Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Komunikat

VIII Międzynarodowy Festiwal Szachowy Perła Bałtyku
ŁAZY , 29.06 – 08.07.2012


1.Patronat Honorowy:
Olgierd Geblewicz - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.
Piotr Jedliński – Prezydent Miasta Koszalina
Olga Roszak - Pezała – Wójt Gminy Mielno
Tomasz Krzyżyński - Rektor Politechniki Koszalińskiej
2.Komitet Honorowy pod przewodnictwem:
Prezesa MLOT w Mielnie - Waldemara Andrzejewskiego

3. Organizatorzy:
Akademicki Klub Szachowy „Hetman-Politechnika Koszalińska”
Zachodniopomorski Związek Szachowy, Politechnika Koszalińska

4. Dyrektor Turnieju:
Marian Kanarek
e-mail: markan56@wp.pl, ; tel. komórkowy: 0–505-171-279 , 094-3402509

5. Sędzia główny:
arbiter FIDE Witalis Sapis, adres e-mail; witaliss@wp.pl .tel.+48 887342415

6. Witryny internetowe:
www.hetman.man.koszalin.pl,, www.zzszach.man.koszlin.pl,

7. Termin i miejsce rozgrywek:
29.06 – 08.07.2012r. Obiekty O.W. Bryza w ŁAZACH , ul. Wąska 2

8. Grupy turniejowe i wpisowe (z opłatą klasyfikacyjno – rankingową):

Turniej A
dla zawodników z rankingiem minimum 2000;
Wpisowe: 120,00 PLN ; juniorzy do lat 18 i seniorzy powyżej 60 roku życia:
90,00 PLN
Zawodnicy z rankingiem powyżej 2400 zwolnieni z wpisowego .

Turniej B dla zawodników o rankingu poniżej 2000;
Wpisowe 100,00 PLN , juniorzy do lat 18 i seniorzy powyżej 60 roku życia: 80,00 PLN;

Turniej C :
tylko dla dzieci do 11 lat
Wpisowe: 60,00 PLN

9. System i tempo gry:
Turniej rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Turniej A i B liczony będzie do rankingu FIDE. Tempo gry:
w grupie A , B 90 min + 30 sekund na ruch;
w grupie C: 1,5 h na partię dla zawodnika;

10.Nagrody:
W Turnieju A :

za miejsce pierwsze 3 000 PLN
za miejsce drugie 2 500 PLN
za miejsce trzecie 2 000 PLN
za miejsce czwarte 1 500 PLN
za miejsce piąte 750 PLN
za miejsce szóste 500 PLN
za miejsce siódme 400 PLN
za miejsce ósme 300 PLN
za miejsce dziewiąte 200 PLN
Najlepszy zawodnik - zawodniczka ZP 500 PLN
najlepsza juniorka ur.1993 lub młodsza 200 PLN
najlepszy junior ur.1993 lub młodszy 200 PLN

ranking <= 2000

za miejsce pierwsze 2 000 PLN
za miejsce drugie 1 500 PLN
za miejsce trzecie 750 PLN
za miejsce czwarte 500 PLN
za miejsce piąte 350 PLN
za miejsce szóste 200 PLN
za miejsce siódme 150PLN
za miejsce ósme 100 PLN
najlepsza juniorka ur.1993 lub młodsza 150 PLN
najlepszy junior ur.1993 lub młodszy 150 PLN
najlepszy zawodnik o rankingu <= 1 800 150 PLN
najlepszy zawodnik o rankingu <= 1600 150 PLN
najlepszy zawodnik o rankingu <= 1400 150 PLN

W Turnieju C
Nagrody:

za miejsce pierwsze Puchar + nagroda rzeczowa
za miejsce drugie Puchar + nagroda rzeczowa
za miejsce trzecie Puchar + nagroda rzeczowa

Upominki dla wszystkich uczestników turnieju !!!
Obowiązująca zasada do wszystkich turniejów: nagrody pieniężne dla 10 % uczestników i 5 % nagród rzeczowych !!!! W nagrodach specjalnych może nastąpić modyfikacja , która uwzględni ilość uczestników , w zależności od kierunku dofinansowania nagrody pieniężne mogą być zastąpione rzeczowymi.
Uwagi:
Nagrody nie są dzielone. Zawodnik – zawodniczka ma prawo otrzymać maksymalnie dwie nagrody (w tym nagrodę specjalną).
Wysokość nagród podana jest w kwotach brutto. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, nagrody do 760 PLN zwolnione są z podatku. Podatek od pozostałych nagród wynosi 10%.

11. Zgłoszenia i opłaty:
Zgłoszenia do konkretnych turniejów należy dokonywać najpóźniej 14 dni przed zawodami na stronie http://www.chessarbiter.to.pl/turnieje/turnieje.php,
W przypadku problemów z działaniem strony zgłoszenia należy przesyłać do sędziego zawodów na adres witaliss@wp.pl . tel.+48 887342415
W zgłoszeniu należy podać :
-nazwisko i imię, klub, datę urodzenia, kategorię szachową,
Wpisowe oraz należne opłaty wpłacać na konto klubu: AKSz „Hetman – PK”
PKO BP S.A. 79 1020 2791 0000 7602 0091 3590,
po dniu 11.06.2012r. wpisowe wzrasta o 30 zł
12.Zakwaterowanie i wyżywienie :
72,00 złotych brutto. Osobo/dzień (wyżywienie szwedzki stół)
Marian Kanarek, kontakt e-mail: markan56@wp.pl, telefony:
505 171 279 , 094 3402509

13. Uwagi końcowe
- W Festiwalu Szachowym stosowane będą aktualne przepisy FIDE.
- Odprawy techniczne (recepcja Ośrodka) - dnia 30.06.2012:
*11:00 - dla zawodników turnieju A
*11:30 - dla zawodników turnieju B
*11:45 - dla zawodników turnieju C

piątek/sobota 29-30.06.2012r od godz. 16.00 Akredytacja uczestników
sobota 30.06.2012r . godz. 15. 30 . 1 runda, urocz.rozp.Fest.
niedziela 01.07.2012r. godz. 15. 30 2 runda
poniedziałek 02.07.2012r. godz. 15. 30 3 runda
wtorek 03.07.2012r. godz. 15. 30 4 runda
Środa 04.07.2012r. godz. 15. 30 . 5 runda
czwartek 05.07.2012r. godz. 15. 30.
6 runda
piątek 06.07.2012r godz. 15. 30 7 runda , godzina 21,00 grill integracyjny, Turniej Nocny
sobota 07.07.2010r godz. 15. 30 . 8 runda g. 11,00 symultany
niedziela 08.07.2010r godz. 9.00 . 9 runda
niedziela 09.07.2010r godz. 15.00 . Uroczyste zakończenie Festiwalu

- Nagrody należy odbierać osobiście na zakończeniu Festiwalu, w przeciwnym razie przepadają.
- Osoby biorące udział w Festiwalu ubezpieczają się we własnym zakresie.
- Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

Dyrektor Turnieju
Marian Kanarek

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021