Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


XI Szachowy Turniej "Pamięci Września"

Patronat:
Andrzej Stępień - Starosta Wieluński
Krzysztof Owczarek - Przewodniczący Rady Powiatu w Wieluniu

1. Cele turnieju:
- popularyzacja sportu szachowego,
- integracja środowisk szachowych województwa łódzkiego oraz ościennych w stosunku do Wielunia ośrodków szachowych z innych województw,
- umożliwienie podjęcia szachowej rywalizacji przez miłośników królewskiej gry.

2. Organizatorzy:
Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Wieluńskie Towarzystwo Szachowe ,,MAT",
UKS Piątka Wieluń,
Instytucje wspomagające: Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego,
LKS „Park” Starzenice.

3. Termin: 16 września 2012 r. (w godzinach 9.30 – 17.00)

4. Miejsce: Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu, ul. Traugutta 12

5. Warunki uczestnictwa: w turnieju mogą brać udział dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Wpisowe wynosi - 20 zł - dla dzieci i młodzieży szkolnej, - 30 zł-dla dorosłych. W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają posiłek obiadowy. Wpisowe pobierane będzie przed rozpoczęciem turnieju. Wpłata wpisowego jest warunkiem uczestnictwa w turnieju.
Uwaga!
Zgłoszenie po terminie wyznaczonym w komunikacie skutkuje wzrostem wysokości wpisowego o 10 zł od osoby.
6. Zgłoszenia do turnieju: telefonicznie: sms pod nr 0-606657793 przyjmuje p. Waldemar Wolniaczyk - koordynator organizacji turnieju,za pośrednictwem formularza zgłoszeń zamieszczonego na stronie: www.chessarbiter.com/turnieje.., e-mailem: na adreswejszach@wp.pl lub wwolniaczyk@gmail.com
w terminie do 13 września do godz. 20.00.
Zgłoszenie winno zawierać: imię i nazwisko, kategorię, ranking, datę urodzenia, reprezentowaną placówkę – klub lub miejscowość.
Organizator dopuszcza udział zawodników zapisanych w dniu rozpoczynania turnieju tylko w przypadku posiadania wolnych miejsc od drugiej rundy.

7. System rozgrywek: szwajcarski, kojarzenie komputerowe, 9 rund, 15 min. na zawodnika.

8. Sędzia główny: p. Michał Wejsig – sędzia klasy FIDE

9. Grupy turniejowe:
gr. A - open - z wyodrębnieniem czterech męskich i trzech żeńskich grup nagrodowych
gr. B - młodych talentów do lat 8 (rocznik 2004 i młodsi) - z podziałem na dwie grupy nagrodowe: dziewczynki i chłopców.

10. Zasady ustalania kolejności końcowej : wg kryteriów -liczba zdobytych punktów, Buch.- śr. Buch.-poszerzony, progres, liczba zwycięstw.

11. Nagrody w turnieju:
Grupa ,,A open" - nagrody finansowe: I m. - 300 zł , II m. - 200 zł, III m. - 150 zł, IV m. - 100 zł, V m-50zł, VI m. - 50zł oraz 100 zł dla najlepszej kobiety poza pierwszą szóstką w grupie A. W przypadku wysokiej frekwencji (powyżej 120 os.) nagrody finansowe mogą ulec zwiększeniu.

Grupy nagrodowe:
C-11 juniorzy - do lat 11; C-14 juniorzy - lat 12-14; M - juniorzy lat 15-18 + seniorzy; S-60 – seniorzy ,,extra" - 60 lat i więcej;
D-11 juniorki - do lat 11; D-14 juniorki - lat: 12-14; K - juniorki lat: 15-18 + seniorki.
W każdej grupie nagrodowej puchary, nagrody rzeczowe i dyplomy. Nagrody finansowe nie są łączone z nagrodami rzeczowymi.
Grupa ,,B młodych talentów" - dwie grupy nagrodowe - dziewczęta( D-8)
i chłopcy (C-8), w każdej nagrody rzeczowe, puchary (statuetki) i dyplomy.

12. Uwaga porządkowa: za ubezpieczenie, przyjazd, odjazd i pobyt na turnieju dzieci i młodzieży niepełnoletniej odpowiadają opiekunowie i rodzice.
Zawodnicy pełnoletni robią to we własnym zakresie.

13. Regulamin gry: zgodnie z przepisami Kodeksu PZSzach.
Uwaga: Każdy zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż 10 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia sesji, przegrywa partię.

14. Strona internetowa turnieju:
Grupa A: http://www.chessarbiter.com/turnieje/
Grupa B: http://www.chessarbiter.com/turnieje/

15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji powyższego regulaminu!

Harmonogram organizacji turnieju:

13.09.2012 r. - do godz. 20.00 - przyjmowanie zgłoszeń

15.09.2012 r. - do godz. 9.40 - potwierdzenie obecności
Godz. 10.00 – I runda
Godz. 12.30 - 13.30 (14.00) - przerwa na posiłek
Godz. 16.30 - zakończenie turnieju

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021