Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 28 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Ogólnopolski Turniej Szachowy z okazji
„XXXIII Dni Wisły”


w Wyszogrodzie
o Puchar Prezesa Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Czerwińsku z siedzibą w Wyszogrodzie.

Turniej szachowy dla juniorów o Puchar Burmistrza G i M Wyszogród

Wyszogród 2 czerwca 2012 r.

I. CEL:
Upowszechnianie i popularyzacja sportu szachowego w Wyszogrodzie - wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
Stworzenie możliwości rywalizacji sportowej zawodnikom z różnych ośrodków szachowych połączonych z wymianą doświadczeń
Podnoszenie umiejętności szachowych i kwalifikacji zawodników

II. PATRONAT
Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród Pan Mariusz Bieniek
Prezes Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Czerwińsku z siedzibą w Wyszogrodzie Pani Jolanta Łukasik – Malicka.

III. ORGANIZATOR:
Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

IV. TERMIN I MIEJSCE:
02.06.2012 r. (sobota)
Miejsko-Gminna Hala Widowiskowo-Sportowa w Wyszogrodzie przy ulicy Niepodległości 11 b w Wyszogrodzie. (http://hala-wyszogrod.pl)

V. SYSTEM ROZGRYWEK:
Turniej główny - open , szachy szybkie P-15 – 9 rund systemem szwajcarskim
Turniej juniorów do lat 18 P-15 – 7 rund systemem szwajcarskim

VI. HARMONOGRAM TURNIEJU:
9.00 - potwierdzenie zgłoszeń do turnieju
9.30 - uroczyste otwarcie turnieju szachowego
10.00 - I runda turnieju
Ok. 16.00 - przewidywane uroczyste zakończenie turnieju

VII. WPISOWE:
Turniej Główny
Dorośli – 20 zł
Juniorzy do lat 18 – 10 zł.
Juniorzy z G i M Wyszogród zwolnieni z wpisowego

VIII. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszeń należy dokonać w terminie do 30 maja w serwisie turniejowym: chessarbiter.com lub pod numerem telefonu 505780792 – Feliks Jędryczka.
Po tym terminie wpisowe wzrasta o 50%.

IX. NAGRODY:
Turniej Open:
I nagroda – 600 zł. + puchar
II nagroda – 400 zł.
III nagroda – 300 zł.
IV nagroda – 200 zł
V nagroda – 150 zł.
VI nagroda – 100 zł
VII nagroda – 80 zł
VIII nagroda – 70 zł
IX nagroda – 50 zł
X nagroda - 50 zł

Turniej Juniorów:
Fundusz nagród rzeczowych wynosi 600 zł.
Klasyfikacja końcowa prowadzona będzie w grupach do lat 18,16,14,12 i 10.

X. INFORMACJE DODATKOWE
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Wszelkie sprawy nie ujęte w powyższym komunikacie rozstrzyga organizator

Serdecznie zapraszamy !!!

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021