Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Komunikat wstępny
48. Międzynarodowego Festiwalu Szachowego im. Akiby Rubinsteina
pod Honorowym Patronatem Wojewody Dolnośląskiego Marka Skorupy
Polanica Zdrój 17-26.08.2012 r.Komitet honorowy
Aleksander Marek Skorupa – Wojewoda Dolnośląski
Jerzy Terlecki – Burmistrz Polanicy-Zdrój
Tomasz Sielicki – Prezes Polskiego Związku Szachowego

Organizator
Dolnośląski Związek Szachowy

Grupy turniejowe
Grupa A – turniej arcymistrzowski
Grupa B – turniej z rankingiem FIDE powyżej 1700.
Grupa C – turniej seniorów: mężczyźni od 60 lat, kobiety od 50 lat.
Grupa D – turniej zawodników z rankingiem FIDE do 2000 i bez rankingu FIDE
Grupa E – turniej dla dzieci do lat 14
Grupa F – turniej dla dzieci do lat 10
Grupa G – turniej dla dzieci do 15 lat nie posiadających kategorii szachowej

System rozgrywek
Grupa A – turniej kołowy z możliwością zdobycia norm na arcymistrza i mistrza międzynarodowego, 9 rund, tempo gry 90 min / 40 pos. + 30 min + 30 s/pos.
Grupy B, C, D – system szwajcarski na dystansie 9 rund, tempo gry: 90 min + 30 s/pos.
Grupy E, F i G – system szwajcarski na dystansie 9 rund , tempo gry 120 min na partię.

Terminarz rozgrywek
17.08.2012 odprawa techniczna godz. 20:30 (Teatr Zdrojowy)
18-25.08.2012, 9:30 rundy I-VIII grup D, E, F, G; ostatnia runda 26.08 o godz. 9:00
15:00 rundy I-IX grup A, B, C
26.08.2012 13:30 zakończenie grup D, E, F, 19:30 zakończenie grup A, B, C

Miejsce rozgrywek
Grupy A, B, C, D - Teatr Zdrojowy, ul. Parkowa 2
Grupy juniorów E, F, G - Hotelu SANA, ul. Górska 2

Wpisowe
Grupa B – 120 zł, zawodnicy z tytułami GM, IM, WGM, WIM zwolnieni z wpisowego
Grupa C – 90 zł, zawodnicy urodzeni przed 1936 r. zwolnieni z wpisowego
Grupa D – 110 zł
Grupa E, F, G – 50 zł
Zawodnicy KS Polanica Zdrój są zwolnieni z wpisowego.

Wpisowe można wpłacać przelewem na konto:
47 1300 0000 2076 7154 4490 0001 (Meritum Bank)
z dopiskiem „Polanica" + nazwisko/nazwiska zawodników
Dolnośląski Związek Szachowy, 50-529 Wrocław, ul. Borowska 1-3
Dane do rachunku proszę przesłać emailem: biuro@dzszach.pl

Nagrody
Grupa B – I miejsce 3000 PLN
Grupa C – I miejsce 1500 PLN
Grupa D – I miejsce 1500 PLN
co najmniej 10% uczestników otrzymuje nagrody, pozostałe nagrody zostaną podane przed 2 rundą
Dodatkowe nagrody: dla najlepszej kobiety, juniora
Grupa E, F, G – nagrody rzeczowe, upominki i dyplomy dla wszystkich uczestników

Zgłoszenia
emailem: rafal@siwik.pl lub online formularz na serwisach turniejowych
www.rubinstein.polanica.pl lub SMS 78 3333 900
listownie na adres biura DZSzach: 50-529 Wrocław ul. Borowska 1-3
tel. 71 33 79 331, 71 367 50 61 wew. 331

Biuro zawodów będzie czynne 17.08.2012 od godz. 12:00 w Teatrze Zdrojowym.

Postanowienia końcowe
We wszystkich turniejach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeks Szachowy PZSzach.

Zawodnik może się spóźnić na rundę 30 min.
Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny.
Podczas festiwalu odbędą imprezy towarzyszące: turniej szachów szybkich, błyskawicznych, imprezy kulturalne i turystyczne.
Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym komunikacie.

Dyrektor Festiwalu
IO Rafał Siwik

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021