Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 28 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

TURNIEJ SZACHOWY - RETRO
Z OKAZJI EUROPEJSKIEGO ROKU AKTYWNOŚCI OSÓB STARSZYCH I SOLIDARNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ

BARTKOWA 23 – 29 kwiecień 2012 rok

Koszt 250 zł

Cel rozgrywek
• popularyzacja szachów wśród osób starszych
• integracja seniorów grających w szachy
• promocja Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej

Organizatorzy
• Ministerstwo Sportu i Turystyki
• Polski Związek Szachowy
• Klub Sportowy „Lajkonik” Kraków

Patronaty honorowe
Ireneusz Raś – poseł na Sejm RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Sportu
Tomasz Sielicki – prezes Polskiego Związku Szachowego

Termin i miejsce
Turniej odbędzie się w OW „Stalownik” (pokoje 2,3 osobowe z łazienkami i tv) w Bartkowej, nad jeziorem Rożnowskim w dniach 23.04 (od kolacji) do 29.04.2012 roku ( do obiadu włącznie).

Dojazd:
z dworca autobusowego w Nowym Sączu busami firm: Marpol, Rafatex
godz. odjazdu busów: 7.48, 8.38, 9.08, 10.08, 11.28, 12.12, 13.18, 13.56, 15.20, 16.31, 17.18, 18.31, 19.33

System rozgrywek
• Turniej zostanie przeprowadzony systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Tempo gry: 1,5 h dla zawodnika na 30 posunięć + 0,5 h na dokończenie. Sprzęt do gry zapewnia zawodnik grający białymi. Turniej nie jest klasyfikowany, nie będzie pobierana opłata klasyfikacyjno-rankingowa. Odprawa techniczna odbędzie się 23 kwietnia 2012 roku o godz. 19.00, obecność obowiązkowa. Podwójne rundy 24, 26, 28 kwiecień. Zakończenie turnieju połączone z rozdaniem nagród odbędzie się 29 kwietnia o godz. 13.30. Obowiązek ubezpieczenia leży po stronie zawodnika. Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora

Warunki uczestnictwa
W turnieju mogą wziąć udział zawodnicy bez względu na posiadaną kategorię i ranking urodzeni;
• mężczyźni w 1951 roku lub wcześniej
• kobiety w 1956 roku lub wcześniej
Koszt udziału (zakwaterowanie i wyżywienie od 23.04 do 29.04 ) - 250,00 zł

Wpisowe (w całości przeznaczone na nagrody) – 100,00 zł
Turniej jest dofinansowany przez MSiT, ilość miejsc dotowanych ograniczona dlatego też zgłoszenia do turnieju przebiegają następująco:
1. telefonicznie lub mailowo
2. po akceptacji do 2 dni należy wpłacić na podane niżej konto opłatę w wysokości 250 zł, wpisowe można wpłacić na miejscu
3. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca dotowanego
Pełna odpłatność (poza przyznanym limitem) – 420,00 zł + 100 wpisowe
Zgłoszenia do turnieju przyjmuje:
Danuta Sanetra (koordynator) – tel. 695 182 810, e-mail: danutasanetra@interia.pl
Opłaty należy uiścić na następujące konto:
Klub Sportowy „Lajkonik” ul. Bandtkiego 19, 30-129 Kraków
ING Bank Śląski 63 1050 1445 1000 0023 2364 8267 z dopiskiem Bartkowa

Nagrody
Pierwsza gwarantowana – 1.000,00 zł, następne 600, 500, 400, 350, 300, 250, 200, 100, 50 Przy udziale co najmniej 7 kobiet oddzielne nagrody dla najlepszych kobiet. Szczegółowa specyfikacja nagród zostanie podana na odprawie technicznej (pula nagród finansowych nie może być wyższa niż wpłacone wpisowe). Nagród finansowych nie można łączyć. Dla wszystkich uczestników drobne pamiątki.
Uwagi końcowe - RETRO
• Podczas rund serwowane będą nieodpłatnie ciepłe napoje
• Przewidziane są imprezy towarzyszące - rejs statkiem, ognisko integracyjne
• Na miejscu kawiarenka w stylu E. Gierka
• Wyniki publikowane będą na sali gry na dużej tabeli postępów, wypełniane ręcznie

DO ZOBACZENIA

Danuta Sanetra
koordynator turnieju

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021