Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 28 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Wielkopolski Związek Szachowy
60-791 Poznań, ul. Reymonta 35
http:// www.wzszach.poznan.pl
tel: 61 866 60 31 wew.341
e-mail:wzszach@wzszach.poznan.pl Konto bankowe: Bank Pekao S.A. O/Poznań 17 1240 6625 1111 0000 5609 8415
REGON: 639697992 NIP: 779-20-96-490

XXI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZACHOWY W POZNANIU
11 - 19.08.2012 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY nr1

1.Cele Festiwalu
 Popularyzacja sportu szachowego na terenie Miasta Poznania i województwa wielkopolskiego
 Wyłonienie Mistrza Wielkopolski i Mistrzyni Wielkopolski Kobiet na 2012 r. w szachach klasycznych
 Promocja Miasta Poznania

2.Organizatorzy Festiwalu
 Wielkopolski Związek Szachowy w Poznaniu
 Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu

3.Sponsorzy Festiwalu
 Urząd Miasta Poznania
 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
 Wielkopolski Związek Szachowy w Poznaniu

Informacja o wszystkich sponsorach XXI MFS w Poznaniu podana zostanie w kolejnych Komunikatach Organizacyjnych.

4. Patronat Honorowy i Komitet Honorowy

PATRONAT HONOROWY
BOŻENA SZYDŁOWSKA
Posłanka na Sejm VII kadencji

KOMITET HONOROWY

Małgorzata Adamczak Posłanka na Sejm VII kadencji

Ewa Bąk Dyrektor Wydziału Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Poznania

Hanna Ereńska-Barlo Arcymistrzyni Szachowa, Mistrzyni Świata Seniorek z 2007r.

Sidonia Jędrzejewska Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Dariusz Lipiński Poseł na Sejm VI kadencji, Przewodniczący I Parlamentarnego Zespołu Szachowego

Krzysztof Nowakowski Dziekan Wydziału Informatyki Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu

Tomasz Sielicki Prezes Polskiego Związku Szachowego

Włodzimierz Schmidt Wiceprezes ds. Sportowych Polskiego Związku Szachowego, Arcymistrz Szachowy

5. Komitet Organizacyjny
 Magdalena Heimrath Dyrektor Działu Studiów Podyplomowych i Szkoleń Wyższej Szkoły
Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
 Paweł Staniszewski Wiceprezes ds. Organizacyjnych Wielkopolskiego Związku Szachowego,
Sędzia Główny XXI MFS Szachowego
 Marek Zboroń Prezes Wielkopolskiego Związku Szachowego

6.Turnieje oraz miejsce rozgrywek

Turnieje szachowe:

 OPEN A dla szachistów z rankingiem FIDE powyżej 2000 pkt.
 OPEN B dla szachistów z rankingiem do 2000 pkt.
UWAGA: Turniej OPEN A rozegrany zostanie w przypadku, gdy udział potwierdzi minimum 30 uczestników; w przypadku mniejszej liczby uczestników rozegrany zostanie jeden Turniej OPEN – połączone zostaną grupy OPEN A i OPEN B

Dla zawodników z województwa wielkopolskiego – członków wielkopolskich klubów szachowych, startujących w turnieju OPEN A prowadzona będzie klasyfikacja w ramach Indywidualnych Mistrzostw Wielkopolski na 2012 r.
Dla zawodniczek z województwa wielkopolskiego – członkiń wielkopolskich klubów szachowych, startujących w turnieju OPEN A (minimum 3 zawodniczki) lub OPEN B prowadzona będzie klasyfikacja w ramach Indywidualnych Mistrzostw Wielkopolski Kobiet na 2012 r.
Turnieje OPEN A i OPEN B zgłoszone są do FIDE.
 Turnieje Juniorek i Juniorów w grupach wiekowych: do 9 lat, do 12 lat i do 16 lat oraz turniej szachów przyspieszonych dla dzieci w wieku przedszkolnym
 Turniej szachów błyskawicznych – Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Grze Błyskawicznej

Miejsce rozgrywek:
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (WSNHiD) w Poznaniu
Poznań 61-719, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10

Dojazd do WSNHiD: http://dojazd.pl/index.php?m=do&path=wsnhidpoznan&lng=pl

7.Termin Festiwalu: 11 – 19 sierpień 2012 r.

Harmonogram
dla Turniejów OPEN A, OPEN B
11 – 19 sierpień 2012 r.

