Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


OTWARTE
Mistrzostwa Województwa Łódzkiego
Juniorów w Szachach Szybkich

OTWARTE
Mistrzostwa Powiatu Wieluńskiego
Seniorów w Szachach Szybkich


Patronat:
Burmistrz Wielunia: Janusz Antczak
Starosta Wieluński: Andrzej Stępień
Prezes ŁZSzach: Eugeniusz Walczak

Komunikat organizacyjny
Otwartych Mistrzostw Województwa Łódzkiego Juniorów w Szachach Szybkich

W ramach imprezy rozegrany będzie również turniej:
Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wieluńskiego Seniorów w Szachach Szybkich

Patronat: Burmistrz Wielunia Pan Janusz Antczak
Starosta Wieluński Pan Andrzej Stępień
Prezes Łódzkiego Związku Szachowego Pan Eugeniusz Walczak

Organizator: UKS Piątka Wieluń na zlecenie ŁZSzach,
Współorganizatorzy: Gmina Wieluń, Starostwo Powiatowe w Wieluniu, WTSz „MAT” Wieluń, Szkoła Podstawowa nr 5 w Wieluniu, Gimnazjum nr 3 w Wieluniu.

Termin: 19 maja 2012 r. (harmonogram w załączeniu).

Miejsce: sala Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 3 w Wieluniu, ul. Traugutta 38

Cel turnieju: wyłonienie mistrzów województwa łódzkiego juniorów w szachach szybkich w kategoriach wiekowych do lat 8, 10, 12, 14, 16, 18;
popularyzacja sportu szachowego, umożliwienie podjęcia sportowej rywalizacji
przez szachistów ziemi wieluńskiej i innych ośrodków szachowych zwłaszcza z województwa łódzkiego.

Uczestnictwo: turniej ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć juniorzy i seniorzy bez względu na przynależność klubową (także z poza województwa łódzkiego)

System rozgrywek: 9 rund tempem P-15, system kojarzenia szwajcarski, kojarzenie komputerowe przy użyciu programu Chessarbiter, klasyfikacja końcowa ustalana będzie wg kryteriów: liczba zdobytych punktów, M-Buch., Buch., Progres, liczba zwycięstw.

Grupy turniejowe:
grupa A - seniorzy oraz wszyscy juniorzy i juniorki powyżej 10 lat (rocznik 2001 i starsi)W ramach grupy A wyodrębnione zostaną grupy nagrodowe do lat 12, 14, 16 oraz 18, www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_2177/
grupa B - wszystkie juniorki i juniorzy poniżej lat 10. W ramach grupy B wyodrębnione zostaną grupy nagrodowe do lat 8 i 10
www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_2178/

Sędziowanie: Waldemar Wolniaczyk

Wpisowe: seniorzy 25 zł, juniorzy 20 zł płatne w dniu rozpoczęcia turnieju.
Uwaga!!! W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają obiad

Nagrody i wyróżnienia:medale i nagrody rzeczowe (dla trzech pierwszych zawodników w każdej kat. wiekowej), dyplomy dla sześciu zawodników; w każdej grupie turniejowej wyodrębnione zostaną dwie grupy nagrodowe - męska i żeńska. Juniorzy spoza województwa łódzkiego otrzymują nagrody rzeczowe, ale nie uczestniczą w podziale dyplomów i medali.
W turnieju seniorów po trzy puchary i nagrody rzeczowe dla mężczyzn i kobiet.

Zgłoszenia: w terminie do 17 maja 2012 r. do godziny 20.oo przyjmuje Pan Waldemar Wolniaczyk tel. 0606-657-793 lub pocztą elektroniczną na adres: wwolniaczyk@gmail.com lub bezpośrednio na strony szachowe chessarbiter podane przy grupach turniejowych.
Koordynator organizacji turnieju: Waldemar Wolniaczyk, tel. 0606-657-793

Przepisy: w turnieju obowiązują przepisy PZSzach.
Uwagi końcowe:
1. Odpowiedzialność za pobyt na turnieju dzieci i młodzieży niepełnoletniej ponoszą rodzice i opiekunowie; dojazd i powrót oraz ubezpieczenie organizowane są przez zawodników i ich opiekunów we własnym zakresie,
2. Interpretacja powyższego komunikatu należy wyłącznie do organizatorów.
3. UWAGA: osoby nie zgłoszone w terminie płacą wpisowe o 10 zł. wyższe.
4. Komunikat i inne wiadomości dostępne na stronie UKS Piątka Wieluń: szachy.wielun.pl

Harmonogram organizacji turnieju
19.05.2012r. - 9.00 – 9.45 - potwierdzenie obecności wpłata wpisowego, weryfikacja list startowych,
10.00 - uroczyste rozpoczęcie turnieju,
10.10 - rozpoczęcie pierwszej rundy, rundy II-V
12.45 - 13.30 - obiad,
13.30 - 15.45 - rundy VI - IX.
16.00 - 16.30 - zakończenie turnieju.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021