Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
V Akademia Szachowa
Zielona Góra 06-09.08.2012 r.

I.CEL:
 Popularyzacja i wzrost zainteresowania szachami,
 integracja środowiska szachowego,
 odkrywanie talentów szachowych wśród dzieci i młodzieży,
 pokazanie młodzieży innych atrakcyjniejszych form spędzenia wolnego czasu,
 rywalizacja sportowa.

II. ORGANIZATORZY:
 Centrum Szachowe 64

III. KIEROWNICTWO ZAWODÓW:
 Krzysztof Heba, hebakrzysztof@gmail.com tel. 603 431 665

IV. MIEJSCE I TERMIN ROZGRYWEK:
 MCKiE "Dom Harcerza", ul. Dzika 6.

Szkolenia:
 poniedziałek - czwartek od godz. 9.00-14.00
Rozpoczęcie szkolenia nastąpi 06.08.2012r. o godzinie: 9.00
UWAGA!!! zapisy – drogą elektroniczną bądź telefonicznie u kierownika zawodów. Zgłoszenia na Akademię trwają do 30.07.2012r.

V. SYSTEM SZKOLENIOWY:
> uczestnicy akademii podzieleni zostaną na grupy zgodnie z poziomem zaawansowania,
> w poszczególnych grupach zajęcia prowadzone będą tematycznie,
> w grupie B - rozegrany zostanie również turniej klasyfikacyjno rankingowy z możliwością podwyższenia kategorii szachowych (do II kategorii)
A) grupa A zaawansowana:
Tematyka zajęć: "Doskonalenie umiejętności w grze środkowej"
1. Ocena pozycji i planowanie
2. Poprawa położenia figur (słabe i silne pola)
3. Problem wymian figur
4. Profilaktyczne myślenie
B) grupa B - średniozaawansowana:
1. Wybrane zagadnienia z końcówek pionowych
2. Końcówki lekko-figurowe
3. Końcówki ciężko-figurowe
4. Elementy strategii w grze środkowej

VI. SZKOLENIOWCY
 IM Marek Matlak
 k+ Dariusz Bieliński
 Krzysztof Heba
 Przemysław Owczarek

VII. KOSZT SZKOLENIA:
 220 zł - od uczestnika
 200 zł - członkowie klubu szachowego: KS 64 Zielona Góra

VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA W V AKADEMI SZACHOWEJ:
 Terminowe zgłoszenie się do kierownika szkolenia: Krzysztof Heba, e-mail: hebakrzysztof@gmail.com tel., 603 431 665,
 wpłata wpisowego na konto Centrum Szachowe 64 do 30.07.2012r : Bank Zachodni WBK o/Zielona Góra: 34 1090 1535 0000 0001 1758 0683

IX. NOCLEGI
 Organizator umożliwia zarezerwowanie zakwaterowania w pobliżu miejsca szkolenia.

Z szachowym pozdrowieniem
Krzysztof Heba

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021