Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 28 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SZACHOWY PAMIĘCI MARII TRAFALSKIEJ


ORGANIZATORZY
Szkoła Gedanensis
Uczniowski Klub Sportowy Gedanensis Gdańsk

CEL TURNIEJU
Uczczenie pamięci byłego Prezesa Klubu UKS Gedanensis oraz
popularyzacja królewskiej gry w Trójmieście wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

TERMIN I MIEJSCE
27.10.2012r. Szkoła Gedanensis w Gdańsku ul. Dworska 34

SYSTEM ROZGRYWEK
System szwajcarski 9 rund, 15 minut na zawodnika

WPISOWE
20 zł.

NAGRODY
I – 300 zł, II – 250 zł, III – 200 zł, IV – 150 zł, V – 100 zł, VI – 50 zł,
Dodatkowe nagrody finansowe w wysokości 50 zł. dla najlepszych
w poszczególnych kategoriach: kobiety, nestorzy (powyżej 60 lat), UKS Gedanensis, juniorzy do lat 8, 10, 12, 14, 16 i 18.
Nagrody rzeczowe za zajęcie II i III miejsca do lat 8, 10 i 12.
Nagrody mogą być łączone i należy je odebrać osobiście na zakończeniu

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia należy dokonać do dnia 25.10.2012r. - elektronicznie (e-mail): asiaj3@wp.pl, telefonicznie 501 184 879 lub na stronie internetowej: http://www.chessarbiter.com
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zawodnika, kategorię szachową, ranking, przynależność klubową lub miasto, dokładną datę urodzenia.
Osoby, które zgłoszą się po 25.10.2012r., mogą być dopuszczone do turnieju tylko w przypadku wolnych miejsc i uiszczeniu wyższego o 10 zł wpisowego.

TERMINARZ
27.10. 09.30-09.55 przyjmowanie wpisowego i weryfikacja listy startowej
27.10. 10.00 – 14.45 rundy I-IX, 15.00 – zakończenie turnieju

UWAGI KOŃCOWE
- zawodnicy ubezpieczają się sami,
- w trakcie zawodów obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego, niniejszego
Regulaminu oraz ustalenia zawarte w komunikatach organizacyjnych,
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji Regulaminu oraz
możliwość wprowadzenia zmian,
- dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Klubu: www.szachy.gda.pl

Zarząd Klubu UKS Gedanensis Gdańsk

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021