Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


20. Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w Szachach Szybkich

Miejsce:
WKSz GANT HETMAN, Wrocław ul. Św. Antoniego 31B

Terminy turniejów:
1. Turniej - 2012.01.09
2. Turniej - 2012.02.06
3. Turniej - 2012.03.05
4. Turniej - 2012.04.02
5. Turniej - 2012.05.07
6. Turniej - 2012.06.04
7. Turniej - 2012.09.10
8. Turniej - 2012.10.08
9. Turniej - 2012.11.05
10. Turniej - 2012.12.03

Harmonogram turnieju:
Zapisy od godz. 16:40 do 17:10, rundy I-VII 17:15 – 21:00

System rozgrywek:
Zawodnicy grają w jednej grupie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund,
tempo gry wynosi 10 min. na partię + 4 sek. na posunięcie dla zawodnika.

Sędziowanie:
W turniejach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich oraz Kodeks Szachowy PZSzach z 2007 r. z późniejszymi zmianami. Osoby, które spóźnią się mogą być dopuszczone do turnieju od następnej rundy chyba że sędzia podejmie inną decyzję. Decyzje sędziego głównego turnieju są ostateczne.

Punktacja:
O kolejności miejsc w poszczególnych turniejach decyduje ilość zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości punktacja pomocnicza w następującej kolejności: Buchholz średni, Buchholz, Liczba zwycięstw, Progres.

Klasyfikacja Generalna:
Do klasyfikacji generalnej liczy się suma 8 najlepszych wyników uzyskanych z 10 turniejów.

W przypadku równej ilości punktów decyduje suma punktów ze wszystkich rozegranych turniejów, następnie miejsce w ostatnim turnieju.

Klasyfikacja będzie prowadzona w następujących kategoriach:
- juniorzy do 18 lat
- seniorzy 19 – 59 lat
- seniorzy starsi od 60 lat
- kobiety
- niepełnosprawni

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021