Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


SZACHOWY PUCHAR POLONII WROCŁAW

Organizator: Klub Szachowy „Polonia” Wrocław Sp. z o.o.

Termin: 7-12.12.2012

Miejsce: Klub Szachowy „Polonia” Wrocław, ul. Wita Stwosza 37-38 http://goo.gl/maps/4e23S

Kontakt:
Artur Czyż - mail: artur.czyz@polonia.wroclaw.pl tel. (+48)514456611
Aleksander Sokólski – mail: aleksander.sokolski@polonia.wroclaw.pl tel. (+48)883976476

Grupy turniejowe :
- TURNIEJ KOŁOWY GM - system kołowy z normą na GM, 9 rund, tempo gry: 90min+30s/pos.
- TURNIEJ KOŁOWY IM - system kołowy z normą na IM, 9 rund, tempo gry: 90min+30s/pos.
- OPEN - system szwajcarski, 7 rund, tempo gry: 60min + 30s/pos., turniej zgłoszony do FIDE

Wpisowe:

TURNIEJ KOŁOWY GM
ELO >2500 165 euro
ELO 2451–2500 185 euro
ELO 2401–2450 215 euro
ELO 2351–2400 240 euro
ELO < 2350 280 euro
10% zniżki dla zawodników z tytułem IM
dla zawodników z tytułem GM warunki do ustalenia indywidualnego

TURNIEJ KOŁOWY IM
ELO >2350 130 euro
ELO 2301–2350 145 euro
ELO 2251–2300 165 euro
ELO 2200–2250 190 euro
ELO < 2200 240 euro
10% zniżki dla zawodników z tytułami FM, WGM, WIM.
dla zawodników z tytułem IM warunki do ustalenia indywidualnego

OPEN
ELO >2200 – 40 PLN
ELO 2000-2200 – 50 PLN
ELO 1800–2000 – 60 PLN
ELO 1600–1800 – 70 PLN
ELO < 1600 lub bez ELO – 90 PLN
Zawodnicy z tytułami GM, IM, WGM, WIM zwolnieni z wpisowego.
Juniorzy, kobiety, osoby niepełnosprawne – 10 PLN zniżki


Terminarz:

TURNIEJE KOŁOWE (GM/IM)
7.12.2012, piątek
20:00 – odprawa techniczna,
losowanie numerów startowych
8.12.2012, sobota
10:00 – I runda
15:30 – II runda
9.12.2012, niedziela
10:00 – III runda
15:30 – IV runda
10.12.2012, poniedziałek
10:00 – V runda
15:30 – VI runda
11.12.2012, wtorek
10:00 – VII runda
15:30 – VIII runda
12.12.2012, środa
10:00 – IX runda
15:00 - zakończenie

OPEN
7.12.2012, piątek
16:00-17:45 – potwierdzenie udziału
18:00 – I runda
8.12.2012, sobota
9:00 – II runda
12:00 – III runda
16:30 – IV runda
9.12.2012, niedziela
9:00 – V runda
12:00 – VI runda
16:30 – VII runda
ok. 19:30 – zakończenie

Uczestnicy turnieju OPEN, którzy nie mogą grać w I rundzie, mogą być dopuszczeni od II rundy z dorobkiem 0.5 pkt.

Nagrody w turnieju OPEN:
I miejsce – 500 PLN, nagrody pieniężne dla 10% uczestników
Dodatkowe nagrody w grupach rankingowych i wiekowych.POLONIA WROCLAW CHESS CUP

Organizer: Polonia Wroclaw Chess Club LLC
(Klub Szachowy „Polonia” Wrocław Sp. z o.o.)

Date: 7-12.12.2012

Venue: Polonia Wroclaw Chess Club, Wita Stwosza 37-38 http://goo.gl/maps/4e23S

Contact:
Artur Czyż - mail: artur.czyz@polonia.wroclaw.pl phone: (+48)514456611
Aleksander Sokólski – mail: aleksander.sokolski@polonia.wroclaw.pl phone: (+48)883976476

Tournaments:
- GM – round robin tournament with GM norm, 9 rounds, rate of game: 90min+30s/move
- IM – round robin tournament with IM norm, 9 rounds, rate of game: 90min+30s/move
- OPEN – swiss system, 7 rounds, rate of game: 60min+30s/move, rating for ELO FIDE

Entry fee:
GM TOURNAMENT
ELO >2500: 165 euro
ELO 2451–2500: 185 euro
ELO 2401–2450: 215 euro
ELO 2351–2400: 240 euro
ELO < 2350: 280 euro
10% discount for IM players
Individual conditions for players with GM title.

IM TOURNAMENT
ELO >2350: 130 euro
ELO 2301–2350: 145 euro
ELO 2251–2300: 165 euro
ELO 2200–2250: 190 euro
ELO < 2200: 240 euro
10% discount for FM, WGM and WIM
Individual conditions for players with IM title.

OPEN
ELO >2200: 40 PLN
ELO 2000-2200: 50 PLN
ELO 1800–2000: 60 PLN
ELO 1600–1800: 70 PLN
ELO < 1600 or without ELO: 90 PLN
Players with GM, IM, WGM, WIM titles - free of charge
Juniors (U18), women and handicapped players – 10 PLN discount

Time Schedule:

ROUND ROBIN TOURNAMENTS (GM/IM)
7th December 2012 (Friday)
20:00 – Technical Meeting, drawing lots
8th December 2012 (Saturday)
10:00 – Round 1
15:30 – Round 2
9th December 2012 (Sunday)
10:00 – Round 3
15:30 – Round 4
10th December 2012 (Monday)
10:00 – Round 5
15:30 – Round 6
11th December 2012 (Tuesday)
10:00 – Round 7
15:30 – Round 8
12th December 2012 (Wednesday)
10:00 – Round 9
15:00 – Closing Ceremony

OPEN
7th December 2012 (Friday)
16:00–17:45 – confirmation of participation
18:00 – Round 1
8th December 2012 (Saturday)
9:00 – Round 2
12:00 – Round 3
16:30 – Round 4
9th December 2012 (Sunday)
9:00 – Round 5
12:00 – Round 6
16:30 – Round 7
19:00 – Closing Ceremony

Players who cannot arrive at the 1st round may be approved for the 2nd round starting with 0.5 points.

Prizes in OPEN Tournament:
1st place – 500 PLN, financial prizes for 10% of participants
Extra prizes in ranking and age groups.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021