Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
VI Akademia Szachowa
Zielona Góra 27-30.12.2012r.

I.CEL:
 Popularyzacja i wzrost zainteresowania szachami,
 integracja środowiska szachowego,
 odkrywanie talentów szachowych wśród dzieci i młodzieży,
 pokazanie młodzieży innych atrakcyjniejszych form spędzenia wolnego czasu,
 rywalizacja sportowa.

II. ORGANIZATORZY:
 Centrum Szachowe 64

III. KIEROWNICTWO ZAWODÓW:
 Krzysztof Heba, hebakrzysztof@gmail.com tel. 603 431 665

IV. MIEJSCE I TERMIN ROZGRYWEK:
 MCKiE "Dom Harcerza", ul. Dzika 6.
Szkolenia:
 czwartek - niedziela od godz. 9.00-13.30
Rozpoczęcie szkolenia nastąpi 27.12.2012r. o godzinie: 9.00
UWAGA!!! zapisy – drogą elektroniczną bądź telefonicznie u kierownika zawodów. Zgłoszenia na Akademię trwają do 27.12.2012r.

V. SYSTEM SZKOLENIOWY:
> uczestnicy akademii podzieleni zostaną na grupy zgodnie z poziomem zaawansowania,
> w poszczególnych grupach zajęcia prowadzone będą tematycznie,
> w grupie B - rozegrany zostanie również turniej klasyfikacyjno rankingowy z możliwością podwyższenia kategorii szachowych (do II kategorii)
A) grupa A zaawansowana:
Tematyka zajęć: "Doskonalenie umiejętności w grze środkowej"
1.) Silne i słabe pola
2.) Problem wymiany (część 2)
3.) Poprawa położenia figur
4.) Walka o inicjatywę
5.) Teoria i praktyka końcówek wieżowych (część 2).
B) grupa B - średniozaawansowana:
1. Wybrane zagadnienia z końcówek pionowych
2. Techniki ataku na króla przeciwnika
3. Sztuka obrony
4. Elementy oceny pozycji i planowania w grze środkowej

VI. SZKOLENIOWCY
 IM Marek Matlak
 k+ Dariusz Bieliński
 Krzysztof Heba

VII. KOSZT SZKOLENIA:
 220 zł - od uczestnika
 200 zł - członkowie klubu szachowego: KS 64 Zielona Góra

VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA W V AKADEMI SZACHOWEJ:
 Terminowe zgłoszenie się do kierownika szkolenia: Krzysztof Heba, e-mail: hebakrzysztof@gmail.com tel., 603 431 665,
 wpłata wpisowego na konto Centrum Szachowe 64 do 27.12.2012r :
Bank Zachodni WBK o/Zielona Góra: 34 1090 1535 0000 0001 1758 0683

Z szachowym pozdrowieniem
Krzysztof Heba

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021