juniorów: drużyna złożona z 4 zawodników z grup "CD 13-16".

9. ZGŁOSZENIA:
do 18 kwietnia poprzez poniższe formularze (wymagana rejestracja)
Grupa do lat 7 (Chłopcy i dziewczęta) -
Grupa do lat 10 (Chłopcy i dziewczęta) -
Grupa do lat 13 (Chłopcy i dziewczęta) -
Grupa do lat 16 (Chłopcy i dziewczęta) -

10. UWAGI KOŃCOWE:
Kontakt do organizatora – Maciej Sroczyński 793-733-396,
Obowiązują przepisy aktualnego Kodeksu Szachowego PZSzach,
W sprawach nie ujętych niniejszym komunikatem ostateczna decyzja należy do organizatora,
Każdy uczestnik przez cały pobyt musi przebywać pod opieką uprawnionej osoby dorosłej,
Noclegi: Noclegi i wyżywienie rodzice lub kluby zawodników organizują we własnym zakresie:
Hotel U Bogdana www.hotel.ig.pl - ( 62) 753 08 23
Hotel Calisia www.hotel-calisia.pl - (62) 767 91 00
Hotel Europa www.hotel-europa.pl - (62) 767 20 31
Hotel Seven www.hotelseven.pl - (62) 764 43 43
Hotel ET www.et-hotel.pl - (62) 760 00 25
Strona turnieju: www.szachmistrz.eu



Zapraszamy!

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021