Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Regulamin Turnieju Grand Prix
z okazji 60-lecia Gazety Lubuskiej
w Szachach Błyskawicznych

I. Cel
- uczczenie jubileuszu 60 lat Gazety Lubuskiej,
- popularyzacja szachów wśród młodzieży i dorosłych,
- integracja środowiska szachowego,
- pokazanie młodzieży atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego,
- rywalizacja sportowa.

II. Organizator
Fundacja Mistrzostwa Szachowego ul. Podgórna 31B/49, 65-213 Zielona Góra,
Gazeta Lubuska al. Niepodległości 25, 65-042 Zielona Góra,
Jazgot Cafe & Restaurant, tel 600 217 021 w Zielonej Górze, al. Niepodległości 25.

III. Współorganizatorzy
Klub Szachowy „Caissa-Pion” Zielona Góra przy SP-1 Zielona Góra ul. Wyszyńskiego 17,
Klub Szachowy „64” Zielona Góra, ul. Dzika 6, 65-001 Zielona Góra.


IV. Patronat medialny
Gazeta Lubuska.

V. Termin i miejsca
Grand Prix gazety Lubuskiej to cykl 3 turniejów, każdy w pierwszą sobotę miesiąca od października do grudnia 2012 r.
I turniej: 6 października,
II turniej: 3 listopada,
III turniej: 1 grudnia.
Miejsce: redakcja Gazety Lubuskiej al. Niepodległości 25 w Zielonej Górze oraz
Kawiarnia i Restauracja Jazzgot w Zielonej Górze, al. Niepodległości 25.
Terminarz:
9.30-9.55 zapisy
9.55 otwarcie
10.00-13.00 rundy
13.15 zakończenie

VI. System i tempo gry
Turnieje rozgrywane będą w dwóch grupach systemem szwajcarskim:
Grupa A: seniorzy i juniorzy powyżej 12 lat (rocznik 1999 i starsi); 11 rund:
Tempo gry P-5’ (5 minut na całą partię dla każdego zawodnika).
Grupa B: juniorzy do 12 lat (rocznik 2000 i młodsi); 9 rund:
Tempo gry P-10’ (10 minut na całą partię dla każdego zawodnika).
Każdy turniej odbędzie się w godzinach 9.30 - 13.30.

VII. Warunki uczestnictwa
W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy zapiszą się przez internet lub osobiście w dniu rozgrywek do godz. 9.55 w Restauracji Jazzgot w Zielonej Górze.
Wpisowe: dla seniorów wynosi 20 zł, a dla juniorów do 18 lat - 15 zł.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc (50 zawodników do turnieju A i 50 juniorów do turnieju B), o dopuszczeniu do turnieju może zadecydować kolejność zgłoszeń.

VIII. Zgłoszenia
Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać na adres sędziów głównych zawodów: Turniej A: Zdzisław Krzysztofiak na adres: rentgenus2@interia.pl lub telefonicznie pod numerem 509 641 130.
Turniej B: Krzysztof Heba na adres: hebakrzysztof@gmail.com lub telefonicznie 603 431 665.
Zgłoszenie powinno zawierać:
imię i nazwisko, datę urodzenia, kategorię szachową, nazwę klubu, szkoły lub miasto.
Ilość miejsc ograniczona do 100 osób.
W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się dopisanie zawodnika na 15 minut przed rozpoczęciem zawodów.

IX. Kolejność miejsc
O kolejności miejsc w pojedynczym turnieju decyduje suma zdobytych punktów,
a w przypadku jej równości kolejno:
- wartościowanie Buchholza z odrzuceniem po jednym skrajnym wyniku
- wartościowanie Buchholza
- wartościowanie progresywne
- liczba zwycięstw
- losowanie

X. Nagrody w turnieju
W turnieju A: zwycięzcy otrzymują 6 nagród pieniężnych (I – 100 zł, II – 80 zł, III – 60 zł, IV – 40 zł, V – 30 zł, oraz najlepsza zawodniczka – 40 zł).
Dla najlepszych zawodniczek, najlepszych juniorów do lat 18, do lat 16 i do lat 14 oraz najlepszego zawodnika powyżej 50 lat będą liczne nagrody rzeczowe.
Ilość i wysokość nagród uzależniona jest od frekwencji.
W turnieju B: zwycięzcy otrzymują nagrody rzeczowe w grupach do lat 12, do lat 10, do lat 8 wśród chłopców i dziewcząt.

XI. Nagrody w klasyfikacji Grand Prix
W turniejach A i B będzie prowadzona oddzielna punktacja Grand Prix.
Do punktacji głównej Grand Prix zalicza się wyniki z 3 turniejów.
Zawodnicy w zależności od zajętego miejsca w turnieju otrzymują następującą ilość punktów do klasyfikacji Grand Prix: I – 28, II – 25, III – 23, IV – 20, V – 18, VI – 16, VII – 14, VIII – 13, IX – 12, X – 11, XI – 10, XII – 9, XIII – 8, XIV – 7, XV – 6, XVI – 5, XVII – 4, XVIII – 3, XIX – 2, XX – 1.
O miejscu zawodnika w klasyfikacji generalnej decyduje w kolejności:
- suma trzech najlepszych wyników GP,
- suma wszystkich wyników GP,
- większa liczba I, II i III miejsc.

W klasyfikacji Grand Prix przewiduje się dodatkowe nagrody, których wysokość zostanie podana w terminie późniejszym.

XI. Ustalenia końcowe
Opiekę wychowawczą dla osób niepełnoletnich sprawują rodzice lub opiekunowie klubowi.
Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami Kodeksu PZSzach.
Interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie zawodów.


Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy!

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021