Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Regulamin
Szachowego Festiwalu Niepodległości Polski

Szanowni Państwo!
30 lat temu w dniu 11 listopada 1982 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Radomiu położonym przy ul. Mickiewicza, w Sali Kominkowej odbył się błyskawiczny turniej szachowy, który zorganizowałem we współpracy z działaczami Radomskiego Okręgowego Związku Szachowego. Jednak nie mogliśmy użyć nazwy: Szachowy Turniej Niepodległości, czy też Piłsudskiego. To były określenia tabu. Nazwaliśmy, że jest to turniej włączający się w Olimpiadę Szachową rozgrywaną w 1982 r. w Lucernie. Jednak gros szachistów, świadomych daty, wiedziało, że jest to turniej dla uczczenia 11 listopada.

1. Cel. Celem turnieju jest:
przypomnienie i uczczenie wydarzeń związanych z odzyskaniem w 1918 roku, po 123 latach niewoli, niepodległości przez Polskę.
Mianowicie Rada Regencyjna, która istniała od września 1917 roku podjęła kilka istotnych aktów prawnych :
- 7 października 1918 roku ogłosiła niepodległość Polski,
- 12 października 1918 roku pozbawiła generała – gubernatora Beselera naczelnego dowództwa nad Polską Siłą Zbrojną,
- 11 listopada 1918 roku przekazała Józefowi Piłsudskiemu dowództwo nad wojskiem,
- 14 listopada 1918 roku rozwiązała się po demonstracji ulicznej PPS.
· rozwój pozytywnych zainteresowań będący ideą Kampanii Bezpieczna Polska,
· promocję Mazowsza i Radomia,
· promocję szachów wśród społeczeństwa a w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

2. Patronat Honorowy:
- Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego,
- Tomasz Sielicki - Prezes Polskiego Związku Szachowego,
- Andrzej Kosztowniak - Prezydent Miasta Radomia
-Sławomir Adamiec- Hetman Bractwa Kurkowego Św. Sebastiana.

3. Organizatorzy. Organizatorem jest:
- Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „ARKA”,
- Bractwo Kurkowe św. Sebastiana,
- Uczniowski Klub Sportowy „ROSZADA”,
- Osiedlowy Klub „Kwadrat”,
- Akademia Szachowa Marka Niedźwieckiego.

4. Termin. W ramach Festiwalu rozegrane zostaną następujące imprezy:
a) Konkurs Rozwiązywania Zadań Szachowych „11.11.1918 r.”. zostanie przeprowadzony w dniu 23.10.2012 r. o godzinie 16.30 w Klubie „Kwadrat”,
ul. Grzybowska 16. Zakończenie konkursu o godzinie 18.00.
Zadaniem szachistów będzie rozwiązanie 12 zadań szachowych – „Mat w jednym
posunięciu” i 12 zadań „Mat w dwóch posunięciach” oraz jednego zadania papieskiego
(Jan Paweł II ułożył wiele zadań szachowych. Niektóre były opublikowane w zagranicznych czasopismach szachowych).
Za poprawne rozwiązanie jednego zadania ( mat w 1 i 2 posunięciach) zawodnik otrzyma 0,25 pkt m. Za każde rozwiązanie zadania papieskiego szachista otrzyma 1 punkt.
O kolejności zajętych miejsc zadecyduje łączna suma zdobytych punktów, a w przypadku ich równości - krótszy czas rozwiązania wszystkich zadań szachowych.
Zadania opublikowane są w książeczkach „Poznaj smak szachów. Tomik I. Mat w jednym posunięciu” i „Poznaj smak szachów. Tomik II. Mat w dwóch posunięciach”, które są zamieszczone na stronie www.roszada.eu w zakładce „Pobieranie”- Materiały szkoleniowe lub ze strony www.pzszach.org.pl w zakładce E - booki. Natomiast zadanie papieskie można „ściągnąć z internetu” lub poszukać w innych publikacjach szachowych.

