Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Komunikat Organizacyjny/Regulamin
Mistrzostwa Mazowsza w Szachach Błyskawicznych na Rok 2012 P-3’+2”
Warszawa, 22 września 2012r.

1. Organizatorzy:
Mazowiecki Związek Szachowy przy wsparciu Warszawsko-Mazowieckiej Federacji Sportu, Natoliński Ośrodek Kultury – SM „Wyżyny”, Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych - NOK.

2. Termin i miejsce rozgrywek
Zawody odbędą się w dniu 22 września 2012r. w Natolińskim Ośrodku Kultury, w Warszawie przy ul. Na Uboczu 3 (250m od stacji metro Natolin). Odprawa techniczna o godz.10:30. Początek zawodów o godz.11:00.

3. Zgłoszenia
Formalne zgłoszenia do turnieju (max. 100 osób, decyduje kolejność zgłoszeń) mogą być dokonywane poprzez stronę http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_3248/, do sędziego turnieju FA Marek Prus na adres sammar@autograf.pl, tel. 600766183, do dnia 21 września 2012r. (do godz.20:00), lub na sali gry w dniu zawodów, w godz. 09:00-10:15 (w miarę wolnych miejsc!).

4. Wpisowe
Wpisowe w wysokości 30,00 PLN dla dorosłych i 20,00 PLN dla juniorów (rok urodzenia 1994 i młodsi) i seniorów (rok urodzenia 1952 i starsi) należy uiścić przed zawodami na sali gry, w godzinach 09:00-10:15, nie później niż przed odprawą techniczną. Z wpisowego zwolnieni są arcymistrzowie (WGM, GM).

5. Weryfikacja uczestnictwa
Lista osób zgłoszonych do turnieju będzie systematycznie uaktualniana i publikowana na stronie internetowej http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_3248/ , a ostateczna lista zawodników zostanie zatwierdzona na odprawie technicznej, przed rozpoczęciem 1 rundy. Zawodnicy niepotwierdzeni do gry na odprawie technicznej, mogą zostać dopuszczeni do gry od drugiej rundy.

6. Przepisy, system i tempo gry
Obowiązują aktualne Przepisy Gry FIDE, z uwzględnieniem artykułów dostosowanych do szachów błyskawicznych. Turniej rozgrywany będzie systemem szwajcarskim, na dystansie 11 lub 13 rund (w zależności od liczby zgłoszonych zawodników). Tempo gry wynosić będzie: 3 minuty + 2 sekundy za ruch dla zawodnika.

7. Kolejność miejsc:
Decyduje suma zdobytych punktów, przy równej ilości punktów decyduje punktacja pomocnicza w kolejności: 1.Buchholz średni, 2.Buchholz, 3.Liczba zwycięstw, 4.Progress.

8. Nagrody
za miejsce pierwsze 1000 PLN
za miejsce drugie 800 PLN
za miejsce trzecie 600 PLN
za miejsce czwarte 400 PLN
za miejsce piąte 200 PLN
za miejsce szóste 100 PLN
za miejsca siódme 50 PLN
za miejsce ósme 50 PLN
za miejsce dziewiąte 50 PLN
za miejsce dziesiąte 50 PLN
za miejsca 1-3: puchary i medale
Nagrody specjalne
najlepsza kobieta 200 PLN
drugie miejsce wśród kobiet 100 PLN
trzecie miejsce wśród kobiet 50 PLN
najlepszy senior, pow. 60 lat 100 PLN
najlepsza junior do lat 18 100 PLN
najlepszy junior do lat 14 100 PLN
dodatkowo w/wym. otrzymają puchary
Ewentualne dodatkowe nagrody od sponsorów wg ich kryteriów i uznania.

9. Uwagi końcowe
Niniejszy Komunikat funkcjonuje jako Regulamin Turnieju i jest zamieszczony z plikiem turniejowym na stronie: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_3248/.

OSTATECZNA INTERPRETACJA KOMUNIKATU NALEŻY DO ORGANIZATORÓW

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021