Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Komunikat nr 2

XXIII Międzynarodowy Festiwal Szachowy
Memoriał Józefa Kochana

Koszalin, 10-18.08.2012r.

1.Patronat Honorowy:
Olgierd Geblewicz
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.
Piotr Jedliński
Prezydent Miasta Koszalina

2.Komitet Honorowy pod przewodnictwem:
Rektora Politechniki Koszalińskiej

3. Organizatorzy:
Akademicki Klub Szachowy „Hetman-Politechnika Koszalińska”
Zachodniopomorski Związek Szachowy, II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie , Politechnika Koszalińska

4. Dyrektor Turnieju:
Marian Kanarek
e-mail: markan56@wp.pl, ; tel. komórkowy: 0–505-171-279 , 094-3402509

5. Sędzia główny:
arbiter FIDE Jacek Matlak, adres e-mail; jacek_matlak@wp.pl, tel.+48 609945637

8. Witryny internetowe:
www.hetman.man.koszalin.pl , www.zzszach.man.koszlin.pl,
9. Termin i miejsce rozgrywek:
10-18.08.2012r
Hala Sportowa LO im. Broniewskiego ul. Chełmońskiego 7

Terminarz gier :
Piątek/sobota
sobota 10-11.08.2012r.
11.08.2012r. od godz.7:30
godz. 15:30 Przyjmowanie uczestników
DS. nr 1 , ul. Leśna 1 - PWSZ
1 runda, urocz. otwarcie MFSz

niedziela 12.08.2012r. godz. 15:30 2 runda,
poniedziałek 13.08.2012r. godz. 15.30 3 runda,
wtorek 14.08.2012r. godz. 15:30 4runda ,
środa 15.08.2012r. godz. 9.00 5 runda
środa 15.08.2012r. godz. 15.30 6 runda
czwartek 16.08.2012r. godz. 15.30 . 7 runda
piątek 17.08.2011r. godz. 15.30 . 8 runda,
20,00 grill integracyjny.
22,00 Turniej Nocny
sobota 18.08.2012r. godz. 9.00 . 9 runda
sobota 18.08.2012r. godz. 15.00 . Uroczyste zakończenie MFSz

10. Grupy turniejowe i wpisowe (z opłatą klasyfikacyjno – rankingową):

Turniej A dla zawodników z rankingiem minimum 2000;
Wpisowe: 120 PLN ; juniorzy do lat 18 i seniorzy powyżej 60 roku życia: 90 PLN
Zawodnicy z rankingiem 2400 zwolnieni z wpisowego .

Turniej B dla zawodników o rankingu poniżej 2000;
Wpisowe 100 PLN , juniorzy do lat 18 i seniorzy powyżej 60 roku życia: 80 PLN;

Turniej C dla zawodników o rankingu do 1600 dla dzieci do 12 lat
Wpisowe: 60 PLN

11. System i tempo gry:
Turniej rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.
Turniej A i B liczony będzie do rankingu FIDE. Tempo gry:
w grupie A:,B 90 min + 30 sekund na ruch;
w grupie C: 1,5 h na partię dla zawodnika;

12.Nagrody:

W Turnieju A :

za miejsce pierwsze 4 000 PLN
za miejsce drugie 3 500 PLN
za miejsce trzecie 2 500 PLN
za miejsce czwarte 1 500 PLN
za miejsce piąte 750 PLN
za miejsce szóste 500 PLN
za miejsce siódme 400 PLN
za miejsce ósme 300 PLN
za miejsce dziewiąte 200 PLN
Najlepszy zawodnik - zawodniczka ZP 500 PLN
najlepsza juniorka ur.1994 lub młodsza 200 PLN
najlepszy junior ur.1994 lub młodszy 200 PLN
najlepszy junior ur.1994 lub młodszy 200 PLN

W Turnieju B
ranking <= 2000

za miejsce pierwsze 2 000 PLN
za miejsce drugie 1 500 PLN
za miejsce trzecie 750 PLN
za miejsce czwarte 500 PLN
za miejsce piąte 350 PLN
za miejsce szóste 200 PLN
za miejsce siódme 150PLN
za miejsce ósme 100 PLN
najlepsza juniorka ur.1994 lub młodsza 150 PLN
najlepszy junior ur.1994 lub młodszy 150 PLN
najlepszy zawodnik o rankingu <= 1 800 150 PLN
najlepszy zawodnik o rankingu <= 1600 150 PLN
najlepszy zawodnik o rankingu <= 1400 150 PLN

W Turnieju C
ranking <= 1600 dla dzieci do 11 lat
za miejsce pierwsze Puchar + nagroda rzeczowa
za miejsce drugie Puchar + nagroda rzeczowa
za miejsce trzecie Puchar + nagroda rzeczowa

Upominki dla wszystkich uczestników turnieju !!!

Obowiązująca zasada do wszystkich turniejów: nagrody pieniężne dla 10 % uczestników i 5 % nagród rzeczowych !!!! W nagrodach specjalnych może nastąpić modyfikacja , która uwzględni ilość uczestników , w
Uwagi:

Nagrody nie są dzielone.
Zawodnik – zawodniczka ma prawo otrzymać maksymalnie dwie nagrody
(w tym nagrodę specjalną).
Wysokość nagród podana jest w kwotach brutto. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, nagrody do 760 PLN zwolnione są z podatku. Podatek od pozostałych nagród wynosi 10%.

13.Zakwaterowanie i wyżywienie :

Koszt : 70,00 złotych brutto / osobo-dzień
Zakwaterowanie : Domy Studenckie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej :
ul. Leśna 1, pokoje 2-, 3-osobowe. Dostęp do Internetu.
Wyżywienie : „szwedzki stół” - Firma Ewy Snoch – stołówka przy domu studenckim nr.1 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie , ulica Leśna 1.
Istnieje możliwość wykupienia samego zakwaterowania: 35,00 zł brutto

14. Zgłoszenia i opłaty:

Zgłoszenia do konkretnych turniejów należy dokonywać najpóźniej 14 dni przed zawodami na stronie http://www.chessarbiter.to.pl/turnieje/turnieje.php,
W przypadku problemów z działaniem strony zgłoszenia należy przesyłać do sędziego zawodów na adres: jacek_matlak@wp.pl, .tel.+48 609945637
W zgłoszeniu należy podać :
nazwisko i imię, klub, datę urodzenia, kategorię szachową,

Wpisowe oraz należne opłaty wpłacać na konto klubu: AKSz „Hetman – PK”
PKO BP S.A. 79 1020 2791 0000 7602 0091 3590,
po dniu 30.07.2012 r. wpisowe wzrasta o 30 zł

Uwagi końcowe

- W Festiwalu Szachowym stosowane będą aktualne przepisy FIDE.
- Odprawy techniczne DS NR 3 - dnia 11.08.2012r:
*11:00 - dla zawodników turnieju A
*11:30 - dla zawodników turnieju B
*11:45 - dla zawodników turnieju C
- Nagrody należy odbierać osobiście na zakończeniu Festiwalu, w przeciwnym razie przepadają.
- Osoby biorące udział w Festiwalu ubezpieczają się we własnym zakresie.
- Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

W/w Międzynarodowy Festiwal Szachowy jest jednocześnie Mistrzostwami Województwa Zachodniopomorskiego Juniorów w grupach wiekowych 10,12,14,16 lat dziewcząt i chłopców oraz Mistrzostwami Województwa Zachodniopomorskiego Seniorek i Seniorów.

Dyrektor Turnieju
Marian Kanarek

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021