Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Festiwal Szachowy - Szachy ze SKOKiem im. Zygmunta Chmielewskiego w Lublinie

1. Organizator:
Lubelski Klub Szachowy

2. Przewodniczący oraz członkowie Komitetu Honorowego Festiwalu
Przewodniczący: Bogumił KRZYSZCZAK – prezes SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego

Członek: Tadeusz POPŁAWSKI - sędzia klasy międzynarodowej (IA), wieloletni działacz szachowy, Wiceprezes Lubelskiego Klubu Szachowego

3. Sędzia główny:
Sędzia międzynarodowy (IA) Zbigniew Pyda - zbyszek.pyda@szachy.lublin.pl

4. Witryna internetowa:
www.szachy.lublin.pl

5. Termin i miejsce rozgrywek:
Turniej A 27-30.12.2012r
Lublin, odprawa techniczna godz.16.00 – I runda 16.30
28.12.2012r - II runda godz.09.00
III runda godz.16.00
29.12.2012r - IV runda godz.09.00
V runda godz.16.00
30.12.2012r – VI runda godz.09.00
VII runda godz.15.00

Turniej B
27-30.12.2012r Lublin, odprawa techniczna godz.16.00 – I runda 16.30
28.12.2012r - godz.09.00 II – III runda
29.12.2012r - godz.09.00 IV - V runda
30.12.2012r –godz.09.00 VI - VII runda

Grupa C (Turniej Młodych Talentów - do lat 12)
28.12 – 29.12.2012r
– odprawa techniczna 28.12.2012 r 09.00 28.12.2011r – I runda godz.10.00 i dalej rundy II-V
29.12.2011r – rundy VI – IX

WAŻNE - w przypadku dzieci do lat 8 i 10, min 10 zawodników grupa ta będzie grała osobno, będzie osobna klasyfikacja dziewcząt i chłopców. Możliwy także podział dziewcząt i chłopców!!!

(Turniej Młodych Talentów - do lat 8 i 10 lat)

Zakończenie we wszystkich grupach 30 minut po zakończeniu ostatniej partii w danej grupie.

6. Grupy turniejowe i wpisowe (z opłatą klasyfikacyjno – rankingową i rejestracyjną dla PZSzach Warszawa):
- Turniej A dla zawodników z rankingiem międzynarodowym lub min II kat szachowa (CR)
- Wpisowe: 70 PLN
Organizator dopuszcza możliwość dopuszczenia kilku zawodników nie spełniających warunków wg indywidualnych warunków – wpisowe 100 PLN
- Turniej B dla zawodników o rankingu do 1600; możliwość uzyskania V, IV, III i II kategorii szachowej

- Wpisowe: 50 PLN

- Turniej C (Turniej Młodych Talentów) dla zawodników dla dzieci do 10 lat (2002r i młodsi), ewentualnie dzieci do 8 lat (2004 i młodsi) możliwość uzyskania V, IV, III i II kat. szach

- Wpisowe: 30 PLN

7. System i tempo gry:
Turniej A- rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Turniej będzie zaliczany do rankingu FIDE. Tempo gry: 90 min + 30 sekund na ruch;
w grupie B: - rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund

Tempo gry: Tur B: 90minut na partię na partię dla zawodnika

w grupie C: (Turniej Młodych Talentów)
- rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund

Tempo gry 60 minut na partię dla zawodnika lub 30” + 30” za ruch
Maksymalne dopuszczalne spóźnienie na rundę we wszystkich grupach wynosi 30 minut.

8. Nagrody:
W Turnieju A:
za miejsce pierwsze 700 PLN
za miejsce drugie 400 PLN
dalsze nagrody zostaną podane po 3 rundzie
Najlepsza zawodniczka - 100 PLN (warunek: min 6 zawodniczek)
Najlepszy junior - 100 PLN (warunek: min 6 juniorów)
Nagrody losowane wśród zawodników nie nagrodzonych
Nagrody niespodzianki. Dyplomy pamiątkowe i puchary dla najlepszych.

W Turnieju B
za miejsce pierwsze 300 PLN
za miejsce drugie 200 PLN
za miejsce trzecie 100 PLN
Dalej nagrody rzeczowe, puchary dla zwycięzców (dyplomy pamiątkowe dla wszystkich uczestników).

W Turnieju C
Nagrody rzeczowe, puchary dla zwycięzców (dyplomy pamiątkowe dla wszystkich uczestników).

Uwagi: Tur A i B) Nagrody finansowe są dzielone. Zawodnik – zawodniczka ma prawo otrzymać jedną wybraną nagrodę za zajęte msc, nagrody nie przechodzą na innych zawodników.

9. Zgłoszenia i opłaty:
Zgłoszenia do konkretnych turniejów należy dokonywać najpóźniej do 26.12.2012r
A.A) http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_4069/ - FIDE
A.B) http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_4070/ - OPEN
A.C) http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_4071/ -Turniej Młodych Talentów

W zgłoszeniu należy podać:
- nazwisko i imię, klub, datę urodzenia, kategorię szachową,
Wpisowe oraz należne opłaty wpłacać na konto: Lubelski Klub Szachowy 29 1160 2202 0000 0001 8468 9640 ewentualnie na sali turniejowej przed odprawą techniczną.
Zawodnicy nie zgłoszeni w terminie zostaną dopuszczeni w przypadku wolnych miejsc.

10. Uwagi końcowe.
- Obowiązują aktualne przepisy FIDE i PZSzach oraz rywalizacja w duchu Fair Play.
- Nagrody należy odbierać osobiście na zakończeniu turniejów, w przeciwnym razie przepadają.
- Osoby biorące udział w turniejach ubezpieczają się we własnym zakresie.
- Nagrody finansowe w turnieju A i B gwarantowane przy udziale min 20 zawodników w grupie.
- W przypadku pozyskania dalszych sponsorów nagrody mogą ulec zwiększeniu.
- Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

Za zarząd Lubelskiego Klubu Szachowego
(-) Zbigniew Pyda

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021