Sobota 11.08.2012 Godz. 12.30-15.15 przyjmowanie zgłoszeń oraz potwierdzeń udziału
w turniejach XXI MFS; zamknięcie list startowych na I rundę
Godz. 15.30 – podanie kojarzeń I rundy
Godz. 15.45 Uroczyste Otwarcie XXI MFS
Godz. 16.00 I runda
Niedziela 12.08.2012 Impreza towarzysząca XXI MFS w Poznaniu:
INDYWIDUALNE OTWARTE MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI W GRZE BŁYSKAWICZNEJ NA 2012 R.
Godz. 9.00 – 9.45 przyjmowanie potwierdzeń i zgłoszeń do Otwartych Indywidualnych Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego Kobiet
i Mężczyzn na rok 2012 w szachach błyskawicznych (obowiązuje regulamin Mistrzostw Wielkopolski „P5”)
Szczegółowy komunikat organizacyjny IMW – P5 zostanie opublikowany na stronie WZSzach, na co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem Mistrzostw
Godz. 9.55 zamknięcie listy uczestników IMW –P5
Godz. 10.15 - 13.00 turniej IMW – P5
Godz. 13.30 Uroczyste zakończenie Indywidualnych Mistrzostw Wielkopolski w szachach błyskawicznych

Niedziela 12.08.2012 Godz. 16.00 II runda
Poniedziałek 13.08.2012 Godz. 16.00 III runda
Wtorek 14.08.2012 Godz. 16.00 IV runda
Środa 15.08.2012 Godz. 16.00 V runda
Czwartek 16.08.2012 Godz. 16.00 VI runda
Piątek 17.08.2012 Godz. 16.00 VII runda
Sobota 18.08.2012 Godz. 16.00 VIII runda
Niedziela 19.08.2012 Godz. 9.30 IX runda
Około Godz. 14.30 – Uroczyste zakończenie XXI MFS

Harmonogram rozgrywek: Turnieje Juniorek i Juniorów
11 – 18 sierpień 2011 r.

Sobota 11.08.2012 Godz. 12.30-15.15 przyjmowanie zgłoszeń oraz potwierdzeń udziału
w turniejach Juniorów XXI MFS; zamknięcie list startowych na I rundę
Godz. 15.30 – podanie kojarzeń I rundy
Godz. 15.45 Uroczyste Otwarcie XXI MFS
Godz. 16.00 I runda
Niedziela 12.08.2012 Godz. 16.00 II runda
Poniedziałek 13.08.2012 Godz. 16.00 III runda
Wtorek 14.08.2012 Godz. 16.00 IV runda
Środa 15.08.2012 Godz. 16.00 V runda
Czwartek 16.08.2012 Godz. 16.00 VI runda
Piątek 17.08.2012 Godz. 16.00 VII runda
Sobota 18.08.2012 Godz. 10.00 VIII runda
Uroczyste zakończenie turniejów po rundzie około godz. 13.30

INNE IMPREZY TOWARZYSZĄCE:
Szczegółowy komunikat dotyczący pozostałych imprez towarzyszących zostanie opublikowany na stronie WZSzach przed rozpoczęciem XXI MFS oraz na sali gier w trakcie Festiwalu.

8.System rozgrywek, tempo gry oraz przepisy gry
 OPEN A: Turniej rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund z tempem gry:
90 minut na partię dla zawodnika z dodawaniem 30 sekund na każde posunięcie od początku partii
(zegary elektroniczne)
 OPEN B: Turniej rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund z tempem gry:
90 minut na 40 posunięć, plus 30 minut na dokończenie partii (zegary mechaniczne) lub tempem gry jak w OPEN A (w przypadku połączenia obu turniejów i wykorzystania zegarów elektronicznych)
 Turnieje Juniorek i Juniorów: planowane są rozgrywki w grupach wiekowych do 9 lat, do 12 lat i do 16 lat. Turnieje rozgrywane będą systemem szwajcarskim na dystansie 8 rund z tempem gry: 1 godzina na 30 posunięć oraz 30 minut na dokończenie partii (zegary mechaniczne) dla zawodnika, lub innym systemem (np. grupowym) w przypadku mniejszej liczby uczestników w poszczególnych Turniejach
 W XXI MFS obowiązują przepisy gry Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE) i Kodeksu Szachowego PZSzach z 2005 roku wraz z uzupełnieniami.

9. Nagrody

 OPEN A: I miejsce 4400 PLN (brutto) – przy udziale minimum 30 uczestników
 OPEN B: I miejsce 2000 PLN (brutto) ) – przy udziale minimum 40 uczestników
 Turnieje Juniorek i Juniorów w grupach wiekowych: nagrody rzeczowe

W Indywidualnych Mistrzostwach Wielkopolski Seniorów i Kobiet przewidziane są puchary i nagrody rzeczowe.
Ilość oraz wysokość pozostałych nagród pieniężnych oraz ilość nagród rzeczowych zostanie podana przez organizatora po III rundzie XXI Międzynarodowego Festiwalu Szachowego w Poznaniu.

