Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 28 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


ZŁOTA IGLICA w MDK Śródmieście
1. 05. 2012

1. Organizator.
Sekcja szachowa MDK Śródmieście Wrocław,
MUKS MDK Śródmieście Wrocław.

2. Termin i miejsce rozgrywek.
1.05.2012, I runda ok. godz. 9:45. Przewidywana godzina zakończenia turniejów – 15:00
MDK Śródmieście Wrocław, ul. Dubois 5

3. Zgłoszenia.
Zgłoszenia do turnieju na adres mailowy wieslaw.janocha@wp.pl lub przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w serwisie turniejowym:
grupy A - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_1964/
grupy B – http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_1965/
oraz w dniu zawodów do godziny 9.30.

4. Uczestnictwo
W grupie A mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający co najmniej IV kategorię szachową, czyli ranking 1250 lub wyższy
W grupie B mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający co najwyżej V kategorię szachową.
W obu grupach może uczestniczyć maksymalnie 80 zawodników i zawodniczek, więc o uczestnictwie w turnieju decydować będzie kolejność zgłoszeń.

5. Wpisowe
Wpisowe do obu grup wynosi 10 złotych. Płatne w dniu zawodów do godziny 9.30.

6. Nagrody
W obu grupach zawodnicy, którzy zajmą miejsca I – V oraz najlepsza zawodniczka otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

7. System rozgrywek
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 6 rund.
Tempo gry: 30 min. dla zawodnika na rozegranie całej partii.
W grupie B istnieje możliwość zdobycia IV i V kategorii szachowej.

8. Postanowienia końcowe
W turniejach cyklu obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
Maksymalne spóźnienie na rundę wynosi 15 minut.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021