Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


XV Królewski Gambit Radomia
im. Jacka Żemantowskiego
Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Prezesa PZSzach

20-05-2012 r.

1. Organizator:
- Radomskie Stowarzyszenie Sportowe „GAMBIT”
- Gmina Miasta Radomia
- Polski Związek Szachowy

2. Patronat:
- Prezes Polskiego Związku Szachowego – Tomasz Sielicki
- Marszałek Sejmu R.P. – Ewa Kopacz
- Poseł do Parlamentu Europejskiego – Jarosław Kalinowski
- Senatorzy R.P. – Stanisław Karczewski
– Wojciech Skurkiewicz
- Posłowie na Sejm R.P. – Zbigniew Kuźmiuk
– Marek Suski
– Radosław Witkowski
- Wojewoda Mazowiecki – Jacek Kozłowski
- Prezydent Miasta Radomia – Andrzej Kosztowniak
- Kanclerz Kurii Diecezji Radomskiej – Sławomir Fundowicz

3. Termin i miejsce:
- 20-05-2012 r. – Dom Technika NOT Radom ul. Struga 7a.
od godz. 9.00 - potwierdzenie zgłoszeń; 9.45 - odprawa techniczna;
10.00 - otwarcie turnieju; 10.15 - I runda

4. System rozgrywek i tempo gry:
- 9 rund systemem szwajcarskim, komputerowe kojarzenie par
- tempo gry – 10 min. + 5”/ruch
Zawodnicy kontynuują grę od 2-go posunięcia czarnych gambitu królewskiego po ruchach;
1. e4 ; e5 2. f4
- powyższe warunki dotyczą tylko zawodników grających w Gr.A
- grupie B pozostawia się dowolność wyboru debiutu !!!

5. Warunki uczestnictwa:
- GRUPA A - Zawodnicy z min. I kategorią kobiecą lub II kategorią męską
- GRUPA B - Zawodnicy z max. II kategorią kobiecą lub III męską
O przyjęciu do turnieju decyduje kolejność zgłoszeń !

6. Wpisowe:
- GRUPA A - 30 zł; - GRUPA B - 15 zł GM, IM gratis
zniżki za wpisowe: zawodnicy z Radomia i juniorzy : Gr A – 20 zł, Gr B – 10 zł

7. Nagrody: /netto/
- GRUPA A - I miejsce - 2200 zł + puchar
II miejsce - 1300 zł, III miejsce - 900 zł ... XV miejsce – 200 zł
Kobiety - I miejsce - 700 zł , II - 400 zł , III - 250 zł (+ puchary), IV- 150 zł, V-100 zł
- Nagrody specjalne dla zwycięzców w grupach rankingowych: 1800, 2000 ....
- Nagroda dla najlepszego zawodnika z Radomia
- Nagrody dla najmłodszych
- GRUPA B - Atrakcyjne nagrody rzeczowe min. za miejsca 1-10 oraz trzy dla najlepszych zawodniczek, puchary, nagrody dla najmłodszych,
Nagrody nie są dzielone.
Przy równej ilości punktów o wyższym miejscu decydują;
- wartościowanie Bucholtza (mały Bucholtz)
- pełny Bucholtz
- progress
- liczba zwycięstw
W turnieju obowiązują przepisy gry FIDE według aktualnego Kodeksu PZSzach.
Organizator zapewnia sprzęt szachowy.

8. Uroczyste zakończenie i rozdanie nagród ok.18.oo.

9. Zgłoszenia:
- telefonicznie z podaniem imienia, nazwiska, klubu, kategorii, rankingu do dnia 19-05-2012 r.,
pocztą elektroniczną do 18-05 2012r do Andrzej Zygarski tel; (48) 36-07-302,
tel. kom. 502-327-007. (decyduje kolejność zgłoszeń)
http:// gambit.radom.pl
e-mail: gambitradom@wp.pl
Potwierdzanie zgłoszeń – od godz. 9.00
Odprawa techniczna – godz. 9.45
Otwarcie turnieju – godz.10.00

T E R M I N A R Z R U N D
I runda 10.15
II runda 10.55
III runda 11.35
IV runda 12.15
V runda 12.55
Przerwa obiadowa 13.25 - 14.45
VI runda 14.45
VII runda 15.25
VIII runda 16.05
IX runda 16.45
Zakończenie, wręczenie nagród ok. godz. 18.00

Serdecznie zapraszamy
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Andrzej Zygarski

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021