Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


REGULAMIN TURNIEJU OPEN ORGANIZOWANEGO W DNIU 1 WRZEŚNIA 2012 R. (SOBOTA)
GALERIOWY WEEKEND SZACHOWY W GALERII DOMINIKAŃSKIEJ

I. ORGANIZATORZY
• Studio 2 Biuro Promocji, z siedzibą przy ul. Pszczelnej 36 w Krakowie przy współpracy z Dolnośląskim Związkiem Szachowym, z siedzibą przy ul. Borowskiej 1-3 we Wrocławiu.

II. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJ OPEN
• 1 września 2012 r. godz. 12:00
• Turniej zostanie rozegrany w Galerii Dominikańskiej położonej przy Placu Dominikańskim 3 we Wrocławiu.
• Biuro zawodów znajduje się przy scenie zlokalizowanej na pasażu handlowym Galerii Dominikańskiej na poziomie -1.

III. UCZESTNICTWO, SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY TURNIEJU
• W turnieju nie pobiera się wpisowego.
• Prawo do gry w turnieju mają wszyscy chętni.
• W trakcie turnieju zostaną wyodrębnione klasyfikacje „open” i „zawodniczki”.
• Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, tempem po 15 minut dla zawodnika.
• Zgłoszenia do rozgrywek do 31.08.2012r. za pośrednictwem formularza na stronie http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_3132/ lub poprzez mail asokolski@gmail.com.
• W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię, datę urodzenia, przynależność klubową lub miejscowość, mile widziany telefon kontaktowy.
• Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
• Obowiązkowe potwierdzenie zgłoszeń oraz zapisy dodatkowych uczestników (w miarę wolnych miejsc) u sędziego głównego w dniu zawodów w godz. 11:00 – 11:45.

IV. WSTĘPNY HARMONOGRAM TURNIEJU OPEN ORGANIZOWANEGO W DNIU 1.09.2012 r. (SOBOTA)
11.00 – 11.45 Potwierdzenie i przyjmowanie zgłoszeń.
12.00 Uroczyste otwarcie zawodów.
12.00 – 17.15 Rundy 1-9.
ok. 17.15 Uroczyste zakończenie zawodów.

V. PRZEPISY GRY I OCENA WYNIKÓW
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich.
O końcowej kolejności decyduje:
1) liczba zdobytych punktów,
2) Buchholz bez skrajnych wyników,
3) Buchholz pełny,
4) liczba zwycięstw,
5) progress,
6) wynik bezpośredniego pojedynku.

VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
• Nagrody występują w postaci bonów podarunkowych do zrealizowania w sklepach na terenie Galerii Dominikańskiej.
• Wszyscy nagrodzeni uczestnicy zobowiązani są do pokwitowania odbioru nagrody.
• Zestawienie nagród:

KLASYFIKACJA OPEN
Miejsce I II III IV V
Wartość nagrody Bon podarunkowy o wartości 500,00 zł Bon podarunkowy
o wartości 400,00 zł Bon podarunkowy
o wartości 300,00 zł Bon podarunkowy
o wartości 200,00 zł Bon podarunkowy
o wartości 150,00 zł

Nagroda rzeczowa dla najstarszego i najmłodszego uczestnika turnieju.

VIII. UWAGI KOŃCOWE
• Podczas trwania turniejów przewiduje się zabawy i konkursy dla uczestników.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu imprezy.
• Zgłoszenie do turnieju jest traktowane, jako zaakceptowanie warunków regulaminu i wyrażenie zgody przez zgłaszającego na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatorów w celach informacyjno – marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U.Nr. 133, poz.883, z późniejszymi zmianami).
• W wyjątkowych sytuacjach organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania turnieju bez podania przyczyny.
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
• Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
• Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za mienie majątkowe posiadane na terenie imprezy.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
• Niniejszy regulamin dostępny będzie w punkcie informacyjnym na terenie Galerii Dominikańskiej oraz na stronach www.galeria-dominikanska.pl, www.dzszach.pl oraz www.kalendarz.siwik.pl

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021