Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
XX MIĘDZYNARODOWEGO INTEGRACYJNEGO „GWIAZDKOWEGO”
TURNIEJU SZACHOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY
W OLKUSZU POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ

OLKUSZ 7-9.XII. 2012

1. ORGANIZATORZY:
- Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu
- UKS CZARNY KOŃ OLKUSZ
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu
Kierownik imprezy szachowej – Waldemar Czarnota
Partnerem imprezy jest MINISTERSTWO SPORTU I REKREACJI

2. CEL TURNIEJU
- Umożliwienie nawiązania kontaktów sportowych dzieci i młodzieży w obsadzie międzynarodowej
- Popularyzacja sportu szachowego
- Wymiana doświadczeń sportowych, szkoleniowych i organizacyjnych
- Umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym zdobycia doświadczeń sportowych

TERMIN I MIEJSCE
Turniej rozegrany zostanie w dniach 7-9 grudnia 2012 w Miejskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olkuszu, ul. Wiejska 1a
Przyjazd ekip i zawodników indywidualnie w dniu 7 grudnia 2012 r.
- Punkt konsultacyjny-główne wejście do Miejskiego Ośrodka Kultury
ul.Fr.Nullo 29 – od godz. 12.00 w dn. 7.XII wszyscy będą kierowani do miejsc zakwaterowania.
- Uroczyste otwarcie XX Międzynarodowego Integracyjnego Gwiazdkowego Turnieju Szachowego Dzieci i Młodzieży - XII.2012.r godz. 9.00. Hala Sportowa MOSiR Olkusz, ul. Wiejska 1a
- Odprawa techniczna - 7 grudnia br. o godz. 20.30 w auli MOK
Obecność na odprawie technicznej obowiązkowa!
UWAGA! Po weryfikacji list startowych na odprawie technicznej organizator zamyka listy i nie dopuszcza żadnego dodatkowego zawodnika!

4. WARUNKI UCZESTNICTWA
a) nadesłanie zgłoszenia na adres:
jacek_matlak@wp.pl z podaniem nazwiska i imienia zawodnika, pełnej daty urodzenia i zaznaczenia ewent. posiadanej kategorii szachowej wraz z potwierdzeniem wpisowego.
b) wpłacenie wpisowego w wysokości 50 zł na konto klubu UKS
Czarny Koń Olkusz nr 18 2490 0005 0000 4500 1673 3233
do dn. 30. XI. 2012r. Po w/w terminie wpisowe 80 zł płatne w dniu przyjazdu.
c) przedłożenia dowodu daty urodzenia ( legitymacja szkolna, szachowa lub wpis w dowodzie osobistym rodziców).
d) TERMIN ZGŁOSZEŃ – DO 30.XI.2012r.UWAGA! Ważna data wpływu!
e) Instytucje delegujące (kluby, rodzice itp.) są zobowiązani do ubezpieczenia zawodników.
Informacje telefon: 32 / 6431120, 6431539 fax: 32 / 7545296
Oficjalna strona turnieju : www.turniejgwiazdkowy.pl

5. SYSTEM ROZGRYWEK
Turniej indywidualny – system szwajcarski – oddzielnie dziewczęta i chłopcy w czterech grupach wiekowych.

PODZIAŁ NA GRUPY:
Grupa „A” – dziewczęta ur. w roku 2005 i młodsze
Grupa „B” – chłopcy ur. w roku 2005 i młodsi
Grupa „C” – dziewczęta ur. w roku 2003 i młodsze
Grupa „D” – chłopcy ur. w roku 2003 i młodsi
Grupa „E” – dziewczęta ur. w roku 2000 i młodsze
Grupa „F” – chłopcy ur. w roku 2000 i młodsi
Grupa „G” – dziewczęta ur. w roku 1997 i młodsze
Grupa „H” – chłopcy ur. w roku 1997 i młodsi

*Z okazji XX- lecia zostanie rozegrany Jubileuszowy Turniej
Szachowy dla rodziców dzieci uczestniczących w XX Międzynarodowym Integracyjnym Gwiazdkowym Turnieju Szachowym Dzieci i Młodzieży w dniu 8.XII tempem P’-15’

ILOŚĆ RUND I TEMPO GRY
Wszystkie grupy – 2 x 30 min, IX rund (system szwajcarski).
Rundy I – V rozegrane zostaną w sobotę 8 grudnia, początek
rundy po oficjalnym otwarciu ok. godz.9.30.
Rundy VI-IX w niedzielę 9 grudnia początek godz. 9.00.
Zakończenie i rozdanie nagród przewidziane jest w niedzielę
9 grudnia około godz. 15.00.

6. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie po dokonaniu pisemnej rezerwacji do dn. 30 listopada 2012r. na adres:
Miejski Ośrodek Kultury, 32-300 Olkusz ul. Fr.Nullo 29
fax: 32 7545296, e-mail: sekr@mok.olkusz.pl
rezerwacja ważna tylko w przypadku wpłacenia 30 % całej kwoty od poszczególnych osób lub ekip na konto MOK w Olkuszu
(ilość miejsc ograniczona; hotele: BURSA SZKOLNA, REALBUD,
VICTORIA, nowooddany DWOREK PRZY LESIE, CABAŁA COMPLEX)
KONTO: Bank PEKAO S.A. 52 1240 4940 1111 0000 5496 1140
Ceny w zależności od standardu zakwaterowania od 70 zł osobodzień. Możliwość zarezerwowania samych obiadów w cenie 15 zł. dla osób bez zakwaterowania
UWAGA! Kwota zaliczki nie podlega zwrotowi!
Medaliści MEJ i MŚJ szachach klasycznych w 2012r nie płacą wpisowego, organizator gości ich w dniach 7-9.XII na swój koszt !

7. NAGRODY
Sponsorem głównym turnieju jest Alior Bank
- PULA NAGRÓD w Turnieju – minimum 40.000 zł.
I miejsca w grupach A i B – 500 zł + puchar
I miejsca w grupach C-H – TABLET + puchar
Nagrody specjalne dla najlepszego zawodnika i zawodniczki w turnieju za min. 2000zł.
Klasyfikacja drużynowa – puchary + słodycze
- W każdej grupie przewidziano nagrody dla osób niepełnosprawnych.
- Pełna lista sponsorów i podział nagród zostanie podany w dniu rozpoczęcia zawodów.
- Każdy uczestnik otrzyma paczkę mikołajkową

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W turnieju obowiązują postanowienia Kodeksu Szachowego PZSzach.
Kojarzenie komputerowe.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
UWAGA! Gośćmi imprezy będą : TV, radio i prasa.

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników gry szachowej!

Ze sportowym pozdrowieniem
organizatorzy

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021