Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 28 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


VIII SZACHOWY TURNIEJ KLASYFIKACYJNY
W SP-1 ZIELONA GÓRA

OTWARTE MISTRZOSTWA SZKOŁY SP- 1

1. Organizator – Klub Szachowy „ Caissa-Pion” i SP-1 Zielona Góra
ul. Wyszyńskiego 17.

2. Termin i miejsce rozgrywek:
1.02, 8.02, 15.02, 22.02, 1.03, 8.03, 15.03, 22.03, 5,04 .
SP-1 sala 19 , początek wszystkich rund punktualnie o godzinie 16.15.
Uroczyste zakończenie turnieju 12.04. o godzinie 16.00.
ODPRAWA TECHNICZNA 1.02.2013 O GODZINIE 16.00.

3. Uczestnictwo:
Turniej przeznaczony jest przede wszystkim dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Dopuszcza się udział osób prowadzących koła szachowe wymienionych szkół i rodziców grających dzieci. W przypadku wolnych miejsc i innych graczy.

4. System rozgrywek:
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.
Jedna partia w wyznaczony powyżej dzień. Kojarzenia komputerowe.
Wszystkie partie rozgrywane są z użyciem zegarów szachowych z obowiązkiem prowadzenia zapisu posunięć.
Tempo gry: 60 minut na partię.

5. Nagrody:
W turnieju można zdobyć okręgowe kategorie szachowe (V, IV, III, II ).
Pierwsze III miejsca puchary, pierwsze pięć miejsc i najlepsza kobieta nagrody
pieniężne uzależnione od wpisowego.
Nagrody rzeczowe i dyplomy w kategoriach wiekowych.

6. Wpisowe:
15.00 zł - członkowie klubu „Caissa-Pion”
20.00 zł - dzieci i młodzież do lat 18
25.00 zł - dorośli (w tym 5 zł. opłata klasyfikacyjna).
Zgłoszenie zawierające:
imię i nazwisko, datę urodzenia, nazwę szkoły lub klubu należy przesłać
na adres: rentgenus2@interia.pl, tel. 509 641 130 do dnia 31.01.2013
lub bezpośrednio na chessarbitra . Ilość miejsc ograniczona (do 50 osób).
W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się dopisanie zawodnika na 15 minut przed rozpoczęciem zawodów.
Komunikat można też znaleźć na stronie: www.pion.zgora.pl

7. Czterech najlepszych uczniów SP-1 z tego turnieju rozegra ze sobą dodatkowo po dwie partie P-30 w celu wyłonienia mistrza i wicemistrzów szkoły.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021