Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Osiedlowy Dom Kultury
58-506 Jelenia Góra ul. Komedy Trzcińskiego 12

z okazji Święta Niepodległości
organizuje

OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY

Patronat: Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Termin,miejsce: 11 listopada 2012r. ODK Zabobrze-Kawiarnia
Jelenia Góra ul.Komedy Trzcińskiego 12
1.Grupa A -Turniej główny otwarty dla wszystkich
2.Grupa B -Turniej dla dzieci urodzonych w 2001r i młodszych
11.11.2012r godz. 9,oo - 9,45 potwierdzenie zgłoszenia i wpłata wpisowego
godz. 10,oo Otwarcie turnieju
godz. 10,05 – 15,30 I-IX runda
godz. 15,45 Zakończenie turnieju i rozdanie nagród

System rozgrywek i tempo gry:
Grupa A - system szwajcarski, 9 rund po 15 minut dla zawodnika na rozegranie partii (gra przyspieszona), kojarzenie komputerowe
Grupa B -system kołowy

Wpisowe:
Dzieci i młodzież (ur. 1994 i młodsi) - 5,- zł
Osoby dorosłe 15,- zł

Nagrody:
I miejsce - 200,- zł + puchar, II miejsce – 150,- zł, III miejsce – 100,- zł, IV miejsce – 80,- zł, V miejsce 50,- zł.
Przewiduje się nagrody rzeczowe i dyplomy dla juniorów.
Zgłoszenie:
Organizator zapewnia 50 miejsc startującym, którzy będą mieli zagwarantowane prawo gry w turnieju.
Uczestnictwo można zgłaszać do dnia 10 listopada 2012r
telefonicznie na nr 75 64 186 40 lub 691 934 777
a w dniu zawodów najpóżniej do godz. 9,30

Różne:
- Sprzęt szachowy zapewnia organizator.
Wszelkie informacje na temat turnieju można otrzymać pod nr telefonu jak wyżej.
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Z A P R A S Z A M Y

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021