Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Motto: „Słynna arcymistrzyni zaczynała kiedyś tak, jak Wy”

Komunikat organizacyjny
Wrocławskiej Ligi Szkół Podstawowych w szachach w roku szkolnym 2012/2013.

1. Organizatorzy i współorganizatorzy.
Wrocławskie Centrum Kongresowe przy Hali Stulecia, Wrocławski Szkolny Związek Sportowy, Szkoła Podstawowa nr 63, MUKS MDK Śródmieście Wrocław, MDK „Śródmieście” Wrocław, Dolnośląski Związek Szachowy, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu i „Słowo Sportowe”.

2. Miejsce i termin rozgrywek.
Wrocławskie Centrum Kongresowe przy Hali Stulecia, sala C, Wrocław ul. Wystawowa 1, w dniach: 21 września, 26 października, 30 listopada, 14 grudnia 2012, finał obędzie się 25 stycznia 2013, w godzinach 900-1400.

3. Uczestnictwo.
Udział mogą wziąć wszyscy chętni uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli (również spoza Wrocławia).
Udział w zawodach jest bezpłatny.

4. System rozgrywek.
Rozgrywki rozegrane zostaną w siedmiu grupach wiekowych. Osobne grupy dla dziewcząt i chłopców oraz poszczególnych klas: od zerówki do klasy szóstej. Turnieje w ramach każdej grupy zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, tempem P-15. Obowiązują aktualne Przepisy Gry FIDE, szczególnie dotyczy to zakazu używania niedozwolonych urządzeń, nawet przez osoby towarzyszące.

5. Punktacja.
Indywidualnymi Mistrzami Wrocławia Szkół Podstawowych zostają zawodnicy i zawodniczki, którzy zdobędą największą łączną sumę zdobytych punktów w pięciu turniejach w swojej grupie wiekowej.
Będzie prowadzona klasyfikacja drużynowa szkół. Na wynik drużynowy składać się będzie suma punktów najlepszego zawodnika szkoły z każdej grupy.

6. Nagrody.
Puchary, medale i dyplomy za trzy pierwsze miejsca w łącznej punktacji pięciu turniejów w każdej z grup wiekowych chłopców i dziewcząt zostaną wręczone na gali finałowej. Zaplanowane są też nagrody niespodzianki (np. najmłodszy uczestnik turnieju).

7. Zgłoszenia.
Potwierdzenie udziału w zawodach (bądź zgłoszenia niezapisanych wcześniej), w dniu rozegrania zawodów do godziny 9.15. Spóźnieni grają od drugiej rundy. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia na adres:
Aleksander Sokólski asokolski@gmail.com, lub przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

8. Program.
8.30-9.15 - potwierdzenie udziału w zawodach u sędziego głównego.
9.30-14.00 – rozgrywki.
14.01-1415 – ogłoszenie wyników.

9. Uwagi dotyczące rozgrywek.
W przypadku niskiej frekwencji dziewcząt bądź chłopców w grupie wiekowej (mniej niż 10) ich rozgrywki zostaną połączone. Jeśli łączna liczba dziewcząt i chłopców w danej grupie będzie mniejsza niż 10, to zostanie ona połączona z sąsiednią grupą wiekową, ale punktacja będzie prowadzona osobno dla poszczególnych grup. W uzasadnionych przypadkach można zgłosić dziewczynkę do rozgrywek chłopców lub zgłosić zawodnika do starszej grupy wiekowej.

10. Przepisy porządkowe.
Opiekę nad dziećmi sprawują odpowiedzialni: rodzice, opiekunowie, instruktorzy, wychowawcy, nauczyciele ze szkół oddelegowani z danej szkoły.

11. Uwagi końcowe.
Zgłoszenia, listy startowe, wyniki, będą prezentowane na bieżąco w serwisach turniejowych ChessArbiter, na stronie MUKS MDK Śródmieście www.muks.vel.pl i stronie DZSzach. Sprzęt szachowy zapewnia organizator.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021