Zgłoszenia do konkursu prosimy dokonywać na stronie internetowej www.chessarbiter.com
Ponadto zgłoszenia z podaniem: imienia, nazwiska, dokładnej daty urodzenia, nazwy klubu, kategorii szachowej, rankingu FIDE i PZSzach, można dokonać e-mailem: uks.roszada@gmail.com w terminie do dnia 22.10.2012 r.

b) Memoriał Szachowy im. Józefa Piłsudskiego. odbędzie się w dniu 24.10.br. , 9 rund, 5 minut dla zawodnika według odrębnego regulaminu .
c)Turniej Szachowy „Ogłoszenia Niepodległości Królestwa Polski 7.10.1918 r.”.
zostanie rozegrany tempem 1,5 godz./zawodnika w Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży „Arka”, Plac Starego Miasta 2 w Radomiu według następującego programu:
25.10.2012 r.
16.30 - 16.45 odprawa techniczna
16.45 – 16.55 uroczyste otwarcie turnieju
17.00 – 20.00 I runda
26.10.2012 r.
16.00 – 19.00 II runda
19.05 - 22.05 III runda
27.10.2012 r.
9.00-12.00 IV runda
12.05-15.05 V runda
15.05-16.00 przerwa
16.00-19.00 VI runda
28. 10.2012 r.
9.00-12.00 VII runda
12.05-15.05 VIII runda
15.05-16.00 przerwa
16.00-19.00 IX runda
19.10- 19.40 uroczyste zakończenie turnieju wraz z wręczeniem nagród.
Zgłoszenia do turnieju z podaniem: imienia, nazwiska, dokładnej daty urodzenia, nazwy klubu, kategorii szachowej, rankingu FIDE i PZSzach prosimy dokonywać w terminie do dnia 23.10.br. na stronie internetowej www.chessarbiter.com lub e-mailem: uks.roszada@gmail.com .
Uczestnicy, którzy zgłoszą się po upływie tego terminu, zapewniają sprzęt szachowy we własnym zakresie. W turnieju można wypełnić normę do I kategorii włącznie.
Obowiązkowa opłata licencyjna wynosi 10 PLN.
Wpisowe: dzieci do lat 7 zwolnieni, dzieci i młodzież do lat 18-15 zł, członkowie UKS ROSZADA 10 zł, pozostałe osoby 30 zł.
Opłatę oraz wpisowe z zaznaczeniem tytułu wpłaty, należy wpłacić w terminie do dnia 23.10 na konto: PEKO SA O/Radom 02 1240 3259 1111 0010 1286 5311
Po tym terminie na sali gry należy uiścić dodatkową opłatę w wysokości 10 zł
O kolejności miejsc w Festiwalu zadecyduje ilość punktów uzyskanych we wszystkich imprezach festiwalowych.
Zwycięzca festiwalu otrzyma puchar ufundowany przez Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz nagrodę – Złotego Kura Króla Kurkowego Bractwa Świętego Sebastiana w Radomiu - ufundowaną przez Sławomira Adamca- Hetmana Bractwa Kurkowego Św. Sebastiana w Radomiu.
Puchar dla najlepszego juniora do 18 lat ufundował Tomasz Sielicki - Prezes Polskiego Związku Szachowego.
Puchar dla najlepszej juniorki do 18 lat ufundował Prezydent Miasta Radomia – Andrzej Kosztowniak.

Lista nagród zostanie podana do wiadomości przed III rundą.

5. Pozostałe przepisy. W festiwalu obowiązują przepisy gry FIDE według aktualnego kodeksu PZSzach.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie.
W przerwach pomiędzy poszczególnymi rundami zawodnicy mogą rozgrywać partie szachów ogrodowych. Dla chętnych będzie udostępniony grill na terenie SCM ARKA.

6. Patronat medialny:
Tygodnik Katolicki „ Niedziela” www.niedziela.pl
Radio Plus www.radioplus.com.pl

7. Współpraca:
Conwex Serwis www.conwex.pl
Virgo Poligrafia www.virgo.net.pl

Radom, 24.09.2012 r.
Dyrektor Turnieju
/-/ Marek Niedźwiecki

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021