Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
III MIĘDZYNARODOWEGO KRESOWEGO FESTIWALU SZACHOWEGO
Sokółka 2012


I. CEL ZAWODÓW:
• Upowszechnianie sportu szachowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
• Podnoszenie umiejętności szachowych i kwalifikacji zawodników.
• Integracja adeptów gry szachowej poprzez zmagania sportowe w myśl sentencji FIDE „Gens Una Sumus”
• Promocja powiatu sokólskiego i jej walorów turystyczno-sportowych.
• Nawiązanie kontaktów szachowych z krajami ościennymi.

II. PATRONAT
• Marszałek Województwa Podlaskiego
• Burmistrz Sokółki

III. ORGANIZATOR:
• Ludowy Uczniowski Klub Szachowy Orient Sokółka przy współudziale:
- Sokólskiego Ośrodka Kultury,
- Sokólskiego Funduszu Lokalnego,
- Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce,
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sokółce Os. Zielone 2
• Kierownik zawodów: Barbara Chmielecka kom. 691 556 306, e-mail: barbara.chmielecka@wp.pl
• Współpraca: Józef Bochenko, kom. 507 123 671, Jarosław Raczkowski, kom. 518 748 594
• Sędzia główny IA Leszek Zega, tel. 85 664 46 82, e-mail: leszeg@wp.pl

IV. TERMIN I MIEJSCE:
• 8-13 lipca 2012 roku
• Sokólski Ośrodek Kultury, Sokółka ul. Grodzieńska 1

V. UCZESTNICY:
• Grupa „A” – zawodnicy z rankingiem FIDE lub lokalnym od 1600 wzwyż (turniej otwarty zgłoszony do oceny rankingowej FIDE)
• Grupa „B” – zawodnicy z rankingiem lokalnym 1600 i niższym
• Grupa „C” – zawodnicy urodzeni w 2004 roku i młodsi

VI. ZGŁOSZENIA:
• Zgłoszeń należy dokonywać drogą elektroniczną u sędziego: leszeg@wp.pl lub na witrynach turniejowych:
- grupa A: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_859/
- grupa B: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_860/
- grupa C: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_861/


VII. TERMINARZ:
Grupy „A” i „B”
08.07.2012 r.: do godz. 09.30 – zgłoszenia
godz. 09:45 – ogłoszenie list startowych
godz. 10.00 – I runda
godz. 16.00 – symultana
09.07.2012 r.: godz. 10.00 – II runda
godz. 16.00 – III runda

10.07.2012 r. godz. 10.00 – IV runda
godz. 15.00 – wycieczka

11.07.2012 r. godz. 10.00 – V runda
godz. 16.00 – VI runda

12.07.2012 r. godz. 10.00 – VII runda
godz. 16.00 – VIII runda
13.07.2012 r. godz. 10.00 – IX runda
godz. 14.00 – zakończenie
Grupa „C”
08.07.2012 r.: do godz. 09.30 – zgłoszenia
godz. 10:00 – I runda
godz. 12:00 – II runda
godz. 16.00 – symultana
09.07.2012 r.:
godz. 10:00 – III runda
godz. 12:00 – IV runda
godz. 14:00 – V runda
10.07.2012 r.:
godz. 10:00 – VI runda
godz. 12:00 – VII runda
godz. 15.00 – wycieczka+ognisko
11.07.2012 r.:
godz. 10.00 – VIII runda
godz. 12:00 – IX runda
godz. 14:00 – zakończenie

VIII. SYSTEM I TEMPO GRY:
• We wszystkich grupach system szwajcarski na dystansie 9 rund
• Grupy „A” i „B” – po 90 minut na całą partię dla zawodnika i dodatkowo po 30 sekund na każdy ruch od początku partii
• Grupa „C” – po 60 minut dla zawodnika na całą partię

IX. KRYTERIA KLASYFIKACJI INDYWIDUALNEJ:
• Liczba punktów
• Średni Buchholz
• Pełny Buchholz
• Progresja

X. NAGRODY:
• Nagrody pieniężne dla 20% uczestników w grupach:
- „A” – za I miejsce 800 zł
- „B” – za I miejsce 400 zł
- „C” – za I miejsce 200 zł, nagrody rzeczowe i upominki
• Pozostałe nagrody pieniężne zostaną podane przed 2 rundą
• Puchary i medale za miejsca I-III w każdej grupie, dyplomy we wszystkich grupach
• Nagroda specjalna za najlepszy wynik juniora i juniorki z Sokółki
• Nagroda specjalna dla najstarszego i najmłodszego uczestnika turnieju

XI. WPISOWE:
• Grupa „A” – młodzież ucząca się 50 zł, pozostali 60 zł (GM, WGM, IM, WIM zwolnieni z wpisowego)
• Grupa „B” – młodzież ucząca się 40 zł, pozostali 50 zł
• Grupa „C” – 40 zł
• Zawodnicy LUKSz. „Orient Sokółka” płacą 50% wpisowego

XII. OPŁATA KLASYFIKACYJNO-RANKINGOWA:
• 20 zł – grupa „A”
• 10 zł – grupy „B” i „C”

XIII. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
• Organizator proponuje zakwaterowanie w:
• Ośrodek Sportu i Rekreacji Ośrodek Wypoczynkowy "Nad Zalewem"
Sokółka, ul. Wodna 20
telefon: 85 711 25 67
ośrodki wypoczynkowe • Sokółka
• Sigma Sala Weselna i Hotel
Sokółka, ul. 1-go Maja13
telefon: 668 448 552
hotele • Sokółka
• Verde" Sp. j.
Sokółka, ul. Białostocka 200
telefon: 85 711 01 45
hotele • Sokółka
• Zajazd Bokunówka
Sokółka, ul. Mickiewicza 2
telefon: 85 711 27 93
hotele • Sokółka
• Szczegóły dotyczące noclegów i kontakt bezpośredni na stronie: http://meteor.turystyka.pl/noclegi,uslugi-noclegowe,sokolka,60.html
Zamówienia zakwaterowania w hotelu OSiR nad Zalewem Sokólskim należy przesyłać na adres barbara.chmielecka@wp.pl w terminie do 2 czerwca 2012 r. Rezerwacja pokoi wg zgłoszeń do wyczerpania miejsc. Koszt 25/30 zł za nocleg od osoby.

XIV. IMPREZY TOWARZYSZĄCE
• Symultana z mistrzem szachowym na placu przed Sokólskim Ośrodkiem Kultury w Sokółce w niedzielę 8 lipca 2012 r.
• Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego zakończona ogniskiem (Surażkowo gmina Supraśl http://www.ritowisko.com/0106.htm) we wtorek, 10 lipca 2012 r.

XV. SPRAWY RÓŻNE:
• W zawodach obowiązują „Przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach. z 2007 roku” wraz z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez PZSzach.
• W przypadku niskiej frekwencji organizator zastrzega sobie możliwość łączenia grup i zmian w wysokości nagród.
• Zawodnicy ubezpieczają się we zakresie własnym; opiekę nad niepełnoletnimi sprawują rodzice, opiekunowie klubowi zawodnika.
• Do ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu jest upoważniony sędzia główny, którego decyzje są ostateczne.

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu
i ewentualnych zmian w komunikacie.

Organizatorzy:
/…/ Barbara Chmielecka, /…/ Józef Bochenko

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021