Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Turniej Szachowy Juniorów im. Władysława Kmiecika
Lubawka 01.12.2012

1. CEL
• Popularyzacja sportu szachowego wśród dzieci w mieście
• Uczczenie pamięci wielkiego miłośnika szachów i wieloletniego nauczyciela szachów w Lubawce Władysława Kmiecika

2. ORGANIZATORZY
Gmina Lubawka, Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Uczniowski Klub Sportowy „DEBIUT” Przedwojów

3. TERMIN I MIEJSCE
• 01 grudnia (sobota), godz. 10:00
• Sala Domu Kultury w Lubawce, ul. Kamiennogórska 19.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA
• W turnieju mogą wziąć udział juniorzy do 18 lat (urodzeni w 1994 roku i młodsi)

5. SYSTEM I TEMPO GRY
• Turniej zostanie rozegrany w jednej grupie, systemem szwajcarskim, 7 rund
• 15 minut na partie dla każdego zawodnika
• Mają zastosowanie przepisy gry zawarte w kodeksie szachowym PZSZach

6. NAGRODY
• Dyplomy, nagrody rzeczowe dla zwycięzców w grupach wiekowych do: 10, 14 i 18 lat

7. TERMINARZ RUND
• 01 grudnia (sobota), przyjmowanie zgłoszeń do godz. 9:45
• 10:00 Uroczyste otwarcie Turnieju
• 10:00 do 13:30 rundy I-VII
• 14:00 Uroczyste zakończenie Turnieju, wręczenie dyplomów i nagród.

8. USTALENIA KOŃCOWE
Zgłoszenia przyjmuje sędzia bezpośrednio przed turniejem, mile widziane wcześniejsze zgłoszenia na adres e-mail: wielip@wp.pl lub telefonicznie 605403719 Wiesław Lipień

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021