Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Regulamin Turnieju w Szachach Szybkich o Puchar Bachusa
Zielona Góra 16 września 2012 roku


I. Cel
- turniej w ramach obchodów Winobrania,
- popularyzacja szachów w Zielonej Górze,
- integracja środowiska szachowego,
- pokazanie młodzieży innych form spędzania czasu wolnego,
- rywalizacja sportowa.

II. Organizator,
, Fundacja Szachowego Mistrzostwa
Palmiarnia, ul. Wrocławska 12a, Zielona Góra
Klub Szachowy „Caissa-Pion” Zielona Góra przy SP-1 Zielona Góra ul. Wyszyńskiego 17.
MZK Zielona Góra

III. Termin i miejsce
16 września 2012 r. (niedziela)
Palmiarnia
Terminarz:
9.30-9.55 zapisy
9.55 otwarcie
10.00-15.10 rundy 1-9
15.40 zakończenie

IV. System i tempo gry
Turniej rozgrywany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Tempo gry P-15’ (15 minut na całą partię dla każdego zawodnika).
Turniej odbędzie się w godzinach 9.30 - 16.00.

V. Warunki uczestnictwa
W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy zapiszą się przez internet lub osobiście w dniu rozgrywek do godz. 9.55 w Palmiarni w Zielonej Górze.
Wpisowe: dla seniorów wynosi 20 zł, a dla juniorów do 18 lat - 15 zł.

VI. Zgłoszenia
Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać do dnia 15 września na adres sędziego głównego zawodów pana Zdzisława Krzysztofiaka na adres: rentgenus2@interia.pl lub telefonicznie pod numerem 509 641 130.
Zgłoszenie powinno zawierać:
imię i nazwisko, datę urodzenia, nazwę klubu, szkoły lub miasto.
W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się dopisanie zawodnika na 15 minut przed rozpoczęciem zawodów.

VII. Kolejność miejsc
O kolejności miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku jej równości kolejno:
- wartościowanie Buchholza z odrzuceniem po jednym skrajnym wyniku
- wartościowanie Buchholza
- wartościowanie progresywne
- liczba zwycięstw
- losowanie

VIII. Nagrody
Zwycięzcy otrzymują 5 nagród pieniężnych (I – 100 zł, II – 80 zł, III – 60 zł, IV – 50 zł, V – 40 zł).
Dla najlepszych zawodniczek, najlepszych juniorów do lat 18, do lat 14, do lat 12, do lat 10, do lat 8 oraz najlepszego zawodnika powyżej 50 lat będą liczne nagrody rzeczowe.
Ilość i wysokość nagród uzależniona jest od frekwencji.

IX. Ustalenia końcowe
Opiekę wychowawczą dla osób niepełnoletnich sprawują rodzice lub opiekunowie klubowi.
Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami Kodeksu PZSzach.
Interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego.

Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy!

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021