Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 28 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KURS SĘDZIOWSKI NA KLASY OKRĘGOWE
Wrocław 7.10.2012

I. Organizator
Kolegium Sędziów Dolnośląskiego Związku Szachowego

II. Termin i miejsce
Kurs odbędzie się w Klubie Szachowym Polonia Wrocław, ul. Wita Stwosza 37 w dniu 7.10.2012

III. Prowadzący
Rafał Siwik – International Arbiter (IA) & International Organizer (IO)
Aleksander Sokólski – FIDE Arbiter (FA) & International Organizer (IO)

IV. Warunki uczestnictwa
W kursie mogą uczestniczyć wszyscy chętni sędziowie (wszystkich klas) oraz kandydaci na sędziów klas okręgowych (wymagania dla kandydatów poniżej), pod warunkiem zgłoszenia się w terminie do dnia 5.10.2012 (w zgłoszeniu musi być podana możliwość kontaktu telefonicznego lub elektronicznego).

Zgłoszenia na kurs przyjmuje: Aleksander Sokólski mail: asokolski@gmail.com tel. 883976476

Opłatę za egzamin w wysokości 100 zł należy wpłacić gotówką przed rozpoczęciem kursu.

V. Wymagania stawiane osobom ubiegającym się o tytuł sędziego

Sędzią szachowym może być osoba, która:
a) ma polskie obywatelstwo,
b) ma ukończone 18 lat, z wyjątkiem młodzieżowej klasy sędziowskiej, którą można uzyskać mając ukończone 16 lat,
c) ma pełne prawa zawodnika i działacza sportowego,
d) ma przynajmniej II kategorię szachową,
e) zda egzamin sędziowski przed właściwą komisją,
f) zobowiązuje się wypełniać zadania sędziowskie.

Kandydat na sędziego klasy drugiej musi sędziować minimum cztery turnieje jako sędzia rundowy, w tym przynajmniej dwa rozgrywane tempem, umożliwiającym wypełnienie norm na kategorie szachowe.

VI. Program Kursu
niedziela, 7.10.2012
do 10:30 – potwierdzenie udziału
10:30 – 15:00 – wykłady
15:30 – egzamin
17:00 – zakończenie kursu
Ewentualny termin poprawkowy egzaminu zostanie podany w późniejszym terminie.

VII. Informacje dodatkowe

Ze względu na ograniczony czas trwania we własnym zakresie powinni przyswoić sobie wiadomości z Kodeksu Szachowego w zakresie:

1. Przepisy gry FIDE
2. Przepisy turniejowe FIDE
3. Regulamin Klasyfikacyjno-Rankingowy Polskiego Związku Szachowego
4. Status sędziego szachowego

Uczestnicy powinni posiadać wydrukowaną wersję powyższych dokumentów oraz kalkulator do obliczeń rankingowych.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021