Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 28 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


IV Mistrzostwa Polski Ministrantów w Szachach Szybkich

5. Termin i miejsce gry:
17 listopada 2012 roku
Starachowice, ul. Prądzyńskiego 2 - Szkoła Podstawowa nr 13 w Starachowicach

6. Uczestnictwo:
Ministranci Parafii z całej Polski

7. Zgłoszenia:
Do dnia 12 listopada 2012 roku:

Pisemnie na adres: Katolicki Klub Szachowy GAMBIT, 27-200 Starachowice ul. Moniuszki 117
Tel. 602 770 251
Pocztą elektroniczną: starachowice.szachy@interia.pl
Strona internetowa: www.starachowiceszachy.republika.pl

W zgłoszeniu należy podać dane zawodników:
- nazwisko, imię, posiadany ranking szachowy, datę urodzenia zawodnika, parafię, (opcjonalnie -numer Rady Rycerzy Kolumba)

W dniu zawodów należy dostarczyć listę startową zawodników z danej parafii potwierdzoną przez
proboszcza parafii lub zawodnik powinien posiadać przy sobie ważną legitymację ministranta.

8. System rozgrywek:
Rozegrane zostaną odrębne turnieje w kategoriach wiekowych.

- Turniej A - Szkoły Ponadgimnazjalne
- Turniej B - Gimnazja
- Turniej C - Szkoły Podstawowe

Zawodnicy rozegrają 9 rund systemem szwajcarskim z tempem gry 15 min. na partię dla zawodnika.
O kolejności zajętych miejsc decyduje suma zdobytych punktów oraz punktacja pomocnicza: średni Bucholtz; pełny Bucholtz; progres.
Zgłoszenia na miejscu przed odprawą techniczną są możliwe w zależności od posiadanego sprzętu szachowego.

9. Sędziowanie:
Obowiązują przepisy zawarte w aktualnym kodeksie PZSzach.

10. Wpisowe
- Opłata startowa 20,00 złotych od zawodnika, płatne w dniu zawodów.

11. Ubezpieczenie i sprawy wychowawcze:

- Wszyscy zawodnicy muszą przebywać pod opieką pełnoletnich osób towarzyszących,
- Opiekę wychowawczą sprawują podczas zawodów opiekunowie z parafii,
- Za ubezpieczenie zawodników są odpowiedzialne jednostki delegujące,
- Za stan zdrowia zawodnika (zdolność do udziału w zawodach) odpowiada jednostka delegująca,

12. Nagrody:

MISTRZOSTWA POLSKI MINISTRANTÓW INDYWIDUALNE
W każdej grupie wiekowej:
- za I miejsce: Tytuł Mistrza Polski Ministrantów, puchar + dyplom + nagroda rzeczowa,
- za II miejsce: Tytuł Vice-Mistrza Polski Ministrantów, puchar + dyplom + nagroda rzeczowa
- za III miejsce: Tytuł II Vice-Mistrza Polski Ministrantów, puchar + dyplom + nagroda rzeczowa

- wyróżnienia: statuetka + dyplom
- za zajęcie I-III miejsce dla zawodników z rankingiem powyżej 1600
- za zajęcie I-III miejsce dla zawodników z rankingiem do 1600 włącznie
- za zajęcie I-III miejsce dla zawodników z rankingiem do 1200 włącznie

Pozostałe:
- dla najmłodszego zawodnika: puchar
- dla pozostałych pamiątkowy medal


MISTRZOSTWA POLSKI MINISTRANTÓW INDYWIDUALNE DRUŻYNOWE
Klasyfikacja parafii w każdej grupie wiekowej:
- I miejsce: Tytuł Drużynowego Mistrza Polski, puchar + dyplom dla parafii, upominek, dla zawodników złote medale,
- II miejsce: Tytuł Drużynowego Vice Mistrza Polski, puchar + dyplom dla parafii, dla zawodników srebrne medale,
- III miejsce: Tytuł Drużynowego II Vice-Mistrza Polski, puchar + dyplom dla parafii, dla zawodników brązowe medale,

Pozostałe:
Każda z parafii otrzymuje pamiątkowy dyplom.

Nagrody są łączone!!!

13. Klasyfikacja Drużynowa:

- Każda parafia wystawia dowolna liczbę zawodników w każdym turnieju.
Wyniki czterech najlepszych zawodników w każdej grupy wiekowej liczyć się będą do klasyfikacji drużynowej

- Klasyfikacja drużynowa:
Suma punktów zdobyta przez zawodników
Punktacja pomocnicza : suma zajętych miejsc

14. Program zawodów:

17.11.2012 r. (sobota)
9.00 - 9.30 - weryfikacja list startowych
9.00 - 9.30 - słodki poczęstunek
9.30 - 9.50 - oficjalne otwarcie mistrzostw
10.00 - rozpoczęcie turnieju (I runda)
15.30 - przewidywane zakończenie rozgrywek
15.30-16.30 ciepły poczęstunek
16.30-17.00 dekoracja zwycięzców
17.00-17.05 zakończenie mistrzostw

15. Noclegi
Istnieje możliwość tanich noclegów w Starachowicach. Prosimy osoby zainteresowane o zgłoszenie zapotrzebowania do organizatorów
do 5.11.2012.

16. Wyżywienie
Organizatorzy zapewniają ciepłe napoje oraz jeden ciepły posiłek. Dodatkowo można będzie na miejscu zamówić posiłki.

17.Uwagi:
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora i sędziego głównego.

Biuro Mistrzostw: Roman Kaput
tel.: 602 770 251
e-mail: starachowice.szachy@interia.pl
www.starachowiceszachy.republika.pl
KARTA ZGŁOSZENIA (WZÓR)

.....................................................
Nazwa Parafii

Lp. Nazwisko Imię Posiadany ranking Grupa turniejowa Data urodzenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

.............................................................
Podpis i Pieczęć Parafii

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021