Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 28 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Komunikat Starachowickie Szachy Juniorów – Cykl Turniejów Tematycznych

1. Organizatorzy
Klub Szachowy GAMBIT
Szkoła Podstawowa nr 6

2. Cel rozgrywek
Popularyzacja szachów wśród młodzieży i dorosłych
Integracja środowiska szachowego
Podnoszenie poziomu gry wśród zawodników
Popularyzacja różnych debiutów w szachach

3. Termin i miejsce
Starachowickie Szachy to cykl dziewięciu turniejów przeprowadzonych od października 2011 r. do czerwca 2011 r. w godzinach 17.00 - 20.00 w trzecie środy miesiąca na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Starachowicach, ul. Moniuszki 117

I Turniej - 19.10.2011 V Turniej - 08.02.2012
II Turniej - 16.11.2011 VI Turniej - 21.03.2012
III Turniej - 21.12.2011 VII Turniej - 18.04.2012
IV Turniej - 18.01.2012 VIII Turniej - 23.05.2012
Finał - IX Turniej - 13.06.2012

4. Warunki uczestnictwa
W zawodach mogą wziąć udział wszyscy chętni juniorzy rocznik 1992 i młodsi, którzy zgłoszą swój udział w dniu zawodów w godzinach 17.15-17.25 i
wpłacą wpisowe w wysokości 2 zł juniorzy.

5. System rozgrywek
Każdy turniej zostanie przeprowadzony systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.
Tempo gry: 10 minut dla zawodnika na partię
Każdy turniej rozpoczyna się od ustawienia pozycji początkowej.
Partię rozpoczynają białe (wyjątek III i VIII Turniej).

I Turniej --- Debiut Nimzowitscha 1.e4 Sc6
II Turniej --- Partia Węgierska - 1.e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Gc4 Ge7
III Turniej --- Partia Rosyjska – 1.e4 e5 2 Sf3 Sf6
IV Turniej --- Partia Wiedeńska - 1.e4 e5 2.Sc3
V Turniej --- Partia Włoska - 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gc4 Gc5
VI Turniej --- Partia Hiszpańska - 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gb5 a6
VII Turniej --- Gambit Budapesztański 1.d4 Sf6 2.c4 e5
VIII Turniej --- Gambit Królewski 1.e4 e5 2.f4
IX Turniej --- Obrona Holenderska 1.d4 f5

6. Nagrody w turnieju
Puchar dla zwycięzcy
Statuetka dla zwycięzcy w kategorii wiekowej: SP kl:0-3, SP kl. 4-6, Szkoły Ponadpodsytawowe
Nagrody nie są łączone.

Dyplomy dla:
- zwycięzcy turnieju
-trzech najlepszych zawodników w kategorii: junior starszy (gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne), junior (szkoła podstawowa kl. IV-VI), junior młodszy (szkoła podstawowa kl. 0-III)

Trzy upominki rozlosowane wśród juniorów

7. Nagrody końcowe całego cyklu
Puchar, nagroda i dyplom dla zwycięzcy Starachowickich Szachów.
Puchary w poszczególnych kategoriach oraz dyplomy dla trzech najlepszych zawodników.
Puchar i dyplom dla najlepszej zawodniczki.
Pamiątkowe statuetki dla każdego uczestnika, który brał udział we wszystkich dziewięciu turniejach.
Pamiątkowe medale dla każdego uczestnika, który brał udział w ośmiu turniejach.
Pamiątkowe dyplomy dla każdego uczestnika.

8. Punktacja Grand Prix
Wyniki każdego turnieju przelicza się na punkty GP według następującego wzoru:
GP = OM + ZP + PR
OM - to miejsce liczone od dołu tabeli
ZP - to liczba zdobytych punktów razy 10
PR - to premia punktowa dla zawodników, którzy zajęli następujące miejsca:
I - 280, II - 250, III - 230, IV - 200, V - 180, VI - 160, VII - 140, VIII - 130, IX - 120, X - 110, XI - 100, XII - 90, XIII - 80,
XIV - 70, XV - 60, XVI - 50, XVII - 40, XVIII - 30, XIX - 20, XX - 10.
Zawodnik wybiera 7 najlepszych wyników z pośród 9 uzyskanych rezultatów.

9. Klasyfikacja generalna
O miejscu zawodnika w klasyfikacji generalnej decyduje w kolejności:
suma wszystkich wyników GP
suma trzech najlepszych wyników GP
większa liczba I, II i III miejsc

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021