10. Zgłoszenia do udziału w XXI MFS w Poznaniu

 Zgłoszenia pisemne wraz z potwierdzeniem opłaty wpisowego (ksero dowodu wpłaty) prosimy kierować w terminie do 8 SIERPNIA 2012 roku na adres:

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK SZACHOWY
60-791 Poznań, ul. Reymonta 35
Konto bankowe:
Wielkopolski Związek Szachowy
60-791 Poznań, ul. Reymonta 35
Bank Pekao S.A. Oddział/Poznań
17 1240 6625 1111 0000 5609 8415
(z dopiskiem „wpisowe XXI Festiwal Szachowy” oraz nazwa turnieju +
informacja o wykorzystaniu bonifikaty „bonifikata2011” )

oraz elektronicznie bezpośrednio na stronach poszczególnych Turniejów Festiwalu:

ADRESY NA CHESSARBITRZE

http://chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_2818/ OPEN A

http://chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_2817/ OPEN B

http://chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_2819/ JUNIORZY

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, tytuł szachowy lub kategorię szachową, aktualny ranking (FIDE / krajowy), przynależność klubową, datę urodzenia oraz prosimy o wskazanie wybranego turnieju szachowego (OPEN A, OPEN B, Turniej Juniorek i Juniorów w grupach wiekowych do 9 lat, do 12 lat, do 16 lat).
Dla ułatwienia kontaktu prosimy o podanie numeru telefonu, E-maila i dokładnego adresu do korespondencji.

 Wpisowe.
- OPEN A Seniorzy, Seniorki 130 PLN. Zawodnicy i zawodniczki z rankingiem 2350 -2449 opłacają wpisowe 100 PLN, zawodnicy i zawodniczki powyżej 2450 oraz arcymistrzowie i arcymistrzynie zwolnieni są z wpisowego
- OPEN B Seniorzy i Seniorki 100 PLN, juniorzy lub juniorki opłacają wpisowe w wysokości 70 PLN
- Turnieje Juniorek i Juniorów w kategoriach wiekowych 9 lat, 12 lat, 16 lat uczestnicy opłacają wpisowe w wysokości 45 PLN.

UWAGA: uczestnicy XXI MFS, którzy brali udział w Festiwalu w 2011 r. mają zagwarantowaną bonifikatę w wysokości 10 PLN

Zawodniczy którzy zgłoszą się po wyznaczonym terminie opłacają wpisowe w kwocie o 20 PLN wyższej od wskazanych powyżej.
W kwotach wpisowego uwzględniona jest opłata klasyfikacyjno-rankingowa PZSzach.

11.Zakwaterowanie i wyżywienie.

 Organizator nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia - całkowite koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają delegujące kluby lub uczestnicy biorący udział w festiwalu.
 Uczestnikom korzystającym z zakwaterowania i wyżywienia polecamy:
- Domy Studenckie Politechniki Poznańskiej – Poznań ul. Kórnicka i Jana Pawła II – przystępne ceny zakwaterowania i wyżywienia, bardzo dobra komunikacja w kierunku sali gry; http://www.hstl.put.poznan.pl/index.php
- oraz noclegi (w kilku przypadkach pobyt ze śniadaniami + możliwość korzystania z kuchni) w innych obiektach na terenie miasta Poznania:
http://melody-hostel.com.pl http://www.fusionhostel.pl ;
http://www.very-berry.pl; http://www.cinnamonhostel.com; http://www.apartamenty-pomaranczarnia.pl; http://www.star-apart.com; http://www.apartamenty-jazz.pl

12.Postanowienia końcowe.

 Organizator zapewnia sprzęt szachowy.
 Prawo interpretacji niniejszego Komunikatu należy do Organizatora XXI MFS.
 W przypadku zgłoszenia się małej liczby juniorek lub juniorów w każdej grupie wiekowej organizator może podjąć decyzję o połączeniu turniejów. Szachiści mogą zgłosić wniosek o grę w innym turnieju np. z turnieju OPEN B do turnieju OPEN A pod warunkiem wpłacenia wpisowego w wysokości
150 PLN i uzyskaniu zgody organizatora festiwalu.
 Nagrody w Turniejach OPEN przekraczające 760 PLN podlegają opodatkowaniu ryczałtem w wysokości 10% zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatkach od osób fizycznych
 Zawodnicy lub kluby pokrywają koszty ewentualnego indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego.


Wiceprezes WZSzach Prezes WZSzach
Ds. Organizacyjnych

Paweł Staniszewski Marek Zboroń

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021