Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Turniej Szachowy
o Puchar Burmistrza Miasta Tomaszowa Lubelskiego

Tomaszów Lubelski 27.05.2012r.
- turniej w ramach Grand Prix Lubelszczyzny 2012

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1. ORGANIZATOR:
- Urząd Miasta w Tomaszowie Lubelskim
- Tomaszowski Dom Kultury

2. CEL
- Popularyzacja szachów, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży
- wypełnienie czasu wolnego dorosłych, dzieci i młodzieży
- stworzenie dorosłym szachistom, dzieciom i młodzieży możliwości rywalizacji sportowej

3. TERMIN I MIEJSCE I SYSTEM ROZGRYWEK
- turniej odbędzie się w sali klubowej TDK w dniu 28 maja 2012 r., godz.1000
- turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund,
- tempo gry – 15 minut na partię dla zawodnika
- w przypadku równej ilości punktów o kolejności decyduje:
* metoda Bucholtza z potrąceniem skrajnych rezultatów,
* Bucholtz pełny
* ilość zwycięstw,
* progresja

4. PRAWO STARTU
mają wszyscy zawodnicy którzy uiszczą wpisowe:
Zgłoszeni wcześniej (najpóźniej do godziny 20 dnia poprzedzającego rozgrywki) za pośrednictwem serwisu Chessarbiter, obowiązuje wpisowe w wysokości:
a) juniorzy do lat 14 - 10zł
b) pozostali – 20zł
c) dzieci do lat 8 – bez wpisowego
Natomiast zawodników zgłaszających się bezpośrednio w dniu turnieju obowiązuje wpisowe jak wyżej, podwyższone o 5zł.

Uwaga !! Zawodnicy z powiatu tomaszowskiego (jeśli zgłoszą swój udział za pośrednictwem serwisu Chessarbiter) wpisowe odpowiednio:
a) juniorzy do 10 lat – bez wpisowego
b) juniorzy do lat 14 - 5zł
c) juniorzy do lat 18 – 10 zł
d) pozostali – 15 zł
Natomiast zawodników zgłaszających się bezpośrednio w dniu turnieju obowiązuje wpisowe jak wyżej, podwyższone o 5zł.
Zgłoszenia do turnieju: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_2395/

Turniej jest rozgrywany w kategoriach:

 klasyfikacja Open;
 klasyfikacja kobiet;
 klasyfikacja juniorek do lat 10 (rocznik 2002 i młodsze);
 klasyfikacja juniorek do lat 14 (roczniki 1998-2001);
 klasyfikacja juniorek do lat 18 (roczniki 1994-97);
 klasyfikacja juniorów do lat 10 (roczniki 2002 i młodsi);
 klasyfikacja juniorów do lat 14 (roczniki 1998-2001);
 klasyfikacja juniorów do lat 18 (roczniki 1994-97);

5. NAGRODY
I miejsce - 200 zł (minimum) + nagroda rzeczowa.
II miejsce - 150 zł (minimum) + nagroda rzeczowa
III miejsce - 100 zł (minimum) + nagroda rzeczowa
IV miejsce - 80 zł (minimum)
V miejsce - 50 zł

Dla najlepszej kobiety – 50 zł + puchar
Ilość i wysokość nagród może zostać zwiększona (zależy od ilości uczestników).
Ilość i wysokość nagród pieniężnych zostanie podana przed rozpoczęciem 4 rundy.
Ponadto organizator przewiduje „nagrody niespodzianki”

 Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają puchary ufundowane przez Burmistrza Miasta Tomaszowa Lubelskiego
 trzech pierwszych zawodników w każdej kategorii otrzyma nagrody rzeczowe i dyplomy
- (w kategorii do 10 lat dyplomy do 6 miejsca)

6. INNE
- W przypadku gdy w turnieju startuje więcej niż dwoje juniorów z jednej rodziny wpisowe pobiera się za dwie osoby.
- Zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt.
- o sprawach niejasnych a nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021