Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 28 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


CZEKOLADOWE GRAND PRIX HETMANA1.Organizator:
WKSz GANT HETMAN oraz Fundacja Edukacyjna PRIMO LOCO.

2. Miejsce:
Wrocławski Klub Szachowy GANT HETMAN, Wrocław ul. Św. Antoniego 31 B.

3. Termin:
Pierwszy turniej: 20.01.2013 r. (niedziela), potwierdzenie zgłoszeń od godz. 9:00 do 9:45.
I runda godz. 10:00, Zakończenie turnieju około 14:00

Kolejne turnieje: raz w miesiącu.

4. Uczestnictwo i wpisowe:
W turnieju może uczestniczyć młodzież szkół podstawowych oraz przedszkolaki z rankingiem do 1600 włącznie. Wpisowe 15 PLN. Zgłoszenia do turnieju poprzez formularz na stronie www.gant.wroclaw.pl lub w dniu rozpoczęcia turnieju, pod warunkiem wolnych miejsc.

5. System rozgrywek:
Zawodnicy grają w jednej grupie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund,
tempo gry wynosi 15 minut na partię.

6. Sędziowanie:
W turniejach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich oraz Kodeks Szachowy PZSzach z 2007 r. z późniejszymi zmianami. Osoby, które spóźnią się mogą być dopuszczone do turnieju od następnej rundy, chyba że sędzia podejmie inną decyzję. Decyzje sędziego głównego turnieju są ostateczne.

7. Punktacja:
O kolejności miejsc w poszczególnych turniejach decyduje ilość zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości punktacja pomocnicza w następującej kolejności: Buchholz średni, Buchholz, Liczba zwycięstw, Progres.

8. Klasyfikacja generalna:
Do klasyfikacji generalnej liczy się suma 6 najlepszych wyników uzyskanych z 8 turniejów.

W przypadku równej ilości punktów decyduje suma punktów ze wszystkich rozegranych turniejów, następnie miejsce w ostatnim turnieju.

Klasyfikacja generalna będzie prowadzona w osobnej kategorii dla dziewczynek i chłopców.

7. Nagrody:
W każdym turnieju minimum 15% dziewczynek i chłopców otrzyma upominki. Każdy uczestnik otrzymuje czekoladę.

Trzech najlepszych chłopców i trzy najlepsze dziewczynki w klasyfikacji generalnej otrzymają puchary, medale i dyplomy oraz atrakcyjne nagrody związane z tematyką szachową.

8. Postanowienia końcowe:
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
Liczba miejsc ograniczona do 50.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021