Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Regulamin Turnieju Szachowego
„Na Początek Roku Szachowego”
o Puchar Dyrektora Biblioteki

Zielona Góra 1 - 2 września 2012 roku


I. Cel
- popularyzacja szachów wśród młodzieży i dorosłych,
- integracja środowiska szachowego,
- pokazanie młodzieży innych form spędzania czasu wolnego,
- rywalizacja sportowa.
- możliwość zdobycia V, IV, III i II kategorii szachowej.


II. Organizator,
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze
al. Wojska Polskiego 9.
Klub Szachowy „Caissa-Pion” Zielona Góra przy SP-1 Zielona Góra
ul. Wyszyńskiego 17.
Szkoła Podstawowa nr 1 Zielona Góra ul. Wyszyńskiego 17.


III. Termin i miejsce
1 - 2 września 2012 r. (sobota i niedziela)
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze,
al. Wojska Polskiego 9.
Terminarz:
1 września
9.00-9.20 zapisy
9.25 otwarcie
9.30-17.00 rundy 1-4
2 września
9.00-14.30 rundy 4-7
15.00 zakończenie.


IV. System i tempo gry
Turniej rozgrywany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.
Tempo gry P-60’ (po 60 minut na każdego zawodnika na całą partię).
Obowiązuje zapis partii.


V. Warunki uczestnictwa
W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni bez względu na kategorię szachową
i wiek, którzy zapiszą się przez Internet lub osobiście w dniu rozgrywek
do godz. 9.20 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida
w Zielonej Górze.
Wpisowe wraz z opłatą klasyfikacyjno-rankingową wynosi 25 zł.


VI. Zgłoszenia
Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać do dnia 31 sierpnia na adres sędziego głównego zawodów pana Zdzisława Krzysztofiaka na adres: rentgenus2@interia.pl lub telefonicznie pod numerem 509 641 130.
Zgłoszenie powinno zawierać:
imię i nazwisko, datę urodzenia, miasto lub klub i kategorię szachową.


VII. Kolejność miejsc
O kolejności miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku jej równości kolejno:
- wartościowanie Buchholza z odrzuceniem po jednym skrajnym wyniku
- wartościowanie Buchholza
- wartościowanie progresywne
- liczba zwycięstw
- losowanie


VIII. Nagrody
Zwycięzca otrzymuje Puchar Dyrektora Biblioteki dr Andrzeja Bucka.
Zwycięzcy otrzymują 3 nagrody pieniężne (I – 150 zł, II – 100 zł, III – 50 zł).
Dla najlepszych zawodniczek, najlepszych juniorów do lat 18, do lat 14, do lat 12, do lat 10, do lat 8 oraz najlepszego zawodnika powyżej 50 lat będą liczne nagrody rzeczowe.
Ilość i wysokość nagród uzależniona jest od frekwencji.


IX. Ustalenia końcowe
Opiekę wychowawczą dla osób niepełnoletnich sprawują rodzice lub opiekunowie klubowi
Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami Kodeksu PZSzach oraz FIDE.
Interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego.


Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy!

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021