Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 28 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI W SZACHACH
NA ROK 2012 – II LIGA SENIORÓW
Łazy k/ Koszalina 01-09.09.2012


ORGANIZATORZY
Na zlecenie Polskiego Związku Szachowego:
Akademicki Klub Szachowy „Hetman-Politechnika Koszalińska”
Dyrektor Turnieju – Marian Kanarek 505 171 279 , e-mail: markan56@wp.pl,

TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK
Ośrodek Wczasów Rodzinnych „Universal”, 76-002 Łazy k/Koszalina , ul. Leśna 1
Zalecany przyjazd zawodników w dniu 31.08.2012, w godzinach 14:00–20:00.
Rejestracja drużyn: 31.08.2012 r. Recepcja OWR Universal - 14:00-20:00.
Odprawa techniczna dla kapitanów i kierowników drużyn o godzinie 20:30 sala gry OWR Universal

WARUNKI UCZESTNICTWA
Lista uprawnionych drużyn według Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski II Ligi.
Potwierdzenie uczestnictwa należy przesłać e-mailem na adres: markan56@wp.pl,
do 15.08.2012r. na druku stanowiącym załącznik nr 2 Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski. Potwierdzenie udziału należy przesłać w analogicznym terminie również do wiceprezesa PZSzach. ds. sportowych na adres: wlodzimierz.schmidt@gmail.com oraz na adres specjalisty ds. organizacyjnych PZSzach Michała Bartla na adres: m.bartel@pzszach.org.pl
Warunkiem udziału w rozgrywkach jest posiadanie przez klub licencji PZSzach oraz opłacenie składki członkowskiej PZSzach oraz uregulowanie opłat wynikających z Komunikatu organizacyjno - finansowego PZSzach 2012.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Trzy najlepsze drużyny II Ligi uzyskują awans do I Ligi 2012.
Za miejsca pierwsze, drugie i trzecie drużyny otrzymują po osiem medali złotych, srebrnych i brązowych oraz puchary i dyplomy. W ofercie zagwarantowano również nagrody finansowe.
Sposób podziału nagród zostanie podany po I rundzie.

FINANSOWANIE
Startowe i opłatę organizacyjną: 1000 zł - natomiast opłatę klasyfikacyjno-rankingową – 20 zł za każdego zgłoszonego zawodnika, należy wpłacić najpóźniej do 19.08.2019 na konto PZSzach:
Bank BPH S.A. O/Warszawa nr 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184 z dopiskiem „Startowe i opłata organizacyjna lub OKR – II liga ” wraz z nazwą klubu.
Zawodnicy zagraniczni uzyskują uprawnienia do reprezentowania klubu w zawodach po uiszczeniu za nich dodatkowej opłaty, zgodnie z Komunikatem Organizacyjno-Finansowym PZSzach nr 1/2012.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
W Ośrodku Wczasów Rodzinnych „Universal”, oraz przyległych Pensjonatach (od kolacji 31.08.2012 do obiadu 09.09.2012) wynosi:
- pokoje 2, 3-osobowe 648,00 zł.
- pokoje 1-osobowe 1080 zł.

Opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie należy wpłacić na konto:

Akademickiego Klubu Szachowego „Hetman – Politechnika Koszalińska ”
PKO BP S.A. 79 1020 2791 0000 7602 0091 3590.

W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z organizatorem opłaty można wnieść na miejscu rozgrywek. Wskazane jest przysłanie danych do faktury na adres markan56@wp.pl,
Zgłoszenie rezerwacji noclegów i wyżywienia do dnia 15.08.2012
Wiesława Kanarek , tel. kom. 513 291 476 , e-mail: markan56@wp.pl,

PROGRAM MISTRZOSTW
31.08.2012 – piątek Przyjazd i odprawa techniczna o 20:30
01.- 08.09.2012 Rundy I - VIII godz.15:00
09.09.2012 – niedziela Runda IX – godz.9:00
09.09.2012 – niedziela zakończenie turniejów ok.15:00

SĘDZIOWANIE
Skład sędziowski zostanie ustalony na podstawie Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski - sędzia główny: IA Witalis Sapis witaliss@wp.pl . tel.+48 887342415, transmisja internetowa
Rafał Siwik - sędzia rundowy .

INFORMACJE DODATKOWE
"Przypominamy, że zmieniły się zasady zgłaszania składów drużyn.
Do drużyny można zgłosić najwyżej 15 zawodników (mężczyzn lub kobiet), przy czym zawodnik zgłoszony wyżej nie może mieć rankingu ELO mniejszego o więcej niż 200 punktów niż zawodnik zgłoszony niżej.
Składy należy zgłaszać do 15 sierpnia 2012 . Po upływie tego terminu, skład drużyny, w tym kolejność zawodników, nie może ulec zmianie.
W każdym meczu kolejność zawodników na szachownicach 1-5 musi być zgodna z kolejnością w zgłoszeniu. Na szachownicy szóstej musi występować kobieta, przed którą mogą występować zawodnicy zgłoszeni zarówno za nią, jak i przed nią.
Tak jak do tej pory, do drużyny można zgłosić wielu zawodników zagranicznych, ale w konkretnym meczu może wystąpić tylko jeden z nich."

Wszelkich informacji dodatkowych udziela Dyrektor turnieju.
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w treści niniejszego komunikatu.

Dyrektor turnieju
Marian Kanarek

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021