Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 28 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
XXIV FESTIWALU SZACHOWEGO
O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO KONIN S.A.

10 listopada 2012 r.

TURNIEJ GŁÓWNY

1. SPONSORZY:
- NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO KONIN S.A.
- „ASEKURACJA” – Ochrona Osób i Mienia.
- „MEDALKO”

2. CEL IMPREZY:
- uczczenie, przypadającej w tym roku 94 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę;
- popularyzacja sportu szachowego.

3. KOMITET ORGANIZACYJNY:
Grzegorz Matuszak Przewodniczący NSZZ „Solidarność” PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO KONIN S.A.
Paweł Kotlarski Prezes Zarządu MEDALKO
Zdzisław Stasiak Prezes Zarządu ASEKURACJA
Jerzy Witkowski Prezes SM „Zatorze”
Tomasz Pilarski Prezes TS-R Hetman Konin
Andrzej Łancuncewicz Skarbnik TS-R Hetman Konin

4. TERMIN:
Turniej Główny : 10 listopada 2012 r.
9 rund systemem szwajcarskim po 15 min. na zawodnika.

Zapisy: 8.30 - 9.45
Rozpoczęcie Turnieju: 10.00
Zakończenie: ok.16.00

5. MIEJSCE:
ODK „Zatorze” w Koninie, ul. Szeligowskiego 1, 62-507 Konin

6. WPISOWE:
Turniej Główny :
1 zł – członkowie NSZZ Solidarność KWB Konin.
10 zł – zawodnicy TS-R „Hetman” Konin oraz juniorzy (93 i młodsi) mieszkańcy Konina
15 zł – juniorzy (93 i młodsi); zawodnicy pow. 65 lat (46 i starsi);
20 zł – pozostali.

7.NAGRODY:
Turniej Główny:
I miejsce Puchar + 450 zł
II miejsce 300 zł
III miejsce 250 zł
IV miejsce 150 zł
V miejsce 100 zł
VI miejsce 50 zł

Najlepszy członek NSZZ „Solidarność” KWB KoninPuchar + 100 zł
Najlepsza kobieta 50 zł
Najlepszy zawodników TS-R Hetman Konin 50 zł
Najlepszy junior do lat 18 50 zł
Najlepsza II i III kategoria (wspólna) 50 zł
Najlepsza IV, V, i b.k. (wspólna) 50 zł
Nagrody rzeczowe dla 3 zawodników wylosowanych według numerów startowych.
Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę!!!

8. PUNKTACJA POMOCNICZA:
Buchholtza średni;
Buchholtza pełny;
Progres;
Losowanie.

9.POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- Udział w Festiwalu można zgłaszać wcześniej poprzez stronę: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_3970/ lub na e-maila: tpilarski@kupiec.pl
- ilość miejsc ograniczona , decyduje kolejność zgłoszeń (max 72 zawodników)
- Tomasz Pilarski 602 690 410
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu wraz ze zmianą wysokości nagród;

Nr rachunku TS-R Hetman : 74 1320 1449 2778 7609 2000 0001

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021