Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Mistrzostwa Dolnego Śląska w Szachach Szybkich


Legnica, 24 listopada 2012 r.


1. Cel imprezy: wyłonienie Mistrzów Dolnego Śląska w Szachach Szybkich, popularyzacja szachów w Legnicy i na Dolnym Śląsku.

2. Organizator: ASSz Miedź Legnica, Urząd Miasta Legnica, Dolnośląski Związek Szachowy.

3. Uprawnieni do gry: Mieszkańcy Dolnego Śląska lub członkowie dolnośląskich klubów szachowych zarejestrowanych w DZSzach.

4. Termin i miejsce: 24 listopada 2012 r.
Hotel Qubus****
Adres: ul. Skarbowa 2, 59-220 Legnica

5. System rozgrywek, tempo gry: System szwajcarski 9 rund, tempo gry - 15 min na partię dla zawodnika. Dopuszczalne spóźnienie na rundę 15 minut.

6. Zgłoszenia i wpisowe: Na adres sędziego głównego ads@post.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_3980/ do dnia 23 listopada 2012 r. godz. 23:00

Zapisy i opłata wpisowego w dniu imprezy od godz. 9.00 do 9.45.
I – runda rozpoczyna się o godz. 10.00.
O kolejności zajętych miejsc decyduje suma zdobytych punktów a w przypadku równości, punktacja pomocnicza, w następującej kolejności: system Buchholtza uśredniony, system Buchholza pełny, progress, liczba zwycięstw, ranking uzyskany.

7. Wpisowe: 20 zł. Zawodnicy z tytułami GM, IM, WGM, WIM zwolnieni z wpisowego.

8. Nagrody: Wysokość nagród za zajęcie miejsc w poszczególnych kategoriach w PLN

a) główne:
I m. – 600, II m. – 400, III m. – 300, IV m. – 200, V m. – 150, VI m. – 100, VII – 80, VIII-X – 50.

b) kobiety:
I m. – 250, II m. – 200, III m. – 150 przy udziale minimum 6 zawodniczek.

c) zawodnicy o rankingu 1900 do 2150
I m. - 100 II m - 70 zł III m – 50 zł

d) zawodnicy o rankingu do 1899
I m. - 100 II m – 70 III m - 50

e) juniorzy do lat 18
I m. - 100 II m - 70 III m – 50 - przy udziale minimum 6 zawodników.

f) Seniorzy od 60 roku życia (rok ur. 1952 i starsi)
I m. - III m - nagrody rzeczowe i dyplomy

Zawodnik ma prawo do jednej nagrody.
Liczba miejsc ograniczona do 100 zawodników, decyduje kolejność zgłoszeń.
Ostateczna interpretacja Komunikatu należy do organizatora. W turnieju obowiązują przepisy gry FIDE.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021