Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 28 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Turniej szachowy z okazji Święta Niepodległości
Lubin,10 listopad 2012

I. CEL TURNIEJU:
1. UCZCZENIE NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI.
2. Popularyzacja szachów na terenie Lubina.
3. Wyłonienie najlepszych szachistów i szachistek po turniejach
zaliczanych do GRAND PRIX LUBINA.

II. ORGANIZATOR:
1. ML Klub Szachowy Cuprum Queen 7. Zespół Szkół Sportowych w Lubinie.

III. DATA TURNIEJU: 10 listopad 2012 r., sobota.

IV. MIEJSCE TURNIEJU: Zespół Szkół Sportowych w Lubinie, ul. Sybiraków 11.

V. WARUNKI UDZIAŁU:
Wpisowe: dorośli 15zł, dzieci i młodzież-5 zł. Uwaga! Zgłoszenia po terminie o 5zł wyższe!

VI. PROGRAM TURNIEJU:
godz. 9,00 - 9,45 potwierdzenie zgłoszenia i wpłata wpisowego. godz. 10,00 Otwarcie turnieju. godz. 10.00-14,00 I - VII runda godz. ok. 14.00-15.00 Zakończenie turnieju i rozdanie nagród.

VII. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY:
SYSTEM SZWAJCARSKI na dystansie 7 rund; tempo gry 15’ dla zawodnika.

VIII. NAGRODY:
Miejsca 1-3 nagrody pieniężne (50% wpisowego do podziału)
Młodzież i dzieci dyplomy i nagrody rzeczowe. A także niespodzianka-nagrody losowane!

Puchary dla najlepszych szachistów w każdej kategorii wiekowej:
1. kategoria OPEN
2. szkoła średnia
3. gimnazjum.
4. klasy 4-6
5. klasy 1-3
6. emeryt

IX. ZGŁOSZENIE:
Organizator zapewnia 50 miejsc startującym, którzy będą mieli zagwarantowane prawo gry w turnieju. Uczestnictwo można zgłaszać do dnia 9 listopada 2012r. telefonicznie- na nr 665 128 641; lub na adres email: london77@wp.pl; a w dniu zawodów najpóźniej do godz. 9,30. Zgłoszenie powinno zawierać:
imię i nazwisko, datę urodzenia, kategorię szachową, nazwę klubu, szkoły lub miasto.

VIII. SPRAWY ORGANIZACYJNE:
W turnieju obowiązują przepisy Polskiego Związku Szachowego.
• Organizator zastrzega sobie zmiany w różnych aspektach turnieju.
• Przypominamy, że zawodnik może być nagrodzony tylko raz, chyba że organizator postanowi inaczej!

Z A P R A S Z A M Y

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021