Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


REGULAMIN TURNIEJÓW MŁODZIKÓW I JUNIORÓW ORGANIZOWANYCH W DNIU 2 WRZEŚNIA 2012 R. (NIEDZIELA)
GALERIOWY WEEKEND SZACHOWY W GALERII DOMINIKAŃSKIEJ

I. ORGANIZATORZY
• Studio 2 Biuro Promocji , z siedzibą przy ul. Pszczelnej 36 w Krakowie przy współpracy z Dolnośląskim Związkiem Szachowym , z siedzibą przy ul. Borowskiej 1-3 we Wrocławiu.

II. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJÓW MŁODZIKÓW I JUNIORÓW
• 2 września 2012 r. godz. 12:00 .
• Turnieje zostaną rozegrane w Galerii Dominikańskiej położonej przy Placu Dominikańskim 3 we Wrocławiu.
• Biuro zawodów podczas turnieju znajduje się przy scenie zlokalizowanej na pasażu handlowym Galerii Dominikańskiej na poziomie -1.

III. UCZESTNICTWO, SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY TURNIEJU
• W turniejach nie pobiera się wpisowego.
• Prawo do gry w turnieju mają wszyscy chętni.
• Turnieje zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7-9 rund (w zależności od liczby uczestników), tempem po 15 minut dla zawodnika.
• W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię, datę urodzenia, przynależność klubową lub miejscowość, mile widziany telefon kontaktowy.
• W przypadku zgłoszenia drogą e-mailową należy podać, do którego turnieju jest zgłoszenie (młodzicy i juniorzy mają możliwość gry w turnieju open).
• Liczba miejsc w turniejach jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.
• Potwierdzenie zgłoszeń oraz zapisy dodatkowych uczestników w przypadku wolnych miejsc u sędziego głównego w dniu zawodów w godz. 11:00 – 11:45.
1) Turniej Młodzików
• Prawo do gry mają dzieci do lat 12.
• Zostaną wyodrębnione klasyfikacje dla dziewcząt i chłopców do lat 8 (ur. 2004 r. i młodsi), 10 (ur. 2002-2003 r.) i 12 (ur. 2000-2001r.).
• W przypadku wysokiej frekwencji organizatorzy zastrzegają sobie prawo do podziału Turnieju Młodzików na 2 grupy.
• Zgłoszenia do rozgrywek do 31.08.2012r. za pośrednictwem formularza na http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_3134/ lub poprzez mail asokolski@gmail.com.

2) Turniej Juniorów
• Prawo do gry mają dzieci i młodzież do lat 16.
• Zostaną wyodrębnione klasyfikacje dla dziewcząt i chłopców do lat 14 (ur. 1998r. i młodsi) i 16 (ur. 1996-1997r.).
• Zgłoszenia do rozgrywek do 31.08.2012r. za pośrednictwem formularza na stronie http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_3133/ lub poprzez mail asokolski@gmail.com.

IV. WSTĘPNY HARMONOGRAM TURNIEJÓW MŁODZIKÓW I JUNIORÓW ORGANIZOWANYCH W DNIU 2.09.2012 r. (NIEDZIELA)
11.00 – 11.45 Potwierdzenie i przyjmowanie zgłoszeń
12.00 Uroczyste otwarcie zawodów
ok. 16.15 Uroczyste zakończenie zawodów


V. PRZEPISY GRY I OCENA WYNIKÓW
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich.
O końcowej kolejności decyduje:
1) liczba zdobytych punktów,
2) Buchholz bez skrajnych wyników,
3) Buchholz pełny,
4) liczba zwycięstw,
5) progress,
6) wynik bezpośredniego pojedynku.

VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
• Nagrody występują w postaci bonów podarunkowych do zrealizowania w sklepach na terenie Galerii Dominikańskiej.
• Wszyscy nagrodzeni uczestnicy zobowiązani są do pokwitowania odbioru nagrody.
• Zestawienie nagród:
KATEGORIE MIEJSCE I WARTOŚĆ NAGRODY
I II III
NAGRODY
Oddzielnie dla dziewcząt i chłopców do 8 lat Bon podarunkowy o wartości 100 ZŁ
Bon podarunkowy o wartości 80 ZŁ
Bon podarunkowy o wartości 70 ZŁ

9-10 lat
11-12 lat
13-14 lat
15-16 lat

• Nagroda rzeczowa dla najmłodszego uczestnika i uczestniczki turnieju.
• Pamiątkowy upominek dla 100 najmłodszych dzieci biorących udział w turnieju.

VIII. UWAGI KOŃCOWE
• Podczas trwania turniejów przewiduje się zabawy i konkursy dla uczestników.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu imprezy.
• Zgłoszenie do turnieju jest traktowane, jako zaakceptowanie warunków regulaminu i wyrażenie zgody przez zgłaszającego na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatorów w celach informacyjno – marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U.Nr. 133, poz.883, z późniejszymi zmianami)
• W wyjątkowych sytuacjach organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania turnieju bez podania przyczyny.
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
• Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
• Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za mienie majątkowe posiadane na terenie imprezy.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
• Niniejszy regulamin dostępny będzie w punkcie informacyjnym na terenie Galerii Dominikańskiej oraz na stronach www.galeria-dominikanska.pl, www.dzszach.pl oraz www.kalendarz.siwik.pl

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021