Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 28 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Puchar Polonii do lat 7

1. Organizator
Klub Szachowy „Polonia” Wrocław Sp. z o.o.
Web-Knight Aleksander Sokólski

2. Miejsce rozgrywek
KSz Polonia Wrocław
ul. Wita Stwosza 37-38, Wrocław

3. Terminy zawodów
18.03.2012 – I turniej
26.04.2012 – II turniej
6.10.2012 – III turniej
24.11.2012 – IV turniej
Zgłoszenia do turnieju w w/w terminach w godz. 9:30-9:50
Turnieje rozpoczynają się o godz. 10:00. Przewidywana godzina zakończenia turniejów – 14:00.

4. Uczestnictwo
W turniejach z cyklu mogą uczestniczyć dzieci do lat 7 (ur. 2005 lub później).
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia za pomocą formularzy na stronie organizatora www.polonia.wroclaw.pl – zakładka „Turnieje” –> „Puchar Polonii do lat 7”.
Zgłoszenia przyjmuje też Aleksander Sokólski (mail: asokolski@gmail.com lub SMS: 883976476).

5. System rozgrywek
W ramach cyklu odbędą się cztery jednodniowe turnieje.
Każdy turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.
Tempo gry: 15 min. dla zawodnika na rozegranie całej partii.

6. Wpisowe
Wpisowe do każdego turnieju z cyklu wynosi 10 złotych.

7. Nagrody
W każdym turnieju z cyklu zawodnicy, którzy zajmą miejsca I – III oraz trzy najlepsze dziewczynki otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy turniejów otrzymają drobne upominki.
Na zakończeniu cyklu nagrody rzeczowe i dyplomy otrzyma co najmniej: sześciu najlepszych zawodników oraz trzy najlepsze dziewczynki (nienagrodzone w klasyfikacji generalnej).

8. Ocena wyników
O miejscu zajętym w poszczególnych turnieju decydować będzie w kolejności: suma zdobytych punktów, średni Buchholz, pełny Buchholz, większa liczba zwycięstw, progres.
O miejscu zajętym w cyklu turniejów decydować będzie suma punktów zdobytych w trzech najlepszych dla zawodnika turniejach, a w przypadku równej liczby punktów, najwyższe zdobyte miejsce w turnieju z cyklu.

9. Postanowienia końcowe
W turniejach cyklu obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
Wszystkie informacje dotyczące cyklu turniejów będą publikowane na stronie internetowej organizatora (www.polonia.wroclaw.pl w zakładce „Turnieje” -> „Puchar Polonii do lat 7”).

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021