Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Komunikat Organizacyjny

Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski
w Szachach Błyskawicznych

Focus Mall Bydgoszcz, 21.10.2012 r.

I. Organizatorzy:
• Organizatorem na zlecenie PZSzach jest Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy,
• Współorganizator: galeria Focus Mall w Bydgoszczy,
• Dyrektor zawodów:
- Jarosław Wiśniewski (wisniewskijaroslawkpzszach@wp.pl, 609-912-224),
• Zastępca dyrektora zawodów:
- Paweł Jaroch (pjaroch@o2.pl, 692-244-586)

II. Termin i miejsce:
• 21.10.2012 r.
• Focus Mall – centrum handlowe (http://www.focusmall-bydgoszcz.pl/),
• ul. Jagiellońska 39-47 (naprzeciwko dworca PKS).

III. System rozgrywek i tempo gry:
• Czas na rozegranie całej partii wynosi 3 min. + 2 sekundy na każdego zawodnika,
• System rozgrywek według Regulaminu Mistrzostw zatwierdzonego przez PZSzach.

IV. Warunki uczestnictwa:
• Prawo udziału w zawodach przysługuje drużynom klubów zarejestrowanych w PZSzach posiadających licencje oraz uregulowane składki członkowskie,
• Klub może wystawić dowolną liczbę drużyn,
• Drużyna męska składa się z 4 zawodników, a kobieca z 3 zawodniczek. W każdej drużynie może wystąpić tylko jeden zawodnik rezerwowy,
• Prawo udziału w zawodach indywidualnych przysługuje zawodnikom polskim (obywatelstwo polskie lub POL na liście rankingowej FIDE),
• Imienne i drużynowe zgłoszenia należy przesyłać do 16 października 2012 r.
na e-mail: pjaroch@o2.pl, lub podane poniżej serwisy turniejowe:
- Indywidualne MP Kobiet: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_3762/
- Indywidualne MP: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_3763/
- Drużynowe MP Kobiet: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/tdr_3764/
- Drużynowe MP: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/tdr_3763/

V. Ocena wyników:
• Według Regulaminu Mistrzostw zatwierdzonego przez PZSzach.

VI. Nagrody:
• Zwycięzcy otrzymują tytuły Mistrza Polski w Szachach Błyskawicznych,
• Pierwszych trzech zawodników i klubów w mistrzostwach zdobywa puchary, a sześciu dyplomy,
• Organizator gwarantuje pulę nagród w turnieju indywidualnym (brutto) niezależnie od zebranego wpisowego:
Mężczyźni: I – 2000 zł II – 1200 zł,
Kobiety: I – 800 zł + biżuteria (naszyjnik) za ok. 500 zł,
• Liczba nagród uzależniona jest od ilości startujących,
• Dwa tygodnie przed mistrzostwami w Komunikacie Organizacyjnym nr 2 zostanie przedstawiony pełny fundusz nagród na turnieje indywidualne i drużynowe.

VII. Sędziowanie:
• W mistrzostwach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeks Szachowy,
• Mistrzostwa prowadzi sędzia główny klasy państwowej – Janusz Augustowski z pomocą sędziów asystentów,
• Zawodnik, który przybędzie do szachownicy po opadnięciu chorągiewki, przegrywa partię,
• Decyzje podjęte przez sędziego głównego są ostateczne.

VIII. Finansowanie:
• Koszty organizacyjne mistrzostw pokrywa KPZSzach i Focus Mall,
• Zawodnicy i drużyny biorą udział w mistrzostwach na koszt delegujących klubów, sponsorów lub własny.
• Uczestników obowiązują opłaty:
- wpisowe do turniejów indywidualnych:
40 zł (20 zł opłata organizacyjna, 20 zł opłata startowa),
- wpisowe do turniejów drużynowych:
mężczyzn: 100 zł (40/60), kobiet: 70 zł (40/30),
• Wpisowe płatne przelewem na konto organizatora do 16 października 2012 r.
• Organizator może dopuścić zawodników i kluby zgłoszone po terminie, tylko w razie
wolnych miejsc, o ile dokonają oni dodatkowej opłaty na rzecz organizatora, równej
opłacie organizacyjnej.

Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy
ul. Słowackiego 118a, 87-100 Toruń

Bank Spółdzielczy w Toruniu
95 9511 0000 2001 0004 3498 0001

IX. Uwagi końcowe:
• Zakwaterowanie i wyżywienie zawodnicy załatwiają we własnym zakresie,
• Za ubezpieczenie i stan zdrowia zawodników, odpowiedzialne są jednostki delegujące,
• Sprzęt do gry zapewnia organizator,
• Wszystkie kwestie sporne, nieobjęte komunikatem organizacyjnym, wyjaśnia regulamin mistrzostw,
• W zależności od ilości zgłoszeń, program mistrzostw może być zmieniony,
• Prawo do interpretacji komunikatu ma organizator, a regulaminu sędzia główny.

X. Program mistrzostw:

09:00-09:45 – potwierdzenie udziału do turnieju indywidualnego
10:15-14:00 – rozpoczęcie, rundy i zakończenie turnieju indywidualnego
przerwa obiadowa
14:30-15:15 – potwierdzenie udziału do turnieju drużynowego
15:30-18:00 – rozpoczęcie, rundy i zakończenie turnieju drużynowego

Dyrektor Zawodów Wicedyrektor Zawodów
(-) (-)
Wiceprezes KPZSzach Wiceprezes KPZSzach
Jarosław Wiśniewski Paweł Jaroch

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021