Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


I. ORGANIZATOR
 Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
 UKS EL-TUR SP 3 Bogatynia
 Dolnośląski Związek Szachowy
 Agencja 64PLUS

II. CEL ROZGRYWEK
 Nawiązanie współpracy polsko-czesko-niemieckiej
 Popularyzacja sportu szachowego
 Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji szachowych.
 Umożliwienie zdobycia rankingu szachowego FIDE.

III. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK
Zawody zostaną rozegrane w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bogatyni, przy ul.Wyczółkowskiego 42a.
27.12.2012 przyjazdy
28.12.2012 odprawa techniczna (godz. 09:00)
GRUPA „A”
28.12.2012 runda I godz. 10:00
runda II godz. 16:00
29.12.2012 runda III godz. 10:00
runda IV godz. 16:00
30.12.2012 runda V godz. 09:00
GRUPA „B”
28.12.2012 runda I godz. 10:00
runda II godz. 12:15
runda III godz. 16:00
29.12.2012 runda IV godz. 10:00
runda V godz. 12:15
runda VI godz. 16:00
30.12.2012 runda VII godz. 09:00
Wręczenie nagród bezpośrednio po zakończeniu ostatniej partii.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres e-mail: w.galazewski@gmail.com lub telefonicznie do kierownika zawodów (Waldemar Gałażewski, 600-952-587), ewentualnie bezpośrednio na sali gry 28.12.2012 roku w godz. 08:00 – 09:00.
Startowe (zawiera opłatę do FIDE), płatne na sali gry:
 Grupa A – zawodnicy posiadający ranking FIDE, oraz ranking PZSzach. min. 1600 – turniej zgłoszony do FIDE
 Grupa B – „Pierwszy krok do mistrzostwa” – zawodnicy posiadający ranking PZSzach. max. 1600
GRUPA „A” – wpisowe - 90 zł. + opłata klasyfikacyjno-rankingowa PZSzach
GRUPA „B” – wpisowe - 40 zł. + opłata klasyfikacyjno-rankingowa PZSzach
Wszystkie opłaty płatne przelewem na konto:
AGENCJA 64 PLUS Bank PKO BP II O/Gorzów Wlkp.
nr 96 1020 1967 0000 8202 0004 0444 lub gotówką na sali gry.

V. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY
Turniej będzie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund (Grupa „A”) i 7 rund (Grupa „B”).
Tempo gry:
Grupa „A” - 90 minut + 30 sekund za każdy wykonany ruch dla zawodnika
Grupa „B” - 60 minut na partię dla zawodnika.
Turniej A zostanie zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.
Serwisy turniejowe na stronach: www.agencja64

VI. SĘDZIOWANIE, PRZEPISY GRY I OCENA WYNIKÓW
 Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
 W przypadku równej ilości punktów zdobytych przez dwóch lub więcej zawodników o kolejności końcowej decydują kolejno następujące kryteria oceny: Buchholz średni; Buchholz pełny; ilość zwycięstw; progres; wynik bezpośredniego pojedynku, średni ranking przeciwników.

VII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA (GWARANTOWANE)

 GRUPA A
I miejsce - 1.500.00,-
II miejsce - 1.000.00,-
III miejsce - 500.00,-
IV miejsce - 350.00,-
V miejsce - 300.00,-
VI miejsce - 250,00,-
VII miejsce - 200.00,-
VIII miejsce - 150,00,-
IX miejsce - 100,00,-
X miejsce - 50,00,-
Najlepsza kobieta - 100,00,-
Razem: 4.500,00,-

 GRUPA B
Nagrody rzeczowe w grupach wiekowych:
I grupa - do lat 10
II grupa - do lat 14
III grupa - powyżej 14-go roku życia

VIII. UWAGI ORGANIZACYJNE:
 Zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie (Hotel „Rychło”, Bogatynia,
ul. Pocztowa 15 http://www.rychlo.pl/ )
 Organizator dysponuje pewną niewielką liczbą tanich miejsc noclegowych w Hotelu OSiR przy ul. Białogórskiej w Bogatyni. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w treści komunikatu.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021