Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 28 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


VI OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY „O PUCHAR DOLINY BARYCZY”

Regulamin:
1. Organizatorzy: Urząd Gminy Krośnice, Centrum Edukacyjno - Turystyczno – Sportowe w Krośnicach, Małgorzata Nowak

2. Cel zawodów: Promocja miejscowości Krośnice. Popularyzacja królewskiej gry wśród społeczeństwa.

3. Termin zawodów: 27.10.2012r. godz. 11:00

4. Miejsce zawodów: Hala Sportowa, ul. Parkowa 14, 56-320 Krośnice

5. Prawo startu: W turnieju może uczestniczyć każdy bez względu na prezentowany poziom gry i przynależność klubową. Jedynym wymogiem jest opłacenie wpisowego. W kategorii senior - 10zł, kategoria szkoła podstawowa - 5 zł, gimnazjum - 5zł, dzieci poniżej 7 lat - 0zł. Każdy zawodnik zobowiązany jest również mieć obuwie zmienne.

6. System rozgrywek: Turniej rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund po 15 minut dla zawodnika.

7. Klasyfikacja: Za zwycięstwo zawodnik otrzymuje 1pkt, za remis 0,5 pkt, za przegraną 0 pkt.

8. O kolejności miejsc decyduje:
Suma zdobytych punktów, Punkty pomocnicze według systemu.

9. Progres i Buchholz
Pojedynek bezpośredni, Dogrywka przy tempie po 5 minut dla zawodnika, Los.

10. Nagrody: W turnieju otwartym za zajęcie I miejsca zawodnik otrzyma puchar, dyplom i nagrodę finansową. Za zajęcia II i III miejsca statuetkę, dyplom i nagrodę finansową. Miejsce IV i V będzie uhonorowane statuetką, dyplomem oraz nagroda rzeczowa. W kategorii szkoła podstawowa i gimnazjum od I do V miejsca statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe. Przewidziane jest również nagroda dla najmłodszego uczestnika.

11. Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Nowak, numer kontaktowy 605-986-127

12. Turniej sędziować będzie sędzia szachowy Marek Nowak.

13. Opiekę nad dziećmi sprawują rodzice lub opiekunowie prawni.

14. Podczas turnieju dzieci są objęte ubezpieczeniem rodziców.

15. Dopuszcza się drobne zmiany w regulaminie podyktowane usprawnieniem turnieju